BRAINCOOL
GÖR RIKTAD EMISSION, PRECISERAR MILSTOLPAR (NY) (Direkt)

2020-07-06 21:58

(Lägger till: teckningskurs, antal aktier. Justerar: belopp)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-noterade Braincool har genomfört en riktad nyemission av aktier om 35 miljoner kronor. Bolaget preciserar även vissa potentiella milstolpar för de kommande tolv månaderna.

Totalt emitterades 7 miljoner och aktier och teckningskursen blev 5:00 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 17 procent jämfört med aktiens volymviktade genomsnittskurs under de senaste 20 handelsdagarna.

Det framgår av ett pressmeddelande där BrainCool även medddelar att förberedelser har inletts för att byta handelsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North.

Braincool gav i uppdrag till Arctic Securities att utreda förutsättningarna för den riktade nyemissionen. Tillförd likvid avses, tillsammans med tilldelat EU-bidrag, under den kommande tolvmånadersperioden användas till regulatoriska processer, försäljning och marknadsföring, forskning och utveckling, rörelsekapital och immateriella rättigheter.

I samband med diskussioner med investerare har bolaget preciserat följande milstolpar som potentiellt kan nås under kommande tolv månader, heter det:

Ytterligare order av Braincool System i Tyskland och USA inom 6 månader

FDA-godkännande Cooral System (onkologi) inom 6-9 månader

Ytterligare bidragsfinansiering inom 6-12 månader

Uppdaterade riktlinjer för Brain Cooling inom 6 månader

Ytterligare publikationer inom 6 månader

Braincool ser ett byte till Nasdaq First North som lämpligt mot bakgrund av bolagets internationella verksamhet och affärsrelationer, uppges det i pressmeddelandet.BrainCool - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -