SCB
MOBIL-, KORTDATA BLAND NYA DATAKÄLLOR SOM UNDERSÖKS (Direkt)

2020-06-05 13:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Coronapandemin har lett till ett kraftigt ökat intresse för realtidsdata, för att kunna följa det extremt snabba händelseförloppet. Även SCB arbetar allt mer med olika typer av alternativa datakällor för att snabba på och förbättra sin statistikproduktion. Bland de nya data de tittar på finns bland annat mobildata från teleoperatörer, korttransaktioner från banker och smarta mätare i hemmen.

Det säger Folke Carlsson, avdelningschef för process- och metodutveckling vid SCB, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

"Vi har sedan tidigare jobbat mycket med nya datakällor, ett arbete som fått mer skjuts till följd av covid-19-pandemin. Det finns hela tiden ett tryck att snabba upp statistiken, men den ska samtidigt vara relevant, så att vi kan stå för den", säger han.

Med den ständigt ökade digitaliseringen finns allt mer data tillgängliga allt snabbare. Coronapandemins hastiga förlopp har lett till en intensiv jakt på nya realtidsdata eftersom traditionella data helt enkelt är för långsamma och uppdateras för sällan för att kunna följa utvecklingen. Även SCB:s arbete påverkas av detta och de utvärderar ständigt nya data de eventuellt kan använda för sin statistik.

"Det finns mängder av datakällor vi skulle kunna använda. Vi tittar bland annat på mobildata som visar på var människor befinner sig och hur de rör sig. Det är intressant nu i coronakrisen och kan också användas för att beskriva arbetsmarknaden, exempelvis genom att mycket snabbare kunna följa pendling", säger Folke Carlsson.

En annan datakälla som SCB tittar på är korttransaktioner från banker, där Swedbank tagit fram en egen konsumtionsindikator baserad på korttransaktioner för att följa hur coronapandemin påverkat de svenska hushållens konsumtion.

Ytterligare nya datakällor som utreds är att ladda ned data från internet i större utsträckning, vilket kan kombineras med maskininlärning för att koda data.

"Smarta mätare i hushållen tittar vi också på, elmätare läser man ju av automatiskt nu. Det finns oerhört mycket data, men även om blir allt lättare att få häftiga data måste man säkerställa kvaliteten så att det blir bra statistik. Det kan många gånger vara bekymret med de nya datakällorna", säger Folke Carlsson.

Förutom att säkerställa kvaliteten finns också känsliga integritetsaspekter att ta hänsyn till, till exempel vad gäller korttransaktioner och mobildata.

Till följd av coronapandemin har SCB snabbat upp befintlig statistik, där exempelvis dödstal nu publiceras veckovis. De har även tagit fram helt nya snabbare indikatorer, som en månatlig indikator över näringslivets försäljning, baserad på uppgifter i momsregistret. På måndag är det också premiär för aktivitetsindikatorn, en slags månatlig BNP-beräkning.

"Vi vill snabba upp statistiken så mycket det går", säger Folke Carlsson och tillägger att det samtidigt hela tiden är en avvägning mot kvaliteten.

Det finns också andra hänsyn, som hur ofta det är meningsfullt att uppdatera statistik. Genom att samla in priser på nätet går det att konstruera ett konsumentprisindex i stort sett i realtid, något som Price Stats i USA gör, baserat på ett projekt från universitet MIT. De mäter inflationen på dagsbasis i 22 ekonomier, bland andra USA och Kina.

"Frågan är dock om det finns någon mening med att släppa en så pass styrande statistik som KPI oftare än en gång i månaden. Att redovisa inflationen oftare skulle vara en rätt stor sak. Då ska man veta varför man gör det och vad det kan ge för effekter. Men naturligtvis ska vi samla in statistiken så effektivt som möjligt och vi samlar in också mer och mer priser via internet och på annat sätt i stället för att skicka ut folk i butiker. Samtidigt är det oerhört viktigt att prisuppgifterna stämmer", säger Folke Carlsson.

Han säger att en annan trend, förutom snabbhet, är att använda data som redan finns tillgängliga och direktinsamla så lite som möjligt på egen hand, vilket också är ett uttryckligt mål för SCB.

"Vi undersöker ständigt vad andra myndigheter redan har och plockar uppgifter direkt ur företagens bokföringssystem. I dag är 80-90 procent av de data vi får från andra källor och inte egna enkäter. Samtidigt måste man vara vaken på förändringar i data, som att företagen nu under covid-19-pandemin fick uppskov med sina momsinbetalningar", säger han.

Ett exempel på hur SCB arbetar med sådana data som redan är insamlade är att de undersöker hur månadsvisa arbetsgivardeklarationer skulle kunna förbättra arbetskraftsundersökningarna, AKU, som nu samlas in via telefonintervjuer. SCB har även använt arbetsgivardeklarationerna för att studera ungdomars sommarjobb.Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -