SECTRA
SPÅR SVAGARE 1 KV ÄN VANLIGT, DELS PGA COVID-19 (Direkt)

2020-06-03 08:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sectra räknar med ett svagare första kvartal än vanligt i det räkenskapsår som startade 1 maj 2020 med en kraftig tyngdpunkt på driftsättningar hos kunder under andra halvåret och då särskilt vårmånaderna.

Det framgår av Sectras bokslutskommuniké.

"Detta beror dels på naturliga säsongsvariationer, där många kunder vill gå i drift inför den relativt sett lugnare sommarperioden, men också på förseningar i projekt och beställningar på grund av covid-19. På lång sikt kommer vår nya prenumerationsmodell för mjukvarulicenser bidra till en utjämning mellan kvartalen, men den bedöms inte ha någon stor effekt de närmaste åren", skriver vd Torbjörn Kronander.

Coronapandemin har för Sectra bland annat lett till ett uppsving i efterfrågan på dels mobila kryptolösningar dels IT-system som gör att radiologer och patologer kan granska och samarbeta om fall på distans och dels lösningar för att upprätthålla undervisning för läkarstudenter på distans.

"Under fjärde kvartalet har vi upplevt en fortsatt efterfrågan på våra erbjudanden. I vissa fall leder dock kundernas prioritering av det som är allra nödvändigast för stunden till att planerade projekt förskjuts, eller att inköpsavdelningar pausar pågående upphandlingar. Även om det innebär förseningar i många projekt har vi också projekt som gått fram i snabbare takt än planerat", skriver vd.

Vidare har den stora nedgången i så kallad elektiv sjukvård i vissa fall lett till dramatiska intäktsbortfall för kunder, framför allt för privat drivna sjukhus, vilket är något som också påverkar deras investeringsförmåga på sikt.

"Detta bidrar till en större osäkerhet än normalt och gör att det i nuläget är svårt att förutsäga vilka effekter covid-19 kommer att få på Sectra framöver", skriver Torbjörn Kronander.

Han ser goda tillväxtmöjligheter inom samtliga verksamhetsområden under överskådlig framtid, även om covid-19 troligen kommer att innebära en tillfälligt dämpad efterfrågan i vissa marknader, heter det.SECTRA B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -