SECTRA
MARGINAL 24,3% 4KV,FÖRESLÅR ÖVERFÖRING 4:50/A VIA SPLIT (Direkt)

2020-06-03 08:22

STOCKHOLM (Direkt) Medicinteknik- och cybersäkerhetsbolaget Sectra hade en orderingång om 716 miljoner kronor (1.105) under det fjärde kvartalet, februari-april, i det brutna räkenskapsåret 2019/20. I jämförelsekvartalet ingår storordern från NSW Health.

Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 508 miljoner kronor (474). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 5,0 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 124 miljoner kronor (105) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,3 procent (22,1).

Resultatet före skatt blev 127 miljoner kronor (111).

Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 81,0 miljoner kronor (72,1).

Utbrottet av covid-19 har inte haft någon betydande effekt på Sectras finansiella utfall, skriver bolaget.

Styrelsen och vd föreslår att årsstämman 2020 beslutar att 4:50 kronor per aktie överförs till aktieägarna genom en aktiesplit 2:1 i kombination med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Ingen ordinarie utdelning föreslås.SECTRA B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -