RB
REALTIDSDATA GER RÄTTVISA, TIDIGA INDIKATIONER (Direkt)

2020-06-03 11:17

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) För att snabbt skapa sig en bild av hur coronapandemin slagit mot svensk ekonomi har Riksbanken utökat sin insamling av högfrekventa data med realtidsindikatorer som korttransaktioner och internetsökningar. Dessa kommer att bli allt viktigare framöver.

Det skriver medarbetare vid Riksbankens avdelning för penningpolitik i en ekonomisk kommentar.

"För att fort skapa sig en bild av hur coronapandemin slår mot svensk ekonomi har Riksbanken utökat sin insamling av högfrekventa data med realtidsindikatorer. Dessa tycks i många fall kunna ge en rättvis och tidig bild av efterfråge-, arbetsmarknads- och prisutvecklingen", skriver de.

De noterar att realtidsdata som Google-sökningar på ord och termer relaterade till arbetslöshet samvarierar väl med SCB:s mätning av arbetslösheten, även om sökningarna inte fullt ut fångade den snabba uppgången i arbetslösheten i april.

Frukt- och grönsakspriser insamlade via internet korrelerar också väl med motsvarande varor i KPI, där uppgången i april redan hade kunnat avläsas. Riksbanken har även prisdata från Pricerunner över bland annat kläd- och skopriser.

Ytterligare ett exempel på en realtidsindikator är korttransaktioner från Swedbank, som ser ut att följa hushållens konsumtion väl, även om dataserien är kort.

Artikelförfattarna räknar med att användandet av realtidsindikatorer kommer att fortsätta öka framöver.

"I och med den snabba digitaliseringen och utvecklingen i omvärlden är det sannolikt att nya typer av data allt oftare kommer att användas i policyanalys framöver", skriver de.Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -