Mobiplus
Mobiplus arbetar intensivt med att lösa finsieringsfrågan och den bakomliggande ägarsituationen (Finwire)

2020-05-29 12:42
Teknikplattformsbolaget Mobiplus kommenterar bolagets likviditetssituation med anledning av den inställda bolagstämman. Bolaget ställde in den extra bolagsstämman tisdag den 26 maj där styrelsens förslag om nyemission inte skulle ha bifallits med erforderlig majoritet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Mobiplus befinner sig som tidigare kommunicerats i en besvärlig ekonomisk situation där likvida medel är begränsade. Av delårsrapporten för första kvartalet 2020 framgår det att bolaget påvisar ett smärre positivt kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital under årets första kvartal. Däremot har bolaget skulder till bank och andra kreditgivare som varit med och finansierat vissa av tidigare gjorda förvärv, samt tilläggsköpeskilling gällande ett av de gjorda förvärven som är förfallna.

Med det överskott som genereras från den löpande verksamheten, före förändringar i rörelsekapital, finns i dagsläget ingen möjlighet att betala dessa förfallna skulder vilket gör att styrelsen måste förhandla med parterna om ytterligare kredittid och anstånd med amorteringar. Hur brådskande behovet av kapitaltillskott är beror på utgången av förhandlingarna med fordringsägarna.

Utöver ovanstående förfallna skulder finns ett behov av ytterligare kapital för att utveckla bolagets integrationsplattform som skulle kunna ge ett mycket starkt erbjudande mot såväl befintliga som nya kunder och lyfta bolagets lönsamhet.

Den inställda bolagsstämman innebär att bolaget inte i dagsläget har möjligheter att göra rätt mot ovan nämnda finansiärer och inte heller har möjlighet att utveckla nästa generations plattform. Styrelsen arbetar intensivt med att försöka lösa bolagets finansiella situation och även den bakomliggande ägarsituationen som för närvarande förlamar styrelsens möjligheter att agera. Styrelsen har för avsikt att fortlöpande informera om händelseutvecklingen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

MobiPlus - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -