Volati
Volati drar tillbaka utdelningsförslaget även för preferensaktierna (Finwire)

2020-05-25 12:51
Industrigruppen Volati föreslår i samband med kallelse till årsstämma den 25 juni att stämman inte beslutar om utdelning till preferensaktierna eller stamaktierna. Styrelsen har tidigare föreslagit att årsstämman inte ska besluta om någon utdelning på stamaktierna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Justeringen av preferensaktieutdelning jämfört med bolagets bokslutskommuniké för 2019 har sin bakgrund i osäkerhet kring tolkningen av reglerna för statligt stöd för korttidsarbete. Styrelsen anser därför inte att det är lämpligt att i detta skede besluta om och verkställa aktieutdelningar.

Volati rapporterade ett kraftigt förbättrat resultat för första kvartalet 2020. Rörelseresultatet,
ebita, uppgick till 62 miljoner kronor, en ökning med 65 procent jämfört med samma kvartal förra året. Effekterna av Covid-19-pandemin har fram till den 22 maj endast haft en begränsad påverkan på koncernen som helhet. Dock har Akademibokhandeln påverkats så negativt att de sökt och beviljats stöd från Tillväxtverket för korttidsarbete.

- Principen att bolag som uppbär stöd för korttidsarbete ska vara återhållsamma med utdelningar är rimlig. Vi valde redan den 24 mars att dra tillbaka stamaktieutdelningen för att säkerställa att vi kunde agera från en så stark position som möjligt. Vi har försökt att förstå hur Tillväxtverket ser på preferensaktieutdelningar som regleras av bolagsordningen. Tyvärr har vi inte kunnat få någon klarhet i frågan, varför styrelsen i enlighet med försiktighetsprincipen inte ser någon annan möjlighet än att föreslå för stämman att avstå från utdelning till preferensaktierna, säger Patrik Wahlén, styrelseordförande i Volati.

Förutsatt att bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, inte beslutar om någon preferensaktieutdelning, så kommer preferensaktieägarnas företrädesrätt till utdelning att öka i enlighet med vad som föreskrivs i bolagets bolagsordning. Detta innebär att preferensutdelning som ej lämnas på angiven avstämningsdag räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 10,5 procent från den tidpunkt då utbetalning borde skett enligt bolagsordningen. Preferensutdelningen uppgår till 16 miljoner kronor per kvartal.

Det är styrelsens ambition att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om preferensaktieutdelning, beaktat uppräknat belopp, så snart det är möjligt med hänsyn till reglerna för stöd för korttidsarbete.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Volati - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -