Nickel Mountain Resources
Nickel Mountain Resources avslutar mandatavtal med Ifox Investments (Finwire)

2020-05-25 13:39
Prospekteringsbolaget Nickel Mountain Resources har beslutat att avsluta mandal- och konsultavtalen med Ifox Investments, vilka löpte ut den 24 maj i år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Mandatavtalen gav Ifox i uppdrag att driva förhandlingar med potentiella köpare eller investeringspartners till bolagets nickelprojekt, Rönnbäcksprojektet, alternativt samtliga aktier i dotterbolaget Nickel Mountain samt att arbeta vidare med förhandlingar med potentiella köpare eller investeringspartners till Tomskprojektet, alternativt bolagets dotterbolag Mezhlisa Resources Cyprus aktieinnehav i dotterdotterbolaget Bakcharneftegaz. Av samma anledning har bolagets konsultavtal med Ifox sagts upp till upphörande i maj. Konsultavtalet avsåg främst tillhandahållandet av tjänster avseende bolagets verksamhet i Tomsk.

Tjänster avseende bolagets verksamhet i Tomsk kommer fortsättningsvis tillhandahållas direkt av bolaget genom dess vd Anders Thorsell. Vidare kommer fortsatta förhandlingar med potentiella köpare eller investeringspartners till bolagets nickelprojekt, Rönnbäcksprojektet, alternativt samtliga aktier i dotterbolaget Nickel Mountain fortsättningsvis föras vidare av bolaget självt, vid sidan av de rådgivare i Moskva som redan finns kontrakterade.

Bolaget har för avsikt att ingå ett liknande mandatavtal med Connector Corporate Finance, ett bolag som ägs av bolagets vd, Anders Thorsell. De närmare villkoren för föreslaget mandatavtal kommer redovisas i kallelsen till årsstämman som kommer hållas den 30 juni.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Nickel Mountain Resources - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -