På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

IPO
BIOFRIGAS SKA SKAPA LOKALPRODUCERAD FLYTANDE BIOGAS - VD (Direkt)

2020-05-14 11:08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det Göteborgsbaserade biogasbolaget Biofrigas, som är på väg mot handelssplattformen Spotlight Stock Market, ska tillhandahålla tillverkningsanläggningar för lokalproducerad flytande biogas och därmed bidra till minskade klimatutsläpp i transportsektorn.

Det säger Biofrigas vd Jonas Stålhandske i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt där han även berättar om utmaningen för det växande företaget att få tillgång till bra kompetens och resurser.

Biofrigas ska genom att sälja småskaliga anläggningar som placeras nära rötningsanläggningar konkurrera med modellen om storskalning insamling och centraliserad bearbetning av rågas till flytande biogas.

Jonas Stålhandske anser att flytande biogas är på frammarsch som fordonsbränsle med allt fler tankstationer. Konkurrensen från eldrift som alternativ för slutkunderna i transportsektorn ska hanteras genom effektiviteten hos flytande biogas vid framförallt långa och tunga transporter där batterier inte står sig lika bra. Även fartygssektorn utgör enligt bolaget en affärsmöjlighet.

Inför listningen gör Biofrigas en nyemission för att kunna etablera en säljorganisation samt kommersialisera bolagets småskaliga anläggningsmodell och teknologi i Europa.

image

Foto: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Biofrigas vd Jonas Stålhandske.

Biofrigas grundades 2012 och sysselsätter för närvarande fyra personer. Bolagets småskaliga produktionsanläggningar för produktion av flytande biogas tar emot så kallad rågas från en rötgasanläggning, en anläggning som alltså i sig inte ingår i bolagets erbjudande.

"Ta till exempel en lantbrukare som har gödsel som bildar en gödselgas. Den tar vi tillvara på, renar den från partiklar, tar bort vatten och koldioxid och fryser ned den till flytande biogas som i princip är kemiskt ren metan", säger Jonas Stålhandske.

Biofrigas vänder sig även till livsmedelsproducenter, kommunala vatten- och avfallsanläggningar och olika typer av samrötningsanläggningar som vill ta tillvara på sina restprodukter och omvandla det till ett miljövänligt bränsle.

Vanlig biogas används ju ganska mycket i Sverige - hur är det med flytande biogas? Vem ska i slutänden använda den?

"Flytande biogas är på uppgång. Ett tydligt användningsområde är tyngre transporter, såsom lastbilar, bussar och sjöfart där man behöver ett energistarkt bränsle vid framförallt i huvudsak regionala transporter - lite längre transporter med tungt gods", säger Jonas Stålhandske.

Biofrigas uppger sig se ett tydligt intresse från bland annat tankstationsoperatörer och bränsledepåer.

Vilka fordonstillverkare har fordon som kan hantera flytande biogas i dag?

"De flesta stora såsom Volvo och Scania på hemmaplan, men även italienska Iveco och tyska Mercedes."

Det finns inte lika många tankställen för flytande biogas som för vanlig biogas?

"I dagsläget finns det 19 tankstationer i Sverige för flytande biogas. Flera olika tankstationsoperatörer arbetar med frågan. En av dem, Gasum, tänker etablera 50 tankstationer för flytande gas i Norden under 2020, så det är på stark frammarsch", säger Biofrigas-chefen.

image

Foto: Biofrigas lokala anläggning för produktion av flytande biogas från rågas. Anläggningen ryms i en 12 meter lång container av standardstorleken 40 fot. Bildkälla: Biofrigas

Ni inriktar er på småskalig produktion av flytande biogas. Vissa konkurrenter samlar in rågas till en storskalig anläggning och tillverkar flytande biogas där. Vad talar för att er modell skulle vara mer ekonomisk?

"Fördelen för våra kunder, lantbrukare, är att de kan ta tillvara på sitt gödsel och lokalt skapa gasen själva istället för att skicka iväg gödslet till en samrötningsanläggning. När gasen utvunnits är den gödselrest som är kvar, kallat biogödsel, utmärkt för att använda som gödsel på åkrarna och har bland annat bättre kvävetillgänglighet och mindre lukt än innan."

Finns det några konkurrenter som likt Biofrigas satsar på lokala produktionsanläggningar för flytande biogas?

"Nej, inte vad vi har sett, utan konkurrensen på marknaden kommer framförallt från de stora anläggningarna. Då pratar vi investeringsbelopp på flera tiotals miljoner kronor."

Er 12 meter långa anläggning i en container kostar omkring 5-6 miljoner kronor. Hur ser era kunders ekonomiska kalkyl ut?

"Återbetalningstiden ligger på 4-6 år, vilket är intressant för många av våra kunder. De ser sina investeringar på en mycket längre horisont än den tiden, såsom 10-20 år. Med föreslagna subventioner i Biogasmarknadsutreningen är återbetalningstiden ännu bättre."

Ni vill ha stegvisa förskottsbetalningar från kunderna - kommer kunderna våga betala innan anläggningen har levererats?

"Det är en relevant fråga, men vi har hittills inte sett att det är ett problem i de dialoger vi har. Parallellt tittar vi på att erbjuda finansieringslösningar där man kan leasa utrustningen."

Ni anser att konkurrensen från elfordon inte är särskilt stark vid långa och tyngre transporter eftersom batterier är tunga. Samtidigt har regeringen tillsatt en kommission som bland annat ska titta på elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige. Innebär det möjlig konkurrens?

"Jo, det är solklart möjlig konkurrens. Däremot tror vi att det finns ett behov av regionala transporter som inte bara går på de stora vägarna. Även inom sjöfarten är flytande biogas väldigt intressant", säger Jonas Stålhandske.

I memorandumet uppger Biofrigas att den diskussion om Sveriges försörjningsgrad kring bland annat livsmedel som har följt i spåren av pandemin med covid-19 kan gynna lantbruken och möjligheterna för Biofrigas verksamhet.

Klimatfrågan är mycket i fokus. Kan er teknik bidra til minskade utsläpp av växthusgaser?

"Ja, det gör den. Koldioxid och vatten binds i gräs och växer, boskap äter gräset och det omvandlas till gödsel och utifrån den gas som bildas kan vi tillverka flytande biogas som i princip är koldioxid och vatten. När det förbränns i en förbränningsmotor släpps den koldioxid som bands i gräset ut igen, så det är cirkulärt och det kommer inte ut några nya växthusgaser i atmosfären."

Avgas- och partikelfrågan är relevant när det gäller förbränning av bränslen i framförallt städer. Vad bildas det för avgaser och partiklar vid förbränning av flytande biogas?

"Flytande biogas är en av de absolut renaste bränslerna. Det är kemiskt ren metan, så utsläppen som kommer i förbränningen i en motor är egentigen bara koldioxid och vatten", svarar Jonas Stålhandske.

Utsläppen av hälsofarliga kväveoxider kan minska jämfört med bensin och diesel, men problemet elimineras inte eftersom luften som tillförs förbränningen innehåller kväve.

Hur ser era expansionsplaner ut?

"Vi kommer fortsätta bygga vår organisation för att fortsätta försäljningen i Sverige och förbereda för expansion nere i Europa. Vi siktar på de första leveranserna i Tyskland år 2022."

Vilka marknader är mest intressanta om man tittar på efterfrågan, skattesystem, subventioner och liknande?

"Det finns regulatoriska drivkrafter i många nationer som gör att man måste börja ta tillvara på sitt avfall. Att kunna göra exempelvis biogas av det är oerhört attraktivt. I närtid är det EU och i första hand Tyskland som ser intressant ut för oss. På sikt ser även Sydamerika väldigt intressant ut."

Bränslemarknaden har historiskt varit väldigt prisdriven och det har gått ut på att ha lägst pris efter skattesystem och subventioner. Finns det nu en ökad vilja hos kunder att betala extra för miljövänlighet?

"Ja, jag tycker att det finns ett tydligt intresse i industrin för det här. Man arbetar med cerfifikatfrågan så att gasoperatörerna kan erbjuda en helt grön biogas som alternativ till den fossila naturgasen. Det fungerar ungefär som på elmarknaden - man kan köpa grönt."

Hur ser det ut med det regulatoriska i Sverige? När kan nya incitamentssystem komma på plats?

"I biogasmarknadsutredningen som har varit ute på remiss föreslår man ett antal tydliga incitament till producenter av flytande biogas - särskilt till sådana som har produktion från gödselgas. Vi förväntar oss att det här kan materialiseras i lagförslag och infört stödsystem vid årsskiftet 2020/2021."

Ni har ett avtal om en anläggning som ska börja levereras under andra halvåret?

"Ja, det är en lantbrukare i Jönköpingstrakten som ser en utmärkt möjlighet att kunna ta tillvara på det gödsel och den gas som bildas. Utöver det kött han säljer till lokala slakterier kan han även sälja ett klimatvänligt fordonsbränsle."

Ni värderar Biofrigas till 25 miljoner kronor före den nyemission som ni har på gång. Hur motiverar ni den värderingen och hur mycket pengar har det satsats i företaget hittills?

"Hittills har vi investerat ungefär 13 miljoner kronor i bolaget. Värdet är satt utifrån det skede vi står inför. Vi slutverifierar vår teknologi och börjar nu skala upp marknadsplatserna och marknadsaktiviteterna i Sverige samt startar vår försäljning".

Hur många anställda är ni och vad har ni för produktionskapacitet?

"I dagsläget är vi fyra personer engagerade i bolaget. Det är jag som arbetar mycket med försäljning, en finanschef, en teknikchef och en projektledare som leder installationerna."

Ni siktar på att nå break-even år 2023 med 50 miljoner kronor i omsättning. Vad ser du som de största utmaningarna?

"För att lyckas nå dit behöver vi sälja den första anläggningen i år, vilket är klart. Vi ska sälja ytterligare två anläggningar nästa år, sex anläggningar året därefter och tio anläggningar 2023. När det gäller utmaningarna att leverera den typen av volymer så har vi i dagsläget lagt ut vår produktion. Det finns bra infrastruktur och anläggningsbyggare som bygger den här typen av anläggningar, så produktionskapacitet ska inte vara ett hinder för oss. I takt med att vi vill växa bolaget är det som vanligt en utmaning att få tillgång till bra kompetens och bra resurser. Signalerna vi får på marknaden och de diskussioner vi för kring marknadsmöjligheterna är jag väldigt hoppfull kring", säger Jonas Stålhandske.

Teckningskursen i nyemissionen på 17 miljoner kronor uppgår till 4:70 kronor per aktie. Teckningstiden pågår mellan den 7-22 maj.

Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om cirka 12,1 miljoner kronor av nyemissionen genom teckningsförbindelser, motsvarande cirka 70 procent av erbjudandet.

Av teckningsförbindelserna avser runt 5 miljoner kronor tidigare genomförd bryggfinansiering som kvittas mot aktier i den nu förestående nyemissionen. Runt 1 miljon kronor avser den premie som bryggfinansiärerna erhåller och som också kvittas mot aktier i nyemissionen.

Första dag för handel är beräknad att bli den 18 juni.Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -