TETHYS OIL
SÄNKER KAPITALÅTERFÖRING, UPPDATERAR PROGNOSER (Direkt)

2020-04-06 21:00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oljebolaget Tethys Oil reviderar förslaget om extraordinär kapitalöverföring på 6:00 kronor per aktie, till 3:00 per aktie. Bolaget ämnar även reducera investeringarna för 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande där bolaget även ger en operationell uppdatering.

Till följd av oljeprisfallet och den stora osäkerheten har bolaget beslutat att investeringar i olje- och gastillgångar under 2020 nu kommer uppgå till 50-64 miljoner dollar, jämfört med tidigare prognos om 64-71 miljoner.

Produktionsguidningen förblir oförändrad och uppgår till en årlig genomsnittsproduktion från Block 3&4 i Oman om mellan 12.600-13.400 fat olja per dag före statens andel.

De operativa kostnaderna förväntas även förbli oförändrade, och uppgå till cirka 11,5 dollar per fat för helåret 2020. Under nuvarande förutsättningar tros bolagets produktionsandel efter statens andel uppgå till 52 procent under 2020.

"Vår starka finansiella position ger ytterligare säkerhet för alla Tethys Oils intressenter i denna svåra tid. Planerna som vi har upprättat syftar till att säkerställa att bolaget förblir kassaflödespositivt under 2020 (före distribution till aktieägarna) också på ett oljepris om 30 dollar per fat", skriver Magnus Nordin, bolagets vd.

Utdelningen och den extraordinära kapitalöverföringen revideras även från tidigare kommunicerade 6:00 kronor per aktie och två utdelningar om 1:00 vardera, till att nu omfatta en extraordinär kapitalöverföring om 3:00 kronor och en utdelning om 2:00 kronor.

Styrelsen kommer även föreslå årsstämman att makulera de cirka 3,2 miljoner återköpta aktier som Tethys Oil innehar, vilket uppgår till 8,9 procent av det totala antalet. Styrelsen kommer också att be årsstämman om ett förnyat bemyndigande att återköpa upp till 10 procent av registrerade aktier.

"Tethys Oils ledning och styrelse fortsätter att noggrant följa utvecklingen och kommer att överväga ytterligare kontanta återföringar till aktieägarna senare under 2020, förutsatt att marknadsförhållandena har stabiliserats", skriver Magnus Nordin.

Tethys Oil fortsätter planera för en första prospekteringsborrning på Block 49, och arbetar med att kontraktera en lämplig borrigg. I slutet på mars 2020 erhöll Tethys Oil slutgiltigt myndighetsgodkännande att slutföra förvärvet av 20 procents intresseandel i Block 56, där tester av borrhål har fortgått under hela första kvartalet.Tethys Oil - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -