På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

CARBIOTIX
COVID-19 MEDFÖR BETYDANDE OSÄKERHET (Direkt)

2020-04-06 18:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Carbiotix, som är verksamt inom tarmhälsa, uppger i årsredovisningen för 2019 att det kraftigt försämrade marknadsläget som en följd av pandemin med covid-19 för Carbiotix del innebär en betydande osäkerhet kring kunders förmåga att på kort sikt engagera sig i projekt avseende bolagets produkter och läkemedel.

"Detta väntas leda till att utvecklingstakten bromsar in, med följd att tidshorisonten fram till kommersiella framgångar kommer att förlängas. I detta läge fattade styrelsen i Carbiotix i slutet av mars 2020 beslut om att genomföra åtgärder för att anpassa organisationen till de nya förutsättningarna", skriver bolaget i årsredovisningen.

De konkreta åtgärderna innefattar såväl personalneddragningar som minskade konsultuppdrag och andra minskade omkostnader.

Vidare konstaterar bolaget att utveckling av läkemedel, medicinsk mat, livsmedelsingrediens samt lansering av en ny diagnostiktjänst är en tids- och kostnadskrävande verksamhet.

"Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde och resultat", skriver Carbiotix.

Befintligt kapital kommer att användas enligt plan fram till tredje kvartalet 2020 för att nå redan kommunicerade milstolparna vad det gäller diagnostik och modulator-utveckling.

"Styrelsen övervakar kontinuerligt bolagets likviditet och utvärderar möjligheter till löpande finansiering av verksamheten. Det föreligger risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas. Därmed finns risk att bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter", skriver Carbiotix.

Bolagets revisor har valt att lämna en upplysning av särskild betydelse kring detta i sin revisionsberättelse.

Carbiotix aktie handlas på Spotlight Stock Market.Carbiotix - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -