RÄNTOR/VALUTOR
RISK AV-STÄMNING GAV STARKARE YEN, SVAGARE YUAN (Direkt)

2020-01-21 16:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tisdagen präglades av en mindre men tydlig risk av-rörelse efter oro för coronaviruset som sprids i Kina. Flera valutor som brukar stärkas vid oro gick starkt på tisdagen. Flera analytiker sade att beskedet om att en fjärde person i Kina har dött av coronaviruset tyngde.

Utöver Kina har fall med insjuknade även rapporterats i Sydkorea, Japan och Thailand. Det kommer även i ett läge inför det kinesiska nyåret, då många reser inom landet. Det nuvarande läget påminner om sarsutbrottet 2003.

"Vi har en starkare yen, starkare schweizerfranc och riskaversion som sprider sig överallt", sade Kit Juckes, analytiker vid Société Générale, till Reuters.

"Det skulle vara väldigt överraskande om det här ändrade någon trend i termer om vart vi ska härifrån, men det är fortfarande tidigt", sade han.

Yenen stärktes till omkring 109:95 från 110:15 mot dollarn, och offshoreyuanen tappade 0,6 procent mot dollarn. Rörelsen spred sig också till valutor med koppling till kinesisk turism och handel med nedgångar för såväl Australien- som Nya Zeeland-dollarn samt koreanska won.

Japanska räntor var något ned. Bank of Japan behöll som väntat den penningpolitiska hållningen oförändrad vid sitt möte på tisdagen, inklusive den framåtblickande guidningen med beredskap att sänka räntan igen vid behov.

Tillväxtprognosen drogs upp något för 2020-2021, bland annat efter finanspolitiska stimulanser, men BOJ ser något mer dämpad inflation. Trenden mot målet är intakt, men riskerna generellt ligger enligt centralbanken fortsatt på nedsidan.

Capital Economics såg inga direkta överraskningar i beskedet, även om de själva är mindre optimistiska om tillväxtutsikterna än BOJ.

"Centralbanken har signalerat att de inte kommer att lätta på policyn som respons på en temporär nedgång i efterfrågan så länge som kapacitetsutnyttjandet förblir stramt. Med en produktion som överstiger den uthålliga nivån med 1 procent i det tredje kvartalet så tror vi att utbudsgapet förblir positivt vilket kommer att få BOJ att vila på hanen", skrev analyshuset.

ZEW-index över tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin steg i januari. Index över förväntningarna, som ska förutsäga den ekonomiska utvecklingen på sex månaders sikt, steg till 26,7 i januari jämfört med 10,7 i december. Väntat enligt Bloomberg News prognosenkät var ett index på 15,0.

Oxford Economics skrev i en kommentar att uppgången för både Tyskland och Euroområdet skickar en positiv signal för de ekonomiska utsikterna.

"Uppgången i ekonomiska förväntningar till den högsta nivån på sex månader förstärker bilden av att sentimentet håller på att repa sig efter tappet till flerårslägsta under hösten förra året", skrev Oxford Economics.

Samtidigt flaggade analyshuset för att det på det stora hela är en svag bild för tillväxten i euroområdet framöver.

"Återhämtningen för industrin kommer begränsas av avslagen global handel och fortsatt hög nivå av osäkerhet medan det finanspolitiska stödet är fortsatt otillräckligt", skrev Oxford Economics.

SEB presenterade en ny konjunkturprognos på tisdagen och spår en BNP-tillväxt på 1,1 procent i år och 1,7 procent under 2021. I föregående prognos, i november, väntades BNP öka med 1,2 procent i år och 1,7 procent 2020.

Världsekonomin ser ut att ha stått emot förra årets industrisvacka och tillväxten växlar upp försiktigt även om kvarstående politisk osäkerhet och utbudsrestriktioner dämpar uppgången, skrev banken.

SEB skrev att Riksbankens höjning till 0 procent i december tog bort ytterligare en faktor som tyngt kronan under de senaste åren. Långsiktigt är kronan undervärderad, men efter att Riksbankens höjningar har klingat av är det svårt att hitta någon drivkraft för en snabb kronförstärkning.

Även Swedbank kom med en prognos under morgonen.

Banken spår att Sverige BNP ökar med 1,4 procent i år och 1,8 procent nästa år. I novemberprognosen räknade Swedbank med en tillväxt på 1,2 procent i år och 1,5 procent nästa år.

Jämfört med måndagens svenska stängning stärktes kronan 1 öre mot dollarn till 9:51 och tappade ett öre mot euron till 10:56.Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -