Finepart
Finepart kallar till extra stämma 20 februari för beslut om nyemission på knappt 14 miljoner kronor, tidigarelägger bokslutet (Finwire)

2020-01-21 15:56
Verkstadsbolaget Finepart kallar till extra stämma den 20 februari 2020 där beslut ska fattas om att genomföra en säkerställd företrädesemission på 13,6 miljoner kronor före transaktionskostnader. Bolaget tidigarelägger också bokslutsrapporten till 20 februari från 28 februari.

Företrädesemissionen omfattar upp till 6 461 104 aktier till kursen 2,10 kronor per aktie.

Villkoren i företrädesemissionen innebär att två (2) nya aktier emitteras för varje tre (3) befintliga.

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och ett antal investerare.

Transaktionskostnaderna beräknas uppgå till 2,7 miljoner kronor.

Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 27 februari 2020.

Skulle företrädesemissionen bli övertecknad vill styrelsen kunna emittera ytterligare aktier motsvarande ett värde upp till 3,0 miljoner kronor genom en så kallad övertilldelningsoption.

"Emissionslikviden från företrädesemissionen kommer i huvudsak att användas till att utveckla den kommersiella organisationen samt för marknadsföring av bolagets produkter i större utsträckning. Bolagets försäljnings- och marknadsorganisation skall förstärkas ytterligare och bolaget avser öka sin marknadsnärvaro genom egen försäljning samt ett successivt utvidgat internationellt distributörsnätverk. Därtill tillkommer finansiering av ytterligare en maskin för uppdragsskärning samt förstärkning av rörelsekapitalet", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Finepart - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -