VENUE RETAIL GROUP
(Direkt)

2019-11-20 08:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mode- och skoföretaget Venue Retail Group (VRG), som äger märken som Rizzo, Handskmakaren, Don Donna och A-TO-B, har ansökt om rekonstruktion. VRG, som under en period slitit med finansieringen av bolaget, skriver i ett pressmeddelande att beslutet baseras på likviditetsbrist.

En företagsrekonstruktion anses nödvändig för att "ge bolaget den tid som behövs för att förhandla om en långsiktig finansiell lösning samt genomföra operativa och organisatoriska förändringar", skriver VRG.

I oktober meddelade bolaget att man ännu inte nått ett förlängt kreditavtal inför den sista dagen i månaden, då krediterna förföll hos Nordea. Bolaget vände dock till vinst i fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2018/2019, som presenterades den 16 oktober.

Av VRG:s bokslutskommuniké framgick att bolagets ekonomiska utveckling under året varit utmanande, att likviditet, kassaflöde och eget kapital påverkats negativt.

"Liksom tidigare kommunicerats för bolaget en dialog med banken om förlängning av krediten. Bolaget kan i nuläget inte återbetala densamma. För att banken ska gå med på att förlänga krediterna har banken ställt krav på att bolaget ansöker om företagsrekonstruktion, genomför en nyemission om minst 40 miljoner kronor samt att bolagets huvudaktieägare avser att garantera densamma", skriver VRG.

Efter att ha analyserat likviditetssituationen och bakomliggande orsaker till betalningssvårigheterna och konstaterat att verksamhetsåret 2018-2019 har inneburit flera stora åtgärds- och förändringsprogram, som påverkat såväl försäljnings- som resultatutveckling negativt.

"Satsningen på online-affären, som i sig uppvisar stark försäljningstillväxt, har ännu inte kompenserat för tappad försäljning från nedlagda butiker. Ett omfattande ombyggnads- och förändringsarbete i dotterbolaget Rizzo International AB har inneburit minskad försäljning med cirka 20 miljoner kronor", skriver VRG.

Bolaget anser sig ha för många olönsamma butiker som inte snabbt har kunnat avvecklas och omställningsarbetet för att möta snabbt förändrat kundbeteende har visat sig gå för långsamt.

"Det bedöms att ett rekonstruktionsförfarande, innefattande ett ackord, med genomförande av ovan nämnda åtgärder kommer att kunna leda till att verksamheten blir lönsam. Bolagets bedöms ha erforderlig likviditet under rekonstruktionsförfarandet", skriver VRG vidare.

Inom ramen för rekonstruktionen utgår lön till anställda och verksamheten fortsätter som vanligt. Under rekonstruktionsperioden får dock inga betalningar ske till leverantörer för arbete eller material gällande perioden upptill ansökningsdatum för företagsrekonstruktionen. Däremot kommer leverantörer få betalt för arbete utfört under rekonstruktionsperioden.

För att lösa de ekonomiska problemen avser bolagets huvudaktieägare avser att fullt ut garantera en företrädesemission vilken avses genomföras under sommaren 2020. Dessutom tillkommer bland annat kostnadsbesparingar, nedläggning av butiker och satsningar online.Venue Retail Group B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -