PM SVERIGEPROGNOSER OCH UTFALL (Direkt)

2019-11-20 05:38
                 INF-prognos  utfall
13/11 KPIF (m/m)         okt  0,0%   0,0%
   KPIF (y/y)         okt  1,5%   1,5% 
   KPIF ex energi (y/y)    okt  1,7%   1,7%
   KPI (m/m)          okt  0,0%   0,0%
   KPI (y/y)          okt  1,6%   1,6%
1/11 Inköpschefsindex, industri okt  46,2   46,0
25/10 Detaljhandel (y/y)     sep  2,4%   2,6%
   Detaljhandel (m/m)     sep  0,4%   0,3%
17/10 Arbetslöshet, säsongsrensat sep  7,0%   7,4%  
   Arbetslöshet        sep  6,6%   7,1%
10/10 KPIF (m/m)         sep  0,3%   0,5%
   KPIF (y/y)         sep  1,2%   1,3%
   KPIF ex energi (m/m)    sep  0,3%   0,5%
   KPIF ex energi (y/y)    sep  1,5%   1,6%
   KPI (m/m)          sep  0,3%   0,5%
   KPI (y/y)          sep  1,3%   1,5%
3/10 Inköpschefsindex, tjänster sep  53,2   49,8
1/10 Inköpschefsindex, industri sep  52,0   46,3
27/9 Detaljhandel (y/y)     aug  2,7%   2,7%
   Detaljhandel (m/m)     aug  -0,1%   0,0%  
26/9 Barometerindikator     sep  95,1   94,6 
   Tillverkningsind förv (MCI) sep  95,0   96,7
   Konsumenternas förv (CCI)  sep  94,0   90,6
   Utlåning till hushåll (y/y) aug  4,9%   4,9%
17/9 Arbetslöshet, säsongsrensat aug  6,8%   7,4%  
   Arbetslöshet        aug  6,2%   7,1%  
10/9 KPIF (m/m)         aug  -0,3%   -0,4% 
   KPIF (y/y)         aug  1,5%   1,3%
   KPIF ex energi (m/m)    aug  -0,3%   -0,4%
   KPIF ex energi (y/y)    aug  1,8%   1,6% 
   KPI (m/m)          aug  -0,3%   -0,4%
   KPI (y/y)          aug  1,6%   1,4% 
4/9 Inköpschefsindex, tjänster  aug  52,2   54,1
2/9 Inköpschefsindex, industri  aug  51,2   52,4
29/5 Barometerindikator     jul  96,5   94,9 
   Tillverkningsind förv (MCI) jul  96,6   94,8
   Konsumenternas förv (CCI)  jul  96,3   94,0
28/8 Detaljhandel (y/y)     jul  3,3%   4,3%  
   Detaljhandel (m/m)     jul  0,2%   0,4%
27/8 Utlåning till hushåll (y/y) jul  4,8%   4,9%
22/8 Arbetslöshet, säsongsrensat jul  6,4%   7,1%
   Arbetslöshet        jul  5,9%   6,9%
14/8 KPIF (m/m)         jul  0,3%   0,4% 
   KPIF (y/y)         jul  1,4%   1,5%
   KPIF ex energi (m/m)    jul  0,3%   0,2% 
   KPIF ex energi (y/y)    jul  1,5%   1,7%
   KPI (m/m)          jul  0,2%   0,4%
   KPI (y/y)          jul  1,7%   1,7%
5/8  Inköpschefsindex, tjänster jul  50,5   52,3
1/8  Inköpschefsindex, industri jul  50,5   52,0
30/7 BNP (q/q)          2kv  0,2%   -0,1%
   BNP (y/y)          2kv  1,9%   1,4%
11/7 KPIF (m/m)         maj  -0,1%   -0,1%
   KPIF (y/y)         maj  1,7%   1,7%
   KPIF ex energi (m/m)    maj  0,2%   0,3%
   KPIF ex energi (y/y)    maj  1,8%   1,9%
   KPI (m/m)          maj  -0,1%   0,3%
   KPI (y/y)          maj  1,9%   1,8%
                 
28/6 Detaljhandel (y/y)     maj  2,0%   -2,0%   
   Detaljhandel (m/m)     maj  -1,3%   -0,5% 
19/6 Arbetslöshet, säsongsrensat maj  6,2%   6,2%
   Arbetslöshet        maj  6,5%   6,5%
14/6 KPIF (m/m)         maj  0,1%   0,3%
   KPIF (y/y)         maj  1,9%   2,1%
   KPIF ex energi (m/m)    maj  0,1%   0,3%
   KPIF ex energi (y/y)    maj  1,5%   1,7%
   KPI (m/m)          maj  0,1%   0,3%
   KPI (y/y)          maj  2,0%   2,2%
3/6  Detaljhandel (y/y)     apr  1,5%   3,9%
   Detaljhandel (m/m)     apr  1,0%   1,9%
29/5 BNP (q/q)          1kv  0,2%   0,6%
   BNP (y/y)          1kv  1,7%   2,1%
28/5 Barometerindikator     maj  101,7   99,8
   Tillverkningsind förv (MCI) maj  106,1   103,7
   Konsumenternas förv (CCI)  maj  95,1   91,0

23/5 Arbetslöshet, säsongsrensat apr  6,5%   5,9% 
   Arbetslöshet        apr  6,9%   6,2%
11/4 KPIF (m/m)         apr  0,7%   0,6%
   KPIF (y/y)         apr  2,1%   2,0%
   KPIF ex energi (m/m)    apr  0,6%   0,6%
   KPIF ex energi (y/y)    apr  1,6%   1,6%
   KPI (m/m)          apr  0,7%   0,7% 
   KPI (y/y)          apr  2,2%   2,1%
7/5  Produktionsvärdeindex (m/m) mar  0,2%   -0,5% 
   Produktionsvärdeindex (y/y) mar  1,9%   1,1%
26/4 Detaljhandel (y/y)     mar  0,2%   0,5%
   Detaljhandel (m/m)     mar  1,1%   1,9%
25/4 Barometerindikator     apr  101,5   102,7
   Tillverkningsind förv (MCI) apr  106,7   108,4
   Konsumenternas förv (CCI)  apr  94,8   95,8
18/4 Arbetslöshet, säsongsrensat mar  6,2%   6,7%
   Arbetslöshet        mar  6,5%   7,1%
11/4 KPIF (m/m)         mar  0,1%   0,2%
   KPIF (y/y)         mar  1,8%   1,8%
   KPIF ex energi (m/m)    mar  0,2%   0,3%
   KPIF ex energi (y/y)    mar  1,4%   1,5%
   KPI (m/m)          mar  0,2%   0,2%
   KPI (y/y)          mar  1,8%   1,9%
1/4  Inköpschefsindex, industri mar  51,1   52,8
28/3 Detaljhandel (y/y)     feb  2,8%   3,0%
   Detaljhandel (m/m)     feb  0,2%   0,2%
27/3 Barometerindikator     mar  100,9  101,7  
   Tillverkningsind förv (MCI) mar  112,1  107,5
   Konsumenternas förv (CCI)  mar  93,2   94,0
   Utlåning till hushåll (y/y) feb  5,3%   5,3%
14/3 Arbetslöshet, säsongsrensat feb  6,2%   6,2%
   Arbetslöshet        feb  6,5%   6,6%
12/3 KPIF (m/m)         feb  0,8%   0,7% 
   KPIF (y/y)         feb  2,0%   1,9%
   KPIF ex energi (m/m)    feb  0,8%   0,8%
   KPIF ex energi (y/y)    feb  1,5%   1,4%
   KPI (m/m)          feb  0,8%   0,7%
   KPI (y/y)          feb  1,9%   1,9%
28/2 BNP (q/q)          4kv  0,6%   1,2%
   BNP (y/y)          4kv  1,8%   2,4%
   Detaljhandel (y/y)     jan  1,1%   2,2%
   Detaljhandel (m/m)     jan  0,9%   0,8%

27/2 Barometerindikator     feb  101,4  102,4 
   Tillverkningsind förv (MCI) feb  109,5  114,3
   Konsumenternas förv (CCI)  feb  93,1   92,5
19/2 KPIF (m/m)         jan  -0,7%  -1,0%
   KPIF (y/y)         jan  2,3%   2,0%
   KPIF ex energi (m/m)    jan  -1,0%  -1,3%
   KPIF ex energi (y/y)    jan  1,7%   1,4%
   KPI (m/m)          jan  -0,7%  -1,0% 
   KPI (y/y)          jan  2,2%   1,9%
14/2 Arbetslöshet, säsongsrensat jan  6,4%   6,0%
   Arbetslöshet        jan  6,8%   6,5%
11/2 Produktionsvärdeindex (m/m) dec  -0,5%   0,9% 
   Produktionsvärdeindex (y/y) dec  2,0%   4.6%
  
30/1 Barometerindikator     jan  105,5  101,9 
   Tillverkningsind förv (MCI) jan  115,5  111,3
   Konsumenternas förv (CCI)  jan  96,5   92,0
25/1 Detaljhandel (y/y)     dec  1,3%  -1,1% 
   Detaljhandel (m/m)     dec  0,0%  -1,4%
24/1 Arbetslöshet, säsongsrensat dec  6,2%   6,4%
   Arbetslöshet        dec  5,8%   6,0%
14/1 KPIF (m/m)         dec  0,4%   0,4%
   KPIF (y/y)         dec  2,1%   2,2%
   KPIF ex energi (m/m)    dec  0,5%   0,5%
   KPIF ex energi (y/y)    dec  1,5%   1,5%
   KPI (m/m)          dec  0,4%   0,4%
   KPI (y/y)          dec  2,0%   2,0%
21/12 Detaljhandel (y/y)     nov  0,6%   1,1%
   Detaljhandel (m/m)     nov  0,8%   0,8%
19/12 Barometerindikator     dec  106,6  106,3
   Tillverkningsind förv (MCI) dec  115,2  116,2
   Konsumenternas förv (CCI)  dec  97,7   96,4
13/12 Arbetslöshet, säsongsrensat nov  6,2%   6,1%
   Arbetslöshet        nov  5,7%   5,5%
12/12 KPIF (m/m)         nov  -0,1%  -0,1%
   KPIF (y/y)         nov  2,2%   2,1%
   KPIF ex energi (m/m)    nov  0,0%  -0,1%
   KPIF ex energi (y/y)    nov  1,6%   1,4%
   KPI (m/m)          nov  0,0%  -0,1%
   KPI (y/y)          nov  2,0%   2,0%
5/12 Produktionsvärdeindex (m/m) sep  0,0%   1,1%
   Produktionsvärdeindex (y/y) sep  2,2%   4,6%
   Inköpschefsindex, tjänster nov  55,6   62,2
3/12 Inköpschefsindex, industri nov  54,8   56,7
29/11 BNP (q/q)          3kv  0,0%  -0,2%
   BNP (y/y)          3kv  1,9%   1,6%
28/11 Barometerindikator     nov  107,1  106,7
   Tillverkningsind förv (MCI) nov  114,5  116,2
   Konsumenternas förv (CCI)  nov  99,1   97,5
   Detaljhandel (y/y)     okt  1,8%  -0,1% 
   Detaljhandel (m/m)     okt  0,0%  -1,1% 
15/10 Arbetslöshet, säsongsrensat okt  6,5%   6,0%
   Arbetslöshet        okt  6,1%   5,5%
14/10 KPIF (m/m)         okt  0,0%  -0,1%
   KPIF (y/y)         okt  2,6%   2,4%
   KPIF ex energi (m/m)    okt  0,1%  -0,1%
   KPIF ex energi (y/y)    okt  1,7%   1,5%
   KPI (m/m)          okt  0,0%  -0,1%
   KPI (y/y)          okt  2,4%   2,3%
5/10 Produktionsvärdeindex (m/m) sep  0,4%   0,2%
   Produktionsvärdeindex (y/y) sep  2,6%   2,0%
1/11 Inköpschefsindex, industri okt  53,7   55,0 
26/10 Detaljhandel (y/y)     sep  0,4%   0,5%
   Detaljhandel (m/m)     sep  1,7%   2,1%
25/10 Barometerindikator     okt  110,6  108,0
   Tillverkningsind förv (MCI) okt  116,5  115,4
   Konsumenternas förv (CCI)  okt  103,2   99,5
18/10 Arbetslöshet, säsongsrensat sep  6,5%  6,5%
   Arbetslöshet        sep  6,1%  6,0% 
11/10 KPIF (m/m)         sep  0,3%  0,5%  
   KPIF (y/y)         sep  2,3%  2,5%
   KPIF ex energi (m/m)    sep  0,3%  0,5%
   KPIF ex energi (y/y)    sep  1,5%  1,6%
   KPI (m/m)          sep  0,3%  0,5%
   KPI (y/y)          sep  2,2%  2,3%
5/10 Produktionsvärdeindex (m/m) aug  0,4%  0,3%
   Produktionsvärdeindex (y/y) aug  3,2%  2,3%
3/10 Inköpschefsindex, tjänster sep  59,0  56,6
1/10 Inköpschefsindex, industri sep  54,5  55,2
28/9 Detaljhandel (y/y)     aug  0,6%  2,0%     
   Detaljhandel (m/m)     aug  1,0%  0,8%
   
27/9 Barometerindikator     sep  110,2  111,7
   Tillverkningsind förv (MCI) sep  119,9  117,5
   Konsumenternas förv (CCI)  sep  102,3  103,6
   Utlåning till hushåll (y/y) aug  6,1%   6,1%
26/9 Handelsbalans (mdr)     aug  -4,8   -5,3
18/9 Arbetslöshet, säsongsrensat aug  6,3%   6,4%
   Arbetslöshet        aug  5,8%   6,1%
14/9 KPIF (m/m)         aug  0,0%  -0,2%    
   KPIF (y/y)         aug  2,3%   2,2%   
   KPIF ex energi (m/m)    aug  -0,1%  -0,3%
   KPIF ex energi (y/y)    aug  1,4%   1,2%
   KPI (m/m)          aug  0,0%  -0,2% 
   KPI (y/y)          aug  2,1%   2,0%
13/9 BNP (q/q)          2kv  0,9%   0,8%  
   BNP (y/y)          2kv  3,2%   2,5%  
5/9  Produktionsvärdeindex (m/m) jul  -0,4%  -0,9%
   Produktionsvärdeindex (y/y) jul  3,4%   1,8%
30/8 Barometerindikator     aug  109,1  111,5
   Tillverkningsind förv (MCI) aug  116,7  121,8
   Konsumenternas förv (CCI)  aug  99,7  102,6
27/8 Utlåning till hushåll (y/y) jul  6,1%   6,2%
23/8 Arbetslöshet, säsongsrensat jul  6,2%   6,4%
   Arbetslöshet        jul  5,9%   6,0%
10/8 KPIF (m/m)         jul  0,5%   0,5% 
   KPIF (y/y)         jul  2,2%   2,2%
   KPIF ex energi (m/m)    jul  0,4%   0,4%
   KPIF ex energi (y/y)    jul  1,3%   1,3%
   KPI (m/m)          jul  0,5%   0,5%
   KPI (y/y)          jul  2,0%   2,1%
7/8  Produktionsvärdeindex (m/m) jun  0,2%   0,3%
   Produktionsvärdeindex (y/y) jun  3,9%   4,1%
1/8  Inköpschefsindex, industri jul  54,8   57,4
30/7 BNP (q/q)          2kv  0,4%   1,0%
   BNP (y/y)          2kv  2,5%   3,3%  
27/6 Detaljhandel (y/y)     jun  2,5%   0,2% 
   Detaljhandel (m/m)     jun  -0,2%  -1,8% 
26/7 Arbetslöshet, säsongsrensat jun  6,1%  6,3% 
   Arbetslöshet        jun  6,9%   7,2%
   Barometerindikator     jul  108,2  109,6 
   Tillverkningsind förv (MCI) jul  115,3  118,1
   Konsumenternas förv (CCI)  jul  97,2   99,8
12/7 KPIF (m/m)         jun  0,2%   0,3% 
   KPIF (y/y)         jun  2,2%   2,2%
   KPIF ex energi (m/m)    jun  0,2%   0,1%
   KPIF ex energi (y/y)    jun  1,4%   1,4%
   KPI (m/m)          jun  0,3%   0,2%
   KPI (y/y)          jun  2,1%   2,1%
5/7  Produktionsvärdeindex (m/m) maj  0,3%   1,1%
   Produktionsvärdeindex (y/y) maj  2,9%   4,0%
4/7  Inköpschefsindex, tjänster jun  58,3   59,8
2/7  Inköpschefsindex, industri jun  55,8   54,2
29/6 Utlåning till hushåll (y/y) maj  6,7%   6,6%
28/6 Detaljhandel (y/y)     maj  2,8%   3,1%
   Handelsbalans (mdr)     maj  -0,9   -2,6 
20/6 Barometerindikator     jun  108,3  108,7
   Tillverkningsind förv (MCI) jun  115,7  116,1
   Konsumenternas förv (CCI)  jun  99,2   96,8
19/6 Arbetslöshet, säsongsrensat maj  6,2%  6,1%
   Arbetslöshet        maj  6,6%   6,5%
14/6 KPIF (m/m)         maj  0,3%   0,3% 
   KPIF (y/y)         maj  2,1%   2,1%
   KPIF ex energi (m/m)    maj  0,2%   0,2%
   KPIF ex energi (y/y)    maj  1,5%   1,5%
   KPI (m/m)          maj  0,3%   0,2%
   KPI (y/y)          maj  1,9%   1,9%
5/6  Produktionsvärdeindex (m/m) apr  0,3%   0,3%  
   Produktionsvärdeindex (y/y) apr  3,8%   3,3%
1/6  Inköpschefsindex, industri maj  54,7   55,8
30/5 BNP (q/q)          1kv  0,5%   0,7%
   BNP (y/y)          1kv  3,4%   3,3%
29/5 Barometerindikator     maj  108,5  108,8
   Tillverkningsind förv (MCI) maj  116,7  118,6
   Konsumenternas förv (CCI)  maj  100,4   98,5
   Utlåning till hushåll (y/y) apr  6,8%   6,8%
28/5 Detaljhandel (y/y)     apr  2,0%   3,6%
   Handelsbalans (mdr)     apr   0,1   -6,5
22/5 Arbetslöshet, säsongsjust  apr  6,1%   6,3%
   Arbetslöshet        apr  6,6%   6,8%
12/5 KPIF (m/m)         apr  0,4%   0,4%   
   KPIF (y/y)         apr  1,9%   1,9%
   KPIF ex energi (m/m)    apr  0,4%   0,5%
   KPIF ex energi (y/y)    apr  1,3%   1,4%
   KPI (m/m)          apr  0,4%   0,4%
   KPI (y/y)          apr  1,7%   1,7%
4/5  Produktionsvärdeindex (m/m) mar  0,1%   0,0%
   Produktionsvärdeindex (y/y) mar  4,1%   3,7%
2/5  Inköpschefsindex, industri apr  57,2   54,5   
27/4 Detaljhandel (y/y)     mar  2,1%   2,9%
25/4 Barometerindikator     apr  107,7  110,4 
   Tillverkningsind förv (MCI) apr  113,2  120,3
   Konsumenternas förv (CCI)  apr  101,6  100,3
   Handelsbalans (mdr)     feb  -1,5   2,6

24/4 Arbetslöshet, säsongsjust  mar  6,2%   6,2%
   Arbetslöshet        mar  6,6%   6,5%
12/4 KPIF (m/m)         mar  0,4%   0,3%
   KPIF (y/y)         mar  2,1%   2,0%
   KPIF ex energi (m/m)    mar  0,2%   0,2%
   KPI ex energi (y/y)     mar  1,6%   1,5%  
   KPI (m/m)          mar  0,3%   0,3%
   KPI (y/y)          mar  2,0%   1,9%
5/4  Produktionsvärdeindex (m/m) feb  -0,1%   0,4%
   Produktionsvärdeindex (y/y) feb  4,6%   4,9%
   Inköpschefsindex, tjänste  mar  58,0   59,2
3/4  Inköpschefsindex, industri mar  58,0   55,9
28/3 Detaljhandel y/y      feb  1,8%   1,5% 
27/3 Barometerindikator     mar  108,5  108,4   
   Tillverkningsind förv (MCI) mar  112,7  114,5
   Konsumenternas förv (CCI)  mar  104,6  101,5
   Utlåning till hushåll (y/y) feb  7,0%   7,0%
   Handelsbalans (mdr)     feb  -1,3   -3,4

15/3 Arbetslöshet, säsongsjust  jan  6,5%   5,9%
   Arbetslöshet        jan  7,0%   6,3%
14/3 KPIF (m/m)         feb  0,7%   0,7%
   KPIF (y/y)         feb  1,7%   1,7%
   KPIF ex energi (m/m)    feb  0,7%   0,7%
   KPI ex energi (y/y)     feb  1,5%   1,5%
   KPI (m/m)          feb  0,7%   0,7%
   KPI (y/y)          feb  1,6%   1,6%
6/3  Produktionsvärdeindex (m/m) jan  0,3%   0,5%
   Produktionsvärdeindex (y/y) jan  5,0%   4,5%
1/3  Inköpschefsindex, industri feb  57,8   59,9
28/2 BNP (q/q)          4kv  0,9%   0,9%  
   BNP (y/y)          4kv  3,4%   3,3% 
   Detaljhandel y/y      jan  3,0%   1,2%
27/2 Barometerindikator     feb  110,1  109,5  
   Tillverkningsind förv (MCI) feb  113,9  114,0
   Konsumenternas förv (CCI)  feb  106,8  104,7
20/2 KPIF (m/m)         jan  -0,7%  -0,9%
   KPIF (y/y)         jan  1,9%   1,7%
   KPIF ex energi (m/m)    jan  -0,9%  -1,1% 
   KPI ex energi (y/y)     jan  1,7%   1,5% 
   KPI (m/m)          jan  -0,7%  -0,8%
   KPI (y/y)          jan  1,8%   1,6%
15/2 Arbetslöshet, säsongsjust  jan  6,5%   6,5%
   Arbetslöshet        jan  7,0%   7,0%
1/2  Inköpschefsindex, industri jan  59,6   57,0
26/1 Utlåning till hushåll (y/y) dec  7,1%   7,0%
   Detaljhandel y/y      dec  4,2%   3,3%
   Handelsbalans (mdr)     dec  -0,2   -1,7

25/1 Barometerindikator     jan  112,0  110,2
   Tillverkningsind förv (MCI) jan  118,0  113,8
   Konsumenternas förv (CCI)  jan  107,2  107,2
   Arbetslöshet, säsongsjust  dec  6,5%   6,5%
   Arbetslöshet        dec  6,1%   6,0%
12/1 KPIF (m/m)         dec  0,4%   0,4%
   KPIF (y/y)         dec  1,9%   1,9%
   KPI (m/m)          dec  0,4%   0,4%
   KPI (y/y)          dec  1,8%   1,7%
10/1 Produktionsvärdeindex (m/m) nov  0,2%   1,3%
   Produktionsvärdeindex (y/y) nov  4,3%   6,6%
29/12 Utlåning till hushåll (y/y) nov  7,1%   7,1%
28/12 Handelsbalans (mdr)     nov  -1,7   -3,0
22/12 Detaljhandel y/y      nov  2,2%   3,8%
21/12 Barometerindikator     dec  113,9  112,5
   Tillverkningsind förv (MCI) dec  121,8  116,8
   Konsumenternas förv (CCI)  dec  107,4  108,2
14/12 Arbetslöshet, säsongsjust  nov  6,6%   6,4%
   Arbetslöshet        nov  6,0%   5,8%
12/12 KPIF (m/m)         nov  0,1%   0,2%
   KPIF (y/y)         nov  1,9%   2,0%
   KPI (m/m)          nov  0,1%   0,2%
   KPI (y/y)          nov  1,8%   1,9%
1/12 Produktionsvärdeindex (m/m) okt  0,3%   0,6% 
   Produktionsvärdeindex (y/y) okt  5,5%   4,1%
1/12 Inköpschefsindex, industri nov  60,0   63,3
29/1 Barometerindikator     nov  112,1   114,1    
   Tillverkningsind förv (MCI) nov  120,3   121,9
   Konsumenternas förv (CCI)  nov  103,8   108,0
   BNP (q/q)          3kv  0,9%   0,8%   
   BNP (y/y)          3kv  3,6%   2,9%
28/1 Detaljhandel (y/y      okt  3,3%   2,6%
27/1 Utlåning till hushåll (y/y) okt  7,0%   7,1%
16/11 Arbetslöshet, säsongsjust  okt  6,7%   6,7%
   Arbetslöshet        okt  6,3%   6,3%
13/11 KPIF (m/m)         okt  0,1%   -0,1%
   KPIF (y/y)         okt  2,0%   1,8%
   KPI (m/m)          okt  0,1%   -0,1%
   KPI (y/y)          okt  1,8%   1,7%
27/10 Barometerindikator     okt  112,2   113,3  
   Tillverkningsind förv (MCI) okt  120,6   121,1
   Konsumenternas förv (CCI)  okt  101,5   105,3
   Detaljhandel (y/y)     sep  3,2%   4,6%
26/10 Utlåning till hushåll (y/y) sep  7,0%   7,1%  
   
19/10 Arbetslöshet, säsongsjust  sep  6,6%   6,8%
   Arbetslöshet        sep  6,0%   6,2%
12/10 KPIF (m/m)         sep  0,4%   0,2%
   KPIF (y/y)         sep  2,5%   2,3%
   KPI (m/m)          sep  0,4%   0,1%
   KPI (y/y)          sep  2,3%   2,1%  
5/10 Industriproduktion (m/m)  aug  -0,4%   -1,7%
4-10 Inköpschefsindex, tjänster sep  57,2   63,8
2/10 Inköpschefsindex, industri sep  57,0   63,7
28/9 Detaljhandel (y/y)     aug  2,8%   2,8%
27/9 Barometerindikator     sep  110,6   113,8
   Tillverkningsind förv (MCI) sep  115,9   124,6
   Konsumenternas förv (CCI)  sep  101,3   101,8
   Utlåning till hushåll (y/y) aug  7,0%   7,1%
      
14/9 Arbetslöshet, säsongsjust  aug  6,7%   6,6%
   Arbetslöshet        aug  6,3%   6,0%
13/9 BNP (rev q/q)        2kv  1,5%   1,3%
   BNP (rev y/y)        2kv  3,8%   3,1%
12/9 KPIF (m/m)         aug  -0,2%   -0,1%
   KPIF (y/y)         aug  2,2%   2,3%
   KPI (m/m)          aug  -0,2%   -0,3%
   KPI (y/y)          aug  2,1%   2,1%
6/9  Industriproduktion (m/m)  jul  +0,2%   -0,9%
30/8 Barometerindikator     aug  111,5   110,7
   Tillverkningsind förv (MCI) aug  118,1   117,1
   Konsumenternas förv (CCI)  aug  102,4   100,3
28/8 Detaljhandel (y/y)     jul  3,6%   3,7%
   Handelsbalans (mdr kr)   jul   0,8   0,9%
25/8 Utlåning till hushåll (y/y) jun  7,0%   7,0%
24/8 Arbetslöshet, säsongsrensad jun  6,5%   7,1%
   Arbetslöshet        jun  5,9%   6,6%
15/8 KPI (m/m)          jul  0,3%   0,5%     
   KPI (y/y)          jul  1,9%   2,2%
   KPIF (y/y)         jul  2,1%   2,4%
10/8 Industriproduktion (m/m)  jun  -0,1%   0,8%
3/8  Inköpschefsindex, tjänster jul  58,0   59,0
1/8  Inköpschefsindex, industri jul  61,6   60,4
28/7 BNP (q/q)          2kv  1,0%   1,7%
   BNP (y/y)          2kv  3,0%   4,0%
   Detaljhandel (y/y)     jun  3,0%   3,5% 
   
27/7 Barometerindikator     jul  111,7   112,4
   Tillverkningsind förv (MCI) jul  117,7   120,3
   Konsumenternas förv (CCI)  jul  103,0   102,2 
   Arbetslöshet, säsongsrensad jun  6,6%   6,4%
   Arbetslöshet        jun  7,5%   7,4%
   Utlåning till hushåll (y/y) jun  6,8%   7,1%
   
7/7  KPI (m/m)          jun  -0,1%   0,1%   
   KPI (y/y)          jun  1,6%   1,7%
   KPIF (y/y)         jun  1,7%   1,9%
5/7  Inköpschefsindex, tjänster jun  58,0   57,3
   Industriproduktion (m/m)  maj  1,1%   2,1%
3/7  Inköpschefsindex, industri jun  59,3   62,4
29/6 Utlåning till hushåll (y/y) maj  6,9%   6,9%
   Detaljhandel (y/y)     maj  1,9%   2,4%
27/6 Handelsbalans (mdr)     maj  -1,8    2,8
21/6 Barometerindikator     jun  110,3   112,1
   Tillverkningsind förv (MCI) jun  115,4   119,9
   Konsumenternas förv (CCI)  jun  105,2   102,5
20/6 Arbetslöshet, säsongsrensad maj  6,6%   6,7%
   Arbetslöshet        maj  7,0%   7,2%
13/6 KPI (m/m)          maj  0,0%   0,1%   
   KPI (y/y)          maj  1,6%   1,7%
   KPIF (y/y)         maj  1,8%   1,9%
7/6  Industriproduktion (m/m)  apr  0,8%   -2,4%
5/6  Inköpschefsindex, tjänster maj  59,7   57,9
1/6  Inköpschefsindex, industri maj  61,8   58,8 
30/5 BNP (q/q)          1kv  1,0%   0,4%
   BNP (y/y)          1kv  3,0%   2,2%
   Detaljhandel (y/y)     apr  3,2%   4,5%
    
29/5 Utlåning till hushåll (y/y) apr  7,2%   7,1%
   Handelsbalans (mdr)     apr   0,3   -2,6 
24/5 Barometerindikator     maj  111,8   111,0
   Tillverkningsind förv (MCI) maj  118,4   117,0
   Konsumenternas förv (CCI)  maj  103,7   105,9
23/5 Arbetslöshet, säsongsrensad apr  6,6%   6,7%
   Arbetslöshet        apr  7,1%   7,2%
11/5 KPI (m/m)          apr  0,4%   0,6%
   KPI (y/y)          apr  1,6%   1,9%
   KPIF (y/y)         apr  1,8%   2,0%
5/5  Industriproduktion (m/m)  mar  0,9%   0,3%
2/5  Inköpschefsindex, industri apr  62,8   62,5
28/4 Detaljhandel (y/y)     mar  2,8%   1,9%
27/4 Handelsbalans (mdr)     mar   0,9   -0,8
26/4 Barometerindikator     apr  109,2   112,8
   Tillverkningsind förv (MCI) apr  112,9   123,2
   Konsumenternas förv (CCI)  apr  103,3   103,4 
25/4 Arbetslöshet, säsongsrensat mar  6,8%   6,4%
   Arbetslöshet        mar  7,4%   6,8%
  
27/3 Utlåning till hushåll (y/y) feb  7,2%   7,2%
16/3 Arbetslöshet, säsongsrensat feb  6,8%   6,8%
   Arbetslöshet        feb  7,3%   7,4%
11/4 KPI (m/m)          mar  0,1%   0,0% 
   KPI (y/y)          mar  1,5%   1,3% 
   KPIF (y/y)         mar  1,6%   1,5%
5/4  Inköpschefsindex, tjänster mar  59,3   61,3
   Industriproduktion (m/m)  feb  0,5%   0,2% 
 
3/4  Inköpschefsindex, industri mar  60,0   65,2
29/3 Barometerindikator     mar  111,4   109,2
   Tillverkningsind förv (MCI) mar  116,2   112,7
   Konsumenternas förv (CCI)  mar  104,1   102,6
  
28/3 Detaljhandel (y/y)     feb  2,7%   2,7%
   Handelsbalans (mdr)     feb   1,6    0,0
27/3 Utlåning till hushåll (y/y) feb  7,2%   7,2%
16/3 Arbetslöshet, säsongsrensat feb  6,8%   6,8%
   Arbetslöshet        feb  7,3%   7,4%
14/3 KPI (m/m)          feb  0,6%   0,7% 
   KPI (y/y)          feb  1,7%   1,8%
   KPIF (y/y)         feb  2,0%   2,0%
3/3  Inköpschefsindex, tjänster feb  60,8   59,8
   Industriproduktion (m/m)  jan  1,8%   2,0%
1/3  Inköpschefsindex, industri feb  60,9   60,9
28/2 BNP (q/q)          4kv  1,0%   1,0%
   BNP (y/y)          4kv  2,4%   2,3%
   Detaljhandel (y/y)     jan  2,1%   2,2%
   Handelsbalans (mdr)     jan   0,9    1,5
27/2 Utlåning till hushåll (y/y) jan  7,1%   7,2%
24/2 Barometerindikator     feb  111,6  111,6
   Tillverkningsind förv (MCI) feb  117,2  117,7
   Konsumenternas förv (CCI)  feb  104,1  104,5
17/2 KPI (m/m)          jan  -0,7%  -0,7%
   KPI (y/y)          jan   1,4%   1,4% 
   KPIF (y/y)         jan   1,7%   1,6%
16/2 Arbetslöshet, säsongsrensat jan   6,8%   6,8%
   Arbetslöshet        jan   7,3%   7,3%
3/2  Industriproduktion (m/m)  dec   0,3%   -1,8
3/2  Inköpschefsindex, tjänster jan   58,4   61,1
1/2  Inköpschefsindex, industri jan   58,8   62,0
27/1 Barometerindikator     jan  112,0  110,8 
   Tillverkningsind förv (MCI) jan  119,1  114,6
   Konsumenternas förv (CCI)  jan  104,6  103,2
   Detaljhandel (y/y)     dec   0,6%   3,8% 
   Utlåning till hushåll (y/y) dec   7,2%   7,0%
26/1 Arbetslöshet, säsongsrensat dec   6,8%  6,9%
   Arbetslöshet        dec   6,3%  6,5%
   Handelsbalans (mdr)     dec   1,6   1,0
12/1 KPI (m/m)          dec   0,4%  0,5%
   KPI (y/y)          dec   1,6%  1,7%
   KPIF (y/y)         dec   1,8%  1,9% 
10/1 Industriproduktion (m/m)  nov   1,6%  1,2%
4/1  Inköpschefsindex, tjänster dec   58,2  59,9 
2/1  Inköpschefsindex, industri dec   56,8  60,1
29/12 Handelsbalans (mdr)     nov   -1,0  -1,1
28/12 Utlåning till hushåll (y/y) nov   7,3%  7,2%
22/12 Detaljhandel (y/y)     nov   2,6%  3,6%
20/12 Barometerindikator     dec  107,2  113,8 
   Tillverkningsind förv (MCI) dec  107,6  121,1
   Konsumenternas förv (CCI)  dec  104,8  103,2
15/12 Arbetslöshet, säsongsjust  nov   6,8%  6,8%
   Arbetslöshet        nov   6,2%  6,2%
13/12 KPI (m/m)          nov   0,0%  0,0%
   KPI (y/y)          nov   1,4%  1,4%
   KPIF (y/y)         nov   1,6%  1,6%
5/12 Inköpschefsindex, tjänster nov   57,7  59,8
   Industriproduktion (m/m)  okt   0,0%  -1,3%
1/12 Inköpschefsindex, industrin nov   57,4  57,3
29/11 BNP (q/q)          3kv   0,5%  0,5%
   BNP (y/y)          3kv   2,9%  2,8%
28/11 Detaljhandel (y/y)     okt   1,9%  2,4%
   Handelsbalans (mdr)     okt   -0,1  -2,7
25/11 Utlåning till hushåll (y/y) okt   7,4%  7,3%
24/11 Barometerindikator     nov  105,8  107,9
   Tillverkningsind förv (MCI) nov  105,6  108,5
   Konsumenternas förv (CCI)  nov  103,6  105,8
17/11 Arbetslöshet, säsongsjust  okt   6,8%  6,9%
   Arbetslöshet        okt   6,3%  6,4%
15/11 KPI (m/m)          okt   0,4%  0,3%
   KPI (y/y)          okt   1,2%  1,2%
   KPIF (y/y)         okt   1,5%  1,4%
3/11 Inköpschefsindex, tjänster okt   56,4  57,6
   Industriproduktion (m/m)  sep   2,8%  6,8%
1/11 Inköpschefsindex, industrin okt   54,8  58,4
28/10 Detaljhandel (y/y)     sep   2,7%  0,6%
27/10 Barometerindikator     okt  102,5  106,1
   Tillverkningsind förv (MCI) okt  101,5  105,8
   Konsumenternas förv (CCI)  okt   99,2  105,1
26/10 Handelsbalans (mdr)     sep   0,3   3,2
20/10 Arbetslöshet, säsongsjust  sep   6,9%  6,7%
   Arbetslöshet        sep   6,3%  6,1%
11/10 KPI (m/m)          sep   0,4%  0,2%
   KPI (y/y)          sep   1,2%  0,9%
   KPIF (y/y)         sep   1,5%  1,2%
5/10 Industriproduktion (m/m)  aug   0,4%  -4,1%
   Inköpschefsindex, tjänster sep   54,5  56,9
3/10 Inköpschefsindex, industrin sep   52,1  54,9
28/9 Barometerindikator     sep  100,4  103,0
   Tillverkningsind förv (MCI) sep   98,5  101,0
   Konsumenternas förv (CCI)  sep   95,0  100,4
27/9 Detaljhandel (y/y)     aug   3,9%  2,8%
   Utlåning till hushåll (y/y) aug   7,5%  7,5%
   Handelsbalans (mdr)     aug   -2,3  -10,3
15/9 Arbetslöshet, säsongsjust  aug   6,8%  7,2%
   Arbetslöshet        aug   6,1%  6,6%
14/9 BNP (q/q)          2kv   0,4%  0,5%
   BNP (y/y)          2kv   3,1%  3,4%
13/9 KPI (m/m)          aug  -0,1%  -0,1%
   KPI (y/y)          aug   1,2%  1,1%
   KPIF (y/y)         aug   1,5%  1,4% 
6/9  Inköpschefsindex, tjänster aug   55,7  53,2
   Industriproduktion (m/m)  jul  -0,3%  +1,1%
1/9  Inköpschefsindex, industrin aug   53,4  50,7
29/8 Handelsbalans (mdr)     jul   -0,7   0,5
   Detaljhandel (y/y)     jul   2,6%  1,1%
25/8 Arbetslöshet, säsongsjust  jul   6,8%  7,0%
   Arbetslöshet        jul   5,9%  6,3%
   Barometerindikator     aug  102,3  100,0
   Tillverkningsind förv (MCI) aug  102,5  97,7 
   Konsumenternas förv (CCI)  aug   97,0  93,9
   Utlåning till hushåll (y/y) jul   7,5%  7,6%
11/8 KPI (m/m)          jul  -0,2%  0,1%
   KPI (y/y)          jul   0,8%  1,1%
   KPIF (y/y)         jul   1,2%  1,4%
10/8 Industriproduktion (m/m)  jun  -0,2%  -0,4%
1/8  Inköpschefsindex, industrin jul   52,5  55,4  
29/7 BNP (q/q)          2kv   0,6%  0,3%
   BNP (y/y)          2kv   3,6%  3,1%
28/7 Arbetslöshet, säsongsjust  jun   6,9%  6,6%
   Arbetslöshet        jun   8,1%  7,6%
   Detaljhandel (y/y)     jun   4,0%  3,2%
27/7 Barometerindikator     jul  102,6  102,2
   Tillverkningsind förv (MCI) jul  103,7  103,1
   Konsumenternas förv (CCI)  jul   97,5  95,2
   Handelsbalans (mdr)     jun   1,3   1,8
   Utlåning till hushåll (y/y) jun   7,7%  7,7%
12/7 KPI (m/m)          jun   0,2%  0,1%
   KPI (y/y)          jun   1,1%  1,0%
   KPIF (y/y)         jun   1,5%  1,5%
5/7  Inköpschefsindex, tjänster jun   54,0  53,4
   Industriproduktion (m/m)  maj   0,0%  -0,8%
1/7  Inköpschefsindex, industrin jun   53,7  53,0
29/6 Utlåning till hushåll (y/y) maj   7,8%  7,8%
28/6 Detaljhandel (y/y)     maj   2,6%  4,6%
   Handelsbalans (mdr)     maj   2,3  -2,1  
22/6 Arbetslöshet, säsongsjust  maj   6,9%  7,2%
   Arbetslöshet        maj   7,2%  7,6%
   Barometerindikator     jun  102,5  103,2
   Tillverkningsind förv (MCI) jun  105,1  104,8
   Konsumenternas förv (CCI)  jun   96,2  98,7
14/6 KPI (m/m)          maj   0,3%  0,2%
   KPI (y/y)          maj   0,7%  0,6%
   KPIF (y/y)         maj   1,2%  1,1%
3/6  Inköpschefsindex, tjänster maj   52,9  54,4
   Industriproduktion (m/m)  apr   0,1%  0,1%
1/6  Inköpschefsindex, industrin maj   53,6  54,0
30/5 BNP (q/q)          1kv   0,6%  0,5%
   BNP (y/y)          1kv   4,2%  4,2%
27/5 Detaljhandel (y/y)     apr   2,6%  1,7%
   Utlåning till hushåll (y/y) apr   7,5%  7,7%
26/5 Barometerindikator     maj  105,0  102,2
   Tillverkningsind förv (MCI) maj  107,3  105,3
   Konsumenternas förv (CCI)  maj   97,6  96,0
   Handelsbalans (mdr)     apr   2,4   4,4 
24/5 Arbetslöshet, säsongsjust  apr   7,1%  6,7%
   Arbetslöshet        apr   7,7%  7,3%
12/5 KPI (m/m)          apr   0,1%  0,0%
   KPI (y/y)          apr   1,0%  0,8%
   KPIF (y/y)         apr   1,5%  1,4%
4/5  Inköpschefsindex, tjänster apr   55,2  52,6
3/5  Industriproduktion (m/m)  mar   0,3%  1,4%
2/5  Inköpschefsindex, industrin apr   53,3  54,0
28/4 Detaljhandel (y/y)     mar   3,3%  1,9%
27/4 Barometerindikator     apr  106,4  104,6
   Tillverkningsind förv (MCI) apr  111,9  107,9
   Konsumenternas förv (CCI)  apr   99,5  97,1 
   Handelsbalans (mdr)     mar   1,9   3,9
   Utlåning till hushåll (y/y) mar   7,4%  7,5%
25/4 Arbetslöshet, säsongsjust  mar   7,0%  7,2%
   Arbetslöshet        mar   7,5%  7,7%
 
12/4 KPI (m/m)          mar   0,4%  0,5%
   KPI (y/y)          mar   0,7%  0,8%
   KPIF (y/y)         mar   1,4%  1,5%
5/4  Inköpschefsindex, tjänster mar   55,9  54,9
   Industriproduktion (m/m)  feb   0,4%  0,1%
  53,3
29/3 Detaljhandel (y/y)     feb   4,1%  3,9%
   Handelsbalans (mdr)     feb   2,4  -0,2
   Utlåning till hushåll (y/y) feb   7,5%  7,5%
23/3 Barometerindikator     mar  108,3  106,6
   Tillverkningsind förv (MCI) mar  112,7  112,5
   Konsumenternas förv (CCI)  mar   98,3  99,7
17/3 Arbetslöshet, säsongsjust  feb   7,0%  7,1%
   Arbetslöshet        feb   7,4%  7,6%
15/3 KPI (m/m)          feb   0,3%  0,3%
   KPI (y/y)          feb   0,3%  0,4%
   KPIF (y/y)         feb   1,1%  1,1%
3/3  Inköpschefsindex, tjänster feb   57,8  55,8
1/3  Inköpschefsindex, industrin feb   54,7  51,7
29/2 BNP (q/q)          4kv   0,8%  1,3%
   BNP (y/y)          4kv   3,7%  4,5%
26/2 Detaljhandel (y/y)     jan   3,8%  4,0%
 
25/2 Barometerindikator     feb  109,5  108,4
   Tillverkningsind förv (MCI) feb  114,2  115,7
   Konsumenternas förv (CCI)  feb   96,7  98,0
   Handelsbalans (mdr)     jan   1,4   1,6
   Utlåning till hushåll (y/y) jan   7,5%  7,5%
19/2 Arbetslöshet, säsongsjust  jan   7,1%  7,0%
   Arbetslöshet        jan   7,6%  7,5% 
18/2 KPI (m/m)          jan  -0,6%  -0,3%
   KPI (y/y)          jan   0,5%  0,8%
   KPIF (y/y)         jan   1,4%  1,6%
5/2  Industriproduktion (m/m)  dec   0,2%  -2,9% 
3/2  Inköpschefsindex, tjänster jan   57,4  59,3
1/2  Inköpschefsindex, industrin jan   56,1  55,5
29/1 Utlåning till hushåll (y/y) dec   7,3%  7,5%
28/1 Arbetslöshet, säsongsjust  dec   6,9%  7,2%
   Arbetslöshet        dec   6,3%  6,7%
   Detaljhandel (y/y)     dec   5,0%  3,4%
   Handelsbalans (mdr)     dec   -0,3   4,7
27/1 Barometerindikator     jan  108,3  111,9
   Tillverkningsind förv (MCI) jan  110,4  120,8
   Konsumenternas förv (CCI)  jan   97,5  97,5
14/1 KPI (m/m)          dec   0,2%  0,1%
   KPI (y/y)          dec   0,1%  0,1% 
   KPIF (y/y)         dec   0,9%  0,9%
8/1  Industriproduktion (m/m)  nov  -0,3%  1,4%
7/1  Inköpschefsindex, tjänster dec   56,8  58,0
4/1  Inköpschefsindex, industrin dec   54,9  56,0 


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -