PM DETTA HÄNDER 20-28 NOVEMBER (Direkt)

2019-11-20 16:01

ONSDAG DEN 20 NOVEMBER

======================

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- Neurovive (kl 8.30)

NGM

- Kopparbergs (kl 8.00), Prolight

FIRST NORTH

- Asarina Pharma (kl 8.00), Clavister, Flexion Mobile (ändrat datum från 21/11) (kl 8.00), Transcendent (kl 8.00), Alelion (kl 8.30), Urb-it (kl 16.00), Fluicell, Ranplan (kortfattad summering och operationell uppdatering, ej fullständig rapport), Unlimited Travel

SPOTLIGHT

- Acousort, Obstecare, Risk Intelligence, Tingsvalvet (ändrat datum från 21/11)

STÄMMOR

- ASTG (extra), Selectimmune Pharma, Serstech (extra), Target Everyone (extra), Taurus (extra)

BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER

- Redeye Tech Day kl 8.30-16.00

- Laika Investerarafton i Malmö. Länk: https://www.investerarbrevet.se/valkommen-till-investerarafton-i-malmo-20-november kl 17.45-20.00

BÖRSSTATISTIK

- Assa Abloy: arkitektindex USA okt - AIA

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- Arocell: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 4/12)

- Heliospectra: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 4/12)

- K-Fast: anmälningstid inleds inför notering på Stockholmsbörsen (avslutas 27/11 för allmänheten, 28/11 för investerare)

- Medfield: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission

- Midsona: anmälningstid i nyemission avslutas

- Oasmia: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 4/12)

- Senzagen: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 4/12)

KAPITALMARKNADSDAG

- AAK kl 9.00-16.00

- Novo Nordisk kl 9.00-18.00

- DNB kl 11.00-14.30

EXKLUSIVE UTDELNING

- Svolder (2:15 SEK)

MAKROSTATISTIK

- Japan: handelsbalans oktober kl 0.30

- Tyskland: PPI oktober kl 8.00

- SCB: industrins kapacitetsutnyttjande 3 kv kl 9.30

- USA: oljelager (DOE), veckostatistik kl 16.30

CENTRALBANKER

- Riksbanken: finansiell stabilitetsrapport kl 9.30

- FED: protokoll från FOMC-mötet 30/10 kl 20.00

MAKRO ÖVRIGT

- LO: konjunkturprognos kl 9.30

- HUI: årets julklapp

ÖVRIGT

- Bank: Uppdrag Granskning, SVT, sänder program om baltisk penningtvätt

TORSDAG DEN 21 NOVEMBER

=======================

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- Engelska skolan (kl 8.00), A3 (kl 8.30), Lundbergs (lunchtid)

NGM

- Archelon, Eurobattery Minerals, Three Gates

FIRST NORTH

- Raketech (kl 7.00), Global Gaming (kl 8.00), Lipidor (kl 8.00), Paxman (kl 8.00), Copperstone Resources (kl 8.10), AAC Clyde Space (kl 8.30), Addera Care, Ayima, CLS, Confidence, Enviro, Genovis, Nepa, Pharmacolog

SPOTLIGHT

- Absolicon, Bibb Instruments, Comintelli, Follicum, Imint, Neodynamics, Parans, Pen Concept, Pharmalundensis, Real Heart, Scandion Oncology, Umida, Veteranpoolen

ÖVRIGA NORDEN

- Höegh LNG (kl 7.00), BW LPG (kl 8.00), Golden Ocean

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- GAP (prel datum), Thyssen Krupp, William Hill (försäljningssiffror, ej fullständig rapport)

STÄMMOR

- Diamyd Medical, Engelska skolan, Hamlet Pharma, Kentima, Simris Alg (extra), Wifog (extra), Xavitech (extra)

BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER

- Raketech: rapportpresentation kl 9.00

- Neodynamics: rapportpresentation kl 10.15

- Golden Ocean: rapportpresentation kl 15.00

BÖRSSTATISTIK

- Consilium: månadsstatistik januari-oktober

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- Euris: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 13/12)

- Eyeonid: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission

- Lightlab: anmälningstid i Luci Intressenters bud inleds (avslutas 12/12)

- Mavshack: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission

- Oncology Venture: förlängd anmälningstid i nyemission löper ut

- Paynova: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 5/12) (ändrade datum)

- SBB: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission

- Senzagen: anmälningstid i företrädesemission inleds (avslutas 6/12)

- Taurus: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission

MAKROSTATISTIK

- Sydkorea: export och import 20-dagar kl 1.00

- Frankrike: indikator företagsklimat november kl 8.45

- SCB: kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3 kv kl 9.30

- SCB: Sparbarometern 3 kv kl 9.30

- SCB: investeringsfonder 3 kv kl 9.30

- USA: Philadelphia Fed Index november kl 14.30

- USA: nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30

- EMU: hushållens konfidensindikator (prel) november kl 16.00

- USA: försäljning befintliga bostäder oktober kl 16.00

- USA: ledande indikatorer oktober kl 16.00

CENTRALBANKER

- ECB: protokoll oktobermöte kl 13.30

MAKRO ÖVRIGT

- ESV: prognos statens budget och offentliga finanser kl 10.00

- OECD: konjunkturprognos kl 11.00

FREDAG DEN 22 NOVEMBER

======================

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- Ferronordic (kl 7.30), Multiq (kl 12.30)

NGM

- Africa Resources, Free2Move, Goldblue, Metallvärden, Quickbit, Samtrygg

FIRST NORTH

- Kancera (kl 8.15), Chromogenics (kl 8.30), 2Curex, Bayn Europe, Enersize (inte fullständig rapport, bara sammanfattning utan finansiell information), Genova Property, Hoylu, Nicoccino, Promore Pharma (ändrat datum från 26/11), S2 Medical, Tourn

SPOTLIGHT

- Bosjö Fastigheter, Envirologic, Initiator Pharma, Latvian Forest, Novus Group, Ortoma, Red Reserve Entertainment, Zenergy

ÖVRIGA NORDEN

- Rockwool

STÄMMOR

- Deflamo (extra), Exeotech invest, Impact Coatings (extra), Three Gates (extra), Three Gates (extra)

BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER

- Ferronordic: rapportpresentation kl 10.00

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- Botnia Exploration: första dag för handel utan rätt till uniträtter i företrädesemission

- Hoodin: första dag för handel utan rätt till uniträtter i nyemission

- Medfield: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 6/12)

- Serstech: sista dag för handel utan teckningsrätt i nyemission

KAPITALMARKNADSDAG

- Besqab kl 9.00-14.45

EXKLUSIVE UTDELNING

- Engelska skolan (1:16 SEK)

MAKROSTATISTIK

- Japan: KPI oktober kl 0.30

- Japan: PMI (prel) november kl 1.30

- Tyskland: BNP (def) 3kv kl 8.00

- Frankrike: PMI (prel) november kl 9.15

- Tyskland: industri-PMI (prel) november kl 9.30

- EMU: PMI (prel) november kl 10.00

- USA: Markit PMI (prel) november kl 15.45

- USA: Michiganindex (def) november kl 16.00

CENTRALBANKER

- Riksbanken: Henry Ohlsson talar om ekonomiska läget kl 8.00

- ECB: Christine Lagarde talar kl 9.00

- Riksbanken: Per Jansson talar om ekonomiska läget kl 10.05

MÅNDAG DEN 25 NOVEMBER

======================

RAPPORTER

FIRST NORTH

- Mentice (kl 8.30), Azelio (ändrat datum från 13/11), Curando Nordic (ändrat datum från 23/11), Maha Energy

SPOTLIGHT

- DBP, Optimobile (ändrat datum från 15/11), Slottsviken Fastighet

STÄMMOR

- Fast Partner (extra), Obducat (extra)

BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER

- Aktiespararna arrangerar "Stora Aktiedagen" Stockholm kl 8.00-19.20

BÖRSSTATISTIK

- Papper: månadssiffror pappersleveranser Europa från Eurograph kl 16.00

- Beklädnad: veckostatistik från Tyskland av Textilwirtschaft

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- A City Media: anmälningstid i Ocean Outdoors bud väntas inledas (avslutas runt 16/12)

- Ivisys: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 10/12)

- Oscar Properties: anmälningstid avslutas i utbyteserbjudande preferensaktier mot stamaktier

- Pharmalundensis: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission

- RNB: anmälningstid i nyemission avslutas

- Willak: anmälningstid i nyemission avslutas

MAKROSTATISTIK

- Tyskland: IFO-index november kl 10.00

- AF: veckostatistik kl 10.45

CENTRALBANKER

- FED: Dallas Fed index november kl 16.30

MAKRO ÖVRIGT

- FI: bankernas kapitalkrav 3 kv kl 8.00

TISDAG DEN 26 NOVEMBER

======================

RAPPORTER

NGM

- Net Trading, Nexar, Nickel Mountain Resources

FIRST NORTH

- Toadman

SPOTLIGHT

- Bråviken Logistik, Eatgood, Industrial Solar, Sydsvenska Hem, Zoomability

ÖVRIGA NORDEN

- BW Offshore

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Abercrombie (kl 13.30), Autodesk (efter USA-börsernas stängning), Hewlett-Packard (efter USA-börsernas stängning), Rocket Internet (resultat för en del portföljbolag)

STÄMMOR

- Academedia, Telia (extra)

BÖRSSTATISTIK

- Fordon: uppdatering lastbilsförsäljning Västeuropa i okt från Acea

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- ASTG: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission

- Eyeonid: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 10/12)

- Igrene: anmälningstid i nyemission avslutas

- Mavshack: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 10/12)

- SBB: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 9/12)

- Taurus: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 11/12)

KAPITALMARKNADSDAG

- Atlas Copco: i Storbritannien

EXKLUSIVE UTDELNING

- Sintercast (1:75 SEK + 0:75 SEK extra, andra del utav total utdelning 3:50 + 1:50 SEK)

MAKROSTATISTIK

- Tyskland: GfK konsumentförtroende december kl 8.00

- SCB: PPI oktober kl 9.30

- USA: handelsbalans varor oktober kl 14.30

- USA: grossistlager (prel) oktober kl 14.30

- USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55

- USA: FHFA husprisindex september kl 15.00

- USA: S&P/CS husprisindex september kl 15.00

- USA: Richmond Fed index november kl 16.00

- USA: försäljning nya hem oktober kl 16.00

- USA: hushållens konfidensindikator november kl 16.00

- USA: oljelager (API), veckostatistik kl 22.30

CENTRALBANKER

- Riksbanken: Cecilia Skingsley talar om utvecklingen på betalningsmarknaden kl 8.30

- RB: resultat omvänd repa kl 10.15

ONSDAG DEN 27 NOVEMBER

======================

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- Medivir (kl 8.30), Malmbergs (lunchtid)

NGM

- Glycorex

FIRST NORTH

- Alm Equity (kl 8.00), Index Pharma (kl 8.00), Guard Therapeutics, Prime Living (extra), Saxlund, Sonetel, Talkpool, Zignsec

SPOTLIGHT

- Challenger Mobile, Eurocine, Exalt, Halmslätten, Tikspac

ÖVRIGA NORDEN

- Frontline, Infront

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Deere (före USA-börsernas öppning)

STÄMMOR

- Chr Hansen, Norwegian (extra), Senzagen (extra)

BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER

- Precise: lunchpresentation kl 12.00

- Medivir: rapportpresentation kl 14.00

- Frontline: rapportpresentation kl 15.00

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- Adverty: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission

- Hoodin: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 13/12)

- K-Fast: anmälningstid avslutas för allmänheten inför notering på Stockholmsbörsen (avslutas 28/11 för investerare)

KAPITALMARKNADSDAG

- Stillfront kl 13.30-17.00

EXKLUSIVE UTDELNING

- Academedia (1:25 SEK)

MAKROSTATISTIK

- Kina: vinster i industriföretag oktober kl 2.30

- Frankrike: hushållens konfidensindikator november kl 8.45

- SCB: hushållsutlåning oktober kl 9.30

- SCB: handelsbalans oktober kl 9.30

- USA: BNP (prel) 3 kv kl 14.30

- USA: order varaktiga varor (prel) oktober kl 14.30

- USA: nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30

- USA: Chicago PMI november kl 15.45

- USA: privatkonsumtion och inflation (PCE) oktober kl 16.00

- USA: kontrakterade husköp oktober kl 16.00

- USA: oljelager (DOE), veckostatistik kl 16.30

CENTRALBANKER

- FED: Beige Book kl 20.00

TORSDAG DEN 28 NOVEMBER

=======================

RAPPORTER

STOCKHOLMSBÖRSEN

- Elekta (kl 7.30), Karnov (ca kl 8.00), Sensys Gatso (kl 8.30), Strax (kl 8.55)

NGM

- Gold Town Games, Scandinavian Health Innovations, Smart Energy, Time People Group, Zordix

FIRST NORTH

- Northbaze (kl 8.30), Aros Bostadsutveckling, Binero (ändrat datum från 24/10), Intervacc, Lidds, Pallas Group, Realfiction, Slitevind, Svenska Aerogel

SPOTLIGHT

- Ambia Trading, Bodyflight, Dicot, Ecomb, Jetty, Logistri, Mälaråsen, Nustay, Optifreeze, Provide IT, Sealwacs (ändrat datum från 8/11)

STÄMMOR

- Empir (extra)

BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER

- Karnov: rapportpresentation kl 10.00

- Sensys Gatso: rapportpresentation kl 10.00

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- K-Fast: anmälningstid avslutas för investerare inför notering på Stockholmsbörsen (avslutas 27/11 för allmänheten)

- Pexa: anmälningstid i nyemission avslutas

- Promore Pharma: anmälningstid i nyemission avslutas

- Saltx Technology: anmälningstid i nyemission avslutas

- Serstech: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 12/12)

KAPITALMARKNADSDAG

- Dustin

EXKLUSIVE UTDELNING

- Aros Bostadsutveckling (2:13 SEK i preferensaktie)

ÖVRIGT BOLAG OCH BÖRS

- USA-börserna stängda pga Thanksgiving

MAKROSTATISTIK

- Japan: detaljhandel oktober kl 0.50

- Schweiz: BNP 3 kv kl 7.45

- KI: konjunkturbarometer november kl 9.00

- Spanien: KPI (prel) november kl 9.00

- SCB: detaljhandel oktober kl 9.30

- EMU: M3 penningmängd oktober kl 10.00

- EMU: barometerindikator november kl 11.00

- EMU: indikator företagsklimat november kl 11.00

- Tyskland: KPI (prel) november kl 14.00

- Belgien: KPI november

POLITIK

- Riksdagen: statsministerns frågestund kl 14.00

CENTRALBANKER

- Riksbanken: arrangerar en konferens om cybersäkerhet i finanssektorn kl 9.00-17.00

MAKRO ÖVRIGT

- FI: stabilitetsrapport kl 8.00

- ESV: månadsutfall oktober kl 9.00

- RGK: resultat realobligationsemission kl 11.03

- USA: helgstängt pga ThanksgivingMarknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -