AUTOLIV
MÅL SKA NÅS MED BÄTTRE MARKNAD, EGNA ÅTGÄRDER - VD (Direkt)

2019-11-19 18:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bilsäkerhetsföretaget Autoliv publicerade i samband med tisdagens kapitalmarknadsdag mål för rörelsemarginal och tillväxt på medellång sikt som innebär en tro på rejäla förbättringar jämfört med dagens nivåer.

Därtill avser bolaget att bredda produktutbudet och på det sättet öka den adresserbara marknaden.

"En kombination av egna åtgärder och en normalisering av fordonsproduktion och råvarukostnader ska hjälpa oss mot de nya målen. Sedan räknar vi, mot bakgrund av orderingången, med att kunna växa mer än marknaden", säger vd Mikael Bratt till Nyhetsbyrån Direkt.

Autoliv siktar nu på medellång sikt, vilket definieras som 3-5 år, med att nå en justerad rörelsemarginal på 12 procent, upp från dagens cirka 9 procent. Vad gäller försäljningen antas denna kunna öka organiskt med 3-4 procent mer än den globala marknaden, som i sin tur tros kunna växa med 1-2 procent årligen.

"Det handlar om en stabilisering efter en svår period. En tillväxt med 1-2 procent anser vi rimligt", säger Mikael Bratt och påminner om att bilproduktionen historiskt växt med 2-3 procent per år.

Autoliv hade tidigare ett absolut mål om en försäljning på 10 miljarder dollar per år till 2020, ett mål vars tidpunkt togs bort i samband med den senaste bokslutsrapporten. Någon ny tidpunkt för när målet ska vara uppfyllt vill vd:n inte uppge. För 2019 räknar analytikerna enligt Infront Datas prognossammanställning med en försäljning kring 8,5 miljarder dollar.

Bakom Autolivs nya mål ligger ett antal tillväxtdrivande faktorer som till exempel ökat säkerhetsinnehåll per bil, i synnerhet i låginkomstländer. Också i höginkomstländer leder myndighetskrav och regleringar dock till ökad efterfrågan på säkerhetsprodukter. Även utvecklingen mot självkörande fordon och eldrift gynnar bolaget, menar Mikael Bratt.

Till den väntat högre rörelsemarginalen ligger emellertid inte bara en bättre marknad, utan också kontinuerliga besparingar och effektiviseringar.

"Utöver det pågående strukturella besparingsprogrammet ska vi driva förbättringar i hela värdekedjan", säger Mikael Bratt och nämner ny teknik och ökad automatisering som avgörande faktorer. För närvarande driver Autoliv ett hundratal projekt eller aktiviteter för att utvärdera hur produktionen går till.

Av tisdagens budskap framgår också att bolaget breddar verksamheten till att inkludera "säkerhet för mobilitet och samhälle".

"Vi vill vidga perspektivet lite. Det kan handla om krockkuddar för motorcyklar eller krockkuddar på utsidan av bilar för att skydda fotgängare. Vi har gjort en del studier och mött ett stort intresse från våra kunder", säker Autolivchefen, som dock menar att det ännu är för tidigt att kvantifiera hur betydelsefulla dessa områden kan bli.

I samband med kapitalmarknadsdagen upprepar Autoliv sitt mål om en skuldsättningsgrad (nettoskuld i förhållande till justerat ebitda-resultat) om 1,0x, med ett intervall på 0,5x-1,5x.

Vad betyder detta för den framtida utdelningen?

"Vi är tydliga med att vi vill vara ett aktieägarvänligt bolag, därav vårt nya mål för en 'cash conversion' på minst 80 procent. Både utdelning och aktieåterköp är tänkbara vägar framåt. Vi kommer att vara pragmatiska och ta hänsyn till konjunkturläge och skuldsättning, men också behålla fokus på balansräkningen", säger Autolivs vd.Autoliv SDB - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -