Mobiplus
Mobiplus ökar förlusten i tredje kvartalet (Finwire)

2019-11-15 20:17
Teknikplattformsbolaget Mobiplus ökar förlusten i tredje kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 1,3 procent till 7,7 miljoner kronor (7,8).

Ebitda-resultat blev -1,3 miljoner kronor (-2,2).

Rörelseresultatet blev -7,8 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet före och efter skatt var -7,9 miljoner kronor (-3,1). Resultat per aktie hamnade på -1,33 kronor (-0,52).

"Det svaga resultatet som bolaget uppvisar för kvartalet beror till största del på att styrelsen har beslutat att genomföra en nedskrivning av aktierna i dotterbolaget Wavecom, vilket har som följdeffekt att förvärvad goodwill skrivs ned och belastar koncernens resultaträkning med cirka -5,8 miljoner krnor. Styrelsen anser att nedskrivningen var nödvändig för att ge en mer rättvisande bild av dotterbolagets framtida kassaflöden, givet utvecklingen i bolaget under den senaste tiden. Kvartalets resultat försvagas ytterligare då en avsättning på cirka -1,24 miljoner kronor har bokats upp avseende avgångsvederlag till tidigare ledande befattningshavare i bolaget", kommenterar tillförordnad vd Calle Mörck i delårsrapporten.

Rensat för engångseffekter påvisar koncernen ett ebitda-resultat för tredje kvartalet i år på knappt 50 000 kronor, vilket kan jämföras med ett negativt ebitda-resultat för tredje kvartalet i fjl på minus 2 miljoner kronor.

Mobiplus-koncernen befinner sig just nu i en återhämtningsfas då prioritering har skiftats från tillväxt till lönsamhet efter den bistra halvårsrapporten tidigare i år. Att anpassa verksamheten till en mindre kostym har tagit i anspråk betydande resurser under kvartalet

"Fjärde kvartalet har traditionellt varit ett starkt kvartal för Mobiplus innehållande både Black Friday och julhandeln och vi blickar nu framåt mot ett spännande fjärde kvartal", avslutar Calle Mörck.[Tabell 1]

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -