SWEDBANK
KVARTALET TYNGDES AV HÖGRE KOSTNADER- SAMMANFATTNING (Direkt)

2019-10-23 07:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Swedbanks tredje kvartal 2019 tyngdes av högre kostnader och rörelseresultatet blev lägre än analytiker räknat med.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Kvartalet tyngt av högre kostnader. Bankens nya vd Jens Henriksson konstaterar i sitt vd-ord att kostnaderna har ökat. "Förutom ett antal engångsposter som påverkat kostnaderna negativt har vi spenderat mer pengar för att hantera de pågående myndighetsutredningarna och vidta åtgärder för att stärka upp våra processer i arbetet mot penningtvätt", skriver han i rapporten.

Lägre vinst än väntat. Swedbanks rörelseresultat blev 5.841 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Ett genomsnitt av 16 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 6.031 miljoner kronor.

Räntenettot i linje. Swedbanks räntenetto under det tredje kvartalet blev 6.553 miljoner kronor, att jämföra med det andra kvartalets 6.607 miljoner. Utfallet var i stort sett i linje med Infront Datas snittestimat, som låg på 6.586 miljoner.

Avgifter påverkade. Att räntenettot minskade med 1 procent under tredje kvartalet jämfört med det andra berodde i första hand på högre kostnader för insättningsgarantin och resolutionsavgiften, skriver Swedbank. Föregående kvartal påverkades positivt av att resolutionsavgiften justerades i samband med det slutgiltiga beskedet från Riksgälden gällande resolutionsavgiften för 2019.

Ökat provisionsnetto. Provisionsnettot ökade med 3 procent tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet, och uppgick till 3.297 miljoner kronor. Väntat var 3.263 miljoner, enligt Infront Data. Ökningen i provisionsnettot var främst en följd av ett högre kortanvändande under semestermånaderna samt att kapitalförvaltningsintäkterna gynnats av en positiv aktierelaterad värdeutveckling, enligt banken.

Prognos om kostnader kvar. Swedbank står fast vid budskapet att de underliggande kostnaderna väntas understiga 17 miljarder kronor under 2019, uppger vd Jens Henriksson. Banken räknar också med att ha utredningskostnader på cirka 1 miljard kronor under helåret, vilket är i linje med tidigare guidning.

Går mot längre period av lägre aktivitet. Geopolitiska spänningar har fortsatt påverka marknadsutvecklingen under tredje kvartalet. Osäkerheten gör att företagen tvekar om investeringar medan hushållen håller tillbaka på konsumtionen, med negativa effekter på den globala ekonomiska tillväxttakten som följd. Såväl den europeiska som den amerikanska centralbanken har reagerat med att stimulera ekonomin genom sänkta räntor och förnyade tillgångsköp. "Mot bakgrund av detta ser vi ut att gå mot en längre period av låga marknadsräntor och lägre marknadsaktivitet", uppger Swedbank-chefen.Swedbank A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -