MAKRO
HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA (Direkt)

2019-10-18 15:58

ONSDAG DEN 23 OKTOBER

======================

- RGK: prognos statsupplåning kl 9.30

I sin senaste prognos spådde Riksgälden ett överskott på 121 miljarder kronor i år och underskott på 19 miljarder 2020. Årets överskott var rejält uppdragen på grund av Riksbankens beslut att minska sin valutareserv, medan underskottet för 2020 drogs ned utifrån ett mindre nettoutflöde från skattekonton än tidigare antagits. Emissionsvolymen låg kvar på 1,5 miljarder kronor per tillfälle för statsobligationer.

Swedbank tror att Riksgälden behöver dra upp lånebehovet och dammar av planerna på att öka emissionsvolymerna, i vart fall för det nya prognosåret 2021.

Flera faktorer talar för detta. Skatteintäkterna har varit lägre än väntat i år, och konjunkturen har bromsat in, vilket torde föranleda minskade skatteinkomster och ökade utgifter framöver. Som vanligt utgör överbehållningen på skattekontot en joker.

"Riksgälden antog i juni att 20 miljarder skulle flöda ut från skattekontot nästa år. Förväntningarna på Riksbanken är nu något lägre än i våras vilket troligen påverkar bedömningen så att uttagen på skattekontot skjuts framåt något", skriver Swedbank.

TORSDAG DEN 24 OKTOBER

======================

- Tyskland: PMI (prel) oktober kl 9.30

Fokus för euroområdet har i ganska mycket legat på den tyska tillverkningsindustrin, som tappat rejält med fart. Index föll under 50-nivån i januari och har sedan dragits successivt nedåt till 41,7 förra månaden. Nu väntas en liten uppgång till 42,0.

- EMU: PMI (prel) oktober kl 10.00

Index för industrin väntas ha stigit något till 46,0 från 45,7, medan tjänstesektorn antas stiga till 52,0 från 51,6. Det skulle dra upp det kombinerade indexet till 50,4 från 50,1, vilket ändå indikerar en dämpad tillväxt.

Commerzbank tror att industri-PMI i Frankrike och Tyskland kommer att fortsätta att visa på recession i sektorn, då det ännu inte finns några tecken på en återhämtning i den globala efterfrågan på industrivaror.

Kina fortsätter att visa rätt svaga data, andra tillväxtmarknader går på lågvarv och handelskonflikterna dämpar. Uppgörelsen mellan Kina och USA är inte mer än ett eldupphör, och handeln mellan USA och EU kan snart påverkas av nya tullar. En ordnad brexit kan vara en lättnad, men det var inte på kartan när undersökningen gjordes, och industri-PMI spås bara stiga svagt.

"Den mer intressanta frågan är huruvida tjänstesektorn kan fortsätta att frikoppla sig från nedgången i industrin. Det finns flera tecken på att recessionen i tillverkningssektorn nu börjar ge avtryck även på tjänstesektorn", skriver Commerzbank.

IFO för tjänstesektorn har till exempel fallit rejält de senaste månaderna, och den trenden väntas inte vända i oktober.

- USA: Markit PMI (prel) oktober kl 15.45

Har stabiliserats strax över 50-nivån för industrin, medan tjänstesektorn ligger lite högre. Större fokus på ISM:s inköpschefsindex, som fallit till 47,8 för industrin och 52,6 för tjänstesektorn.

TORSDAG DEN 24 OKTOBER

=====================

- Riksbanken: räntebesked kl 9.30

Väntas hålla styrräntan oförändrad vid detta möte. Den intressanta frågan är snarare, liksom inför septembermötet, huruvida Riksbanken kommer att hålla fast vid sitt budskap om en räntehöjning i slutet av året eller början av nästa år.

Inflationen kom in i linje med prognos, men annan data har inte varit entydig. Arbetslösheten har stigit kraftigt men SCB har flaggat för att uppgången kan vara överdriven på grund av datafel. Kronan handlas svagare än väntat, och även om det internationella läget är osäkert är det inte heller här entydigt sämre än vid förra mötet.

- Norges Bank: räntebesked kl 10.00

Norges Bank höjde räntan med 25 punkter till 1,5 procent i september med hänvisning till god ekonomisk tillväxt.

Samtidigt uppgav de att det mest sannolika är att räntan ligger kvar på den nivån den närmaste tiden. Räntebanan drogs också ned något och ligger nu strax över 1,5 procent hela prognosperioden.

Handelsbanken ser liksom andra det som säkert att räntan lämnas oförändrad vid detta möte, som inte åtföljs av någon pressträff. Data sedan förra mötet har varit blandade, med lägre förtroende i omvärlden, inflation och arbetsmarknad på prognos medan kronan försvagats.

"Direktionen avviker aldrig från sin strategi vid möten mellan penningpolitiska rapporter om det inte hänt något extraordinärt", skriver Handelsbanken, som tror att styrräntan nått sin topp under denna konjunkturcykel.

- ECB: räntebesked kl 13.45

ECB sjösatte vid förra mötet i september ett nytt stimulanspaket, där depositräntan sänktes till -0,5 procent, den framåtblickande guidningen stärktes och ett QE-program återstartades med nettoköp om 20 miljarder euro i månaden.

Nu väntas ECB hålla depositräntan oförändrad.

Commerzbank noterar att sedan det förra mötet har ekonomiska data i euroområdet varit än mer av en besvikelse än föregående månader. Dessutom har de långsiktiga inflationsförväntningarna fallit till nya lägstanivåer, och de enkätbaserad som presenteras för rådet på torsdag likaså.

"Därmed väntas (chefen Mario) Draghi betona att ECB har gjort allt rätt med sitt septemberpaket av lättnadsåtgärder. Han väntas också understryka rådets beslutsamhet att återanvända alla instrument, från framåtblickande guidning och räntesänkningar till obligationsköp, om nödvändigt", skriver Commerzbank.

Detta blir Mario Draghis sista möte innan han lämnar över till Christine Lagarde som ECB-chef, och en del av pressträffen lär säkert handla om vad han åstadkommit.

Vid det senaste mötet fanns öppen kritik inom rådet mot framförallt QE-programmet, men det har även luftats kritik mot synen att inflationsförväntningarna verkligen faller.

En del är av uppfattningen att ECB:s policy i sig har bidragit till fallande inflationsförväntningar via bland annat försäkringsbolagens agerande.

"Vi tror däremot inte att en majoritet i rådet delar denna syn, utan antar att ECB ska vidta nya åtgärder under våren om inflationsförväntningarna är låga och den ekonomiska utvecklingen en uppenbar besvikelse", skriver Commerzbank.

FREDAG DEN 25 OKTOBER

=====================

- Tyskland: IFO-index oktober kl 10.00

Efter en successiv nedgång har förväntningarna stabiliserats de senaste månaderna. Nu väntas en marginell nedgång till 94,5 från 94,6 i det totala indexet, med lite bättre framtidsutsikter men försämrad syn på nuläget.

"Nya order, särskilt från utlandet, har fallit brant i år, vilket återspeglar en brist på efterfrågan i den tyska industrin. ZEW-index från oktober erbjuder lite hopp om att stanna över augustis nivåer då det sjönk mindre än väntat, men sentimentet för nuläget förblir dämpat trots lättnad i läget för handelskonflikten mellan USA och Kina, då brexit fortsatt tynger", skrev Nordea.Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -