SVERIGE
REJÄL INBROMSNING I STOCKHOLMS TJÄNSTESEKTOR - NORDEA (Direkt)

2019-09-24 08:38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Samtliga regioner i Sverige står inför en avmattning, med fallande sysselsättning och lägre tillväxt. Redan i år väntas Småland och Norrland visa på negativa tillväxttal och dessutom signalerar Stockholms tjänstesektor en rejäl inbromsning. Det finns dock samtidigt en del ljusglimtar.

Det skriver Nordea i rapporten Regionala utsikter.

"Konjunktursvängningarna syns först i Norrland, som med sin stora bas- och råvaruindustri är direkt exponerad mot omvärlden. I regionen Norra Sverige har sysselsättningen fallit med 4 procent sedan mitten av 2018, vilket talar för en ytterligare nedgång av sysselsättningen under hösten i resten av riket", skriver Nordea.

Nordea noterar att sysselsättningsgraden i Norra Sverige två kvartal tidigare är en av de bästa indikatorerna för sysselsättningen i hela landet. Mönstret är att exporttunga regioner med mycket basindustri ligger före i konjunkturen och att tjänstetunga regioner följer efter.

Under hösten väntas sysselsättningen falla i alla regioner och färre sysselsatta innebär lägre tillväxt. Småland med öarna, Norra Mellansverige och Norra Sverige väntas visa negativa tillväxttal redan i år.

"Dessa regioner är industritunga, omvärldsberoende och har en svag befolkningstillväxt", skriver Nordea.

Att den svenska inhemsk ekonomin stått och stampat i över ett års tid syns dessutom tydligt i Stockholms tjänstesektor, som bromsar in rejält. Både anställningsplaner och efterfrågeomdöme på sex månaders sikt är på klart lägre nivåer än normalt i Konjunkturinstitutets barometer.

"Man får till och med gå tillbaka till 2012 för att se en lika stor andel av Stockholms tjänsteföretag som tror på försämrat läge om sex månader", skriver Nordea.

De noterar samtidigt att det även finns ljusglimtar regionalt. Byggbranschen är till exempel optimistisk om nuläget många håll och sysselsättningen går starkt i Östra Mellansverige. Även detaljhandelsföretagen är överlag positiva, särskilt i regioner som gynnas av ökad gränshandel.Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -