CARBIOTIX
CARBIOTIX SKA FÖRBÄTTRA HÄLSAN VIA TARMEN - VD (Direkt)

2019-09-12 09:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Carbiotix, som är verksamma inom tarmhälsa, ska tillhandahålla produkter som ökar produktionen av goda bakterier från tarmen för att motverka flera olika sjukdomar.

Det säger Carbiotix vd Kristofer Cook i en TV-intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför noteringen av bolagets aktie på handelsplattformen Spotlight Stock Market.

Den största utmaningen anser han är att få investerare, partners och kunder att förstå den möjlighet som mikrobiombaserade läkemedel och långsiktig mätning av tarmhälsan innebär.

"Vi jobbar med mikrobiombaserade läkemedel. Det finns 30 biljoner mikroorganismer som lever i dig och på dig. Man har nyligen insett att det finns en väldigt stark koppling mellan tarmhälsa och ökad risk att utveckla rätt många kroniska och metaboliska sjukdomar", säger Kristofer Cook.

image

Bild: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Carbiotix vd Kristofer Cook till höger

Utöver läkemedelsutveckling ägnar bolaget sig åt ett tarmhälsotest som saluförs till konsumenter. Bolaget gör en DNA-analys av människans feces (avföring) som visar grundtarmhälsan. Hittills har drygt 2.400 prover samlats in sedan försäljningen inleddes under 2018. Carbiotix nettoomsättning under det första halvåret 2019 var 0,2 miljoner kronor och kom från diagnostikförsäljning.

Vad är det som gör ert tarmhälsotest unikt och vad finns det för konkurrerande testmetoder?

"Vi har jobbat i två år med att få ned priset på testet. Vi ligger på ungefär en tredjedel jämfört med de närmaste konkurrenterna på marknaden. Lägre kostnad underlättar fler tester för att få en rättvisande bild av tarmfloran. Det finns inget alternativ till att köra den här typen av sekvensering eller DNA-analys, så än så länge behöver man skicka prov via posten."

I testet kan man alltså se hur bra tarmarna mår?

"Absolut, men ännu viktigare är att man kan övervaka det över tiden, för vi vet att detta är en dynamisk miljö som förändras. Därför är det viktigt att ta prover vid flera tillfällen för att förstå grundhälsan i tarmen", säger han.

image

Bild: Carbiotix tarmhälsotest. Bildkälla: prospekt

Ni utvecklar också en prebiotisk fiber. Vad har den för fördelar?

"Vår Axos-fiber framställs från majskli. Det är en unik fiber på det viset att den har en väldigt kort, komplex molekyl som fermenteras under en längre period. Det innebär att du inte får gasbildning och att det produceras en stor mängd nyckelmetaboliter som vi vill få till en ökning av i kroppen."

Hur ser er tidsplan ut för den prebiotiska fibern?

"Fibern måste gå igenom en utvecklingsprocess och en regulatorisk process. År 2023 har vi förhoppningsvis en produkt på marknaden. Initialt driver vi detta själva. Möjligtvis kan vi komma att arbeta även med en partner. Det mest intressanta är att man kan ha fibern som grund till våra egna läkemedelsprodukter. Man kan också sälja det som en ingrediens till livsmedelsbolag och kosttillskottsbolag."

Kommer ni klara konkurrensen från även kommande konkurrerande produkter inom fiberområdet?

"Absolut. Vi har i tester visat att vår fiber är upp till tio gånger bättre när det gäller fermenteringstid och produktionen av nyckelmetaboliter, samt att den ger mindre besvär. Vi har en väldigt stark konkurrensposition."

Carbiotix har även läkemedelskandidater i pre-klinisk fas. Bolaget tittar för tillfället på två indikationer - hyperammonemi och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

"Syftet är att följa i spåren av två amerikanska bolag, Kaleido Bioscience och Synlogic, vilka är värderade till långt över en miljard svenska kronor vardera. Inom hyperammonemi hoppas vi kunna hoppa direkt till fas 2 och inom IBD vill vi ha ett samarbete", säger Kristofer Cook.

Vid hyperammonemi är en ökad mängd metaboliter nyckeln till att minska mängden ammoniak härrörande från tarmen, uppger Carbiotix. Även angående IBD-indikationen är en ökad mängd metaboliter och nyttiga bakterier nyckeln till minskad inflammation och en normal tarmfunktion, menar Carbiotix som har för avsikt att inleda kliniska fas 1-studier inom både hyperammonemi och IBD under 2020.

"Vi behöver dock inte bara titta på dessa två indikationer utan kan titta på fyra områden: tarmproblem, metaboliska problem, neurologiska problem och onkologi (cancerområdet). Vi har en väldigt spännande plattformsteknologi för att ta fram nya och kompletterande läkemedelsprodukter", fortsätter Kristofer Cook.

image

Bild: Carbiotix nuvarande studieplaner. Bildkälla: prospekt

Är utgångspunkterna för er forskning och era produkter i linje med det generella kunskapsläget inom tarmforskningen, eller går ni på tvärs mot rådande uppfattningar?

"Det är en bra fråga. Delvis försöker vi hitta en vinkel eftersom det alltid är viktigt att som bolag skapa en unik konkurrenssits. Vi tror att framtiden är att göra flera tarmtester och övervaka utfallet över en längre tid. På det viset har vi tagit ett annat perspektiv. Metaboliterna, som är vår huvudfokus, kommer att vara extremt viktiga. Det kommer inte att vara bakterierna i sig som är avgörande utan att man producerar nyckelmetaboliterna som minskar inflammation och huruvida man tar upp metaboliterna i kroppen. Det är det som lägger grunden för våra terapeutiska produkter."

I vilket av era tre olika verksamhetsben bedömer du att investerare ser det största aktieägarvärdet?

"Vi är ett läkemedelsbolag med konkurrensfördelar genom att vi har en egen fiber, en aktiv ingrediens, som man även kan skala upp och sälja som en viktig fiber till livsmedelsprodukter och kosttillskottsprodukter. Sedan har vi det kostnadseffektiva tarmhälsotestet som kommer att accelerera utvecklingen av nya läkemedelsprodukter och även diagnostisera våra läkemedelsprodukter i realtid när vi har dessa produkter på marknaden. Det innebär en enorm konkurrensfördel mot bolag som bara arbetar med läkemedelsutveckling."

Hur ser era möjligheter att använda sådan kunddata ut med tanke på att integritetsskyddande lagstiftning har skärpts? Vet kunderna om att de deltar i läkemedelsutveckling när de skickar in sina tarmtester till er?

"Absolut. När man anmäler sig finns villkor och i dessa villkor har vi en beskrivning av hur vi följer GDPR. Det är självklart viktigt att kunden har full kontroll över sin information. Om man inte vill delta längre raderar vi allting. Det är viktigt att påpeka att när vi använder information gör vi det anonymt och aggregerat, så man kan aldrig identifiera en individ i ett utvecklingsprojekt."

Ni värderar bolaget till 25 miljoner kronor och vill ta in 12 miljoner kronor i emission. Vad ska ni göra med pengarna?

"Vi ska fokusera på våra tre områden. Självklart ska vi göra framsteg kring de två terapeutiska indikationerna jag nämnde tidigare, se till att vi kommer framåt med prebiotics Axos-fiber samt vidareutveckla diagnostisktestet för att säkerställa att vi behåller vår konkurrensfördel."

Hur länge räcker de pengar ni nu avser ta in?

"Vi har alltid ett tre- till femårigt perspektiv för att planera för framtiden, men vi har sagt att beloppet ska räcka i tolv månader framåt. Vi har en väldigt hög ambitionsnivå och försöker alltid överträffa vad vi har sagt kring de milstolpar vi har satt upp", säger Kristofer Cook.

Carbiotix genomför inför listningen en nyemission på 12,4 miljoner kronor, varav 0,4 miljoner kronor inte avser likvid utan den premie som bryggfinansiärer erhåller i form av aktier, som kompensation för utlånat belopp.

Teckningskursen på 4:45 kronor per aktie värderar bolaget till 25,8 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Carbiotix har på förhand skriftligen avtalat om cirka 60 procent av nyemissionen genom teckningsförbindelser. Teckningstiden pågår från den 12 till den 26 september 2019. Finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Carbiotix är Sedermera Fondkommission.

Första beräknade handelsdag på Spotlight är den 18 oktober.

TV-intervjun kan ses på följande länk: https://youtu.be/fvO2pme9Qi0Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -