HUSQVARNA
FÖRBÄTTRAD MARGINAL DIVISION HUSQVARNA, GARDENA 2 KV (Direkt)

2019-07-16 08:11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Husqvarnas koncernrörelsemarginal uppgick till 15,4 procent under andra kvartalet 2019, jämfört med 13,5 procent motsvarande period i fjol.

För division Husqvarna steg rörelsemarginalen till 14,0 procent, från 12,3 procent samma period föregående år.

Nettoomsättningen för divisionen Husqvarna minskade med 7 procent i andra kvartalet eller 11 procent justerat för valutakurseffekter.

"Efter ett starkt första kvartal var försäljningen under inledningen av trädgårdssäsongen avvaktande under andra kvartalet. Effekterna av den lämnade verksamheten i Consumer Brands var i andra kvartalet cirka -5 procentenheter på nettoomsättningen", skriver Husqvarna i rapporten.

Division Husqvarnas rörelseresultat för andra kvartalet ökade med 5 procent till 1.217 miljoner kronor (1.154).

"Besparingar från strukturåtgärder, effektivitetsåtgärder och prisökningar bidrog positivt men motverkades delvis av högre kostnader för tullar och råmaterial. Valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet positivt med cirka miljoner kronor jämfört med andra kvartalet föregående år", heter det.

För division Gardena steg rörelsemarginalen till 20,8 procent, från 17,9 procent motsvarande period i fjol. Nettoomsättningen för Gardena ökade med 1 procent, eller minskade med 1 procent justerat för valutakurseffekter.

"Återförsäljarna har medvetet fyllt sina lager efter föregående års starka och förlängda säsong. Påverkan på nettoomsättningen av den lämnade verksamheten i Consumer Brands uppskattas till -2 procentenheter i andra kvartalet", skriver Husqvarna.

Gynnsam produktmix, effektiviseringar och strukturåtgärder förbättrade Gardenas rörelseresultat till 703 miljoner kronor, från 595 miljoner motsvarande period i fjol.

För den minska divisionen, Construction blev rörelsemarginalen 15,5 procent (15,8).Husqvarna A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -