AMF Aktiefond Världen
AMF Aktiefond Världen utvecklades positivt under det andra kvartalet (Finwire)

2019-07-09 09:06
AMF Aktiefond Världen utvecklades positivt under det andra kvartalet med en uppgång om 5,4 procent, vilket medför att fondens avkastning första halvåret summerar till 18,6 procent. Från förvaltarhåll har man under året valt att minska den övergripande exponeringen mot banksektorn.

Förvaltaren Björn Lind noterar att världens aktiemarknader har inlett året starkt, bland annat på grund av förväntningar om en mindre stram penningpolitik i USA, men även till följd av en mycket svag avslutning på 2018.

Under våren mattades dock den positiva utvecklingen av, en avmattning som hänförs dels till signaler om lägre global ekonomisk tillväxt men också oro för en tilltagande handelskonflikt mellan USA och Kina. Stockholmsbörsen steg kraftigt i april för att sedan sjunka i maj. Årets andra kvartal avslutades därefter med en uppgång i juni.

Fonden har stigit 18,6 procent första halvåret, vilket är sämre än fondens jämförelseindex. De europeiska aktierna har bidragit positivt, avkastningsbidragen från såväl USA som Asien har varit mer neutrala, medan avkastningsbidraget från Sverige varit negativt.

En sektor som visat styrka under 2019 har varit amerikanska teknikbolag och Björn konstaterar att den politiska miljön kommer vara mer utmanande för en del av teknikbolagen framöver. Däremot målas utsikterna upp som generellt goda för tekniksektorn.

Nyligen öppnade USA:s president Donald Trump upp för att ta bort restriktioner gällande affärsrelationer med Huawei för amerikanska teknikbolag. ”Även om det lugnar sig nu ska man nog ta den här situationen på stort allvar”, menar Björn och han tror att exempelvis Nokia och Ericsson kan gynnas av Huaweis försvagade ställning på marknaden.

Exponeringen mot amerikanska småbolag har ökat. En annan övergripande förändring är att den generella bankexponeringen har minskats, såväl i Sverige som utomlands.

Björn pekar vidare på det låga ränteläget. ”Värderingarna på bankerna är ganska låga men givet miljön med väldigt låga räntor och måttlig utlåningstillväxt så ser vi bättre möjligheter på andra ställen”, menar han.

De största innehaven var vid halvårsskiftet Investor, Volvo och Sandvik.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

AMF Aktiefond Världen - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -