AMF Aktiefond Sverige
AMF Aktiefond Sverige utvecklades positivt under det andra kvartalet och har under perioden reducerat fondens innehav i banker till förmån för en ökad andel småbolag (Finwire)

2019-07-09 08:11
AMF Aktiefond Sverige har minskat inom banksektorn till förmån för ökad småbolagsexponering under andra kvartalet. Samtidigt har man ökat i ingenjörs- och konsultkoncernen ÅF Pöyry som bedöms vara fortsatt attraktivt värderat.

Förvaltaren Tomas Risbecker berättar att Stockholmsbörsen steg kraftigt i april för att sedan sjunka i maj. Årets andra kvartal avslutades därefter med en uppgång i juni.

Tomas ger sin syn på den globala makroutvecklingen under kvartalet och nämner att kinesisk makrostatik försvagades generellt då data över bland annat industriproduktion, detaljhandelsförsäljning och investeringar understeg förväntningarna. Vidare intensifierades handelsdiskussionerna mellan USA och Kina.

”Den fundamentala grundbilden fortsätter att försämras för varje dag som går och många prognoser kommer att behöva skruvas ned ytterligare. Lyfter vi blicken blir tillväxten globalt sannolikt lägre de kommande 10 åren än de senaste 20 åren. Med dessa antaganden blir vinnarna de bolag som skapar sin egen tillväxt. ”Det kan röra sig om bolag som gynnas av en underliggande marknad med strukturell tillväxt eller förvärvad tillväxt. Därutöver riskerar bolag utan tillväxt att bli ännu billigare även om många av dessa bolag just nu är ovanligt billiga i relativa termer”, menar Tomas.

Vad gäller den gångna rapportsäsongen i Sverige berättar Tomas att bland de bolag som publicerade delårsrapporter under perioden överraskade bland annat Ericsson, Atlas Copco och Axfood positivt. I den andra vågskålen med besvikelser noterades Alfa Laval, Sobi och Skanska.

På den generellt goda aktiemarknaden utvecklades AMF Aktiefond Sverige positivt med en uppgång om cirka sex procent. Det var dock en halv procentenhet sämre än fondens jämförelseindex under perioden.

Fondens relativt nya innehav i form av Beijer Ref och ÅF Pöyry hörde till de innehav som utvecklades bra. De bolag som utvecklades sämst var BillerudKorsnäs och SCA, vilka utgör fondens exponering mot skogsindustrin.

Ingenjörs- och konsultkoncernen ÅF Pöyry är ett bolag i portföljen som Tomas väljer att lyfta fram. Det är en sammanslagning mellan svenska ÅF och finska Pöyry, en affär som slutfördes tidigare under detta år. Marknadens analytikerkår förväntar sig att efterfrågan på bolagets tjänster kommer förbli god under kommande år.

”Den underliggande marknaden utvecklas väl, drivet av ett antal prestigefyllda kontrakt som bolaget vunnit på sistone”, säger Tomas och tillägger att det även finns mer utmanande områden för bolaget, däribland svagheten inom fordonsindustrin.

Tomas påpekar också att ÅF:s förvärvshistorik är god.

”Fokuset är nu inställt på att driva konsolideringen av Pöyry-verksamheten. Tidigare förvärv som ÅF gjort har visat sig lyckosamma. Vår uppfattning är att affären med Pöyry följer ett liknande mönster och de positiva effekterna kommer bli synliga under de närmaste åren. Kostnadssynergierna kommer sannolikt också överraska på uppsidan”.

Trots en god kursutveckling på strax över 30 procent hittills i år bedöms bolagets värdering som fortsatt attraktiv.

De största innehaven i fonden var vid utgången av kvartalet Investor, Volvo, SEB, Ericsson och Sandvik.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

AMF Aktiefond Sverige - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -