Pareto Global Corporate Bond
Pareto Global Corporate Bond steg 1,3 procent i april, starka inflöden för kreditfonder (Finwire)

2019-05-08 13:34
Räntefonden Pareto Global Corporate Bond steg 1,3 procent i april, vilket medför att fonden är upp 3,9 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarna Stefan Ericson och Mathias Lundmark skriver i en kommentar att det har talats mycket om diskrepansen mellan vad statsobligationer visar, fallande marknadsräntor, och vad aktiemarknaden visar.

"Fakta är att global inflation, särskilt relaterat till global handel, har sjunkit markant senaste sex månaderna, vilket förklarar nedgången i räntor globalt. Riksbanken reagerade med att också sänka räntebanan och prognosen för nästa höjning. Vi är tillbaka till ruta 1 igen. Med det sagt så är tillväxten fortsatt inte ner så mycket att en recession ligger i närtid", kommenterar Pareto-förvaltarna.

Kreditmarknaden noterade en god utveckling under månaden. Amerikanska, europeiska och även nordiska krediter har generellt handlats upp denna månad. Det sker mot bakgrund av att den senaste rapporten från Moody’s visar på låg andel konkurser och även prognos om låg nivå för 2020.

Fonden utvecklades starkt under perioden. Några av fondens större kärninnehav bidrog positivt även denna månad, vilket inbegriper Eurofins, Prudential och Grupo Antolin.

"Likviditeten är god, och det kommer ut många nya emissioner. Det har varit starka inflöden i kreditfonder", berättar förvaltarteamet.

Fonden deltog i en nyemission från Digiplex. I andrahandsmarknaden har man köpt mer av Swiss Life, medan exponeringen mot Nexans minskats.

De största emittenterna i portföljen var per utgången av månaden Bergvik, Eurofins och Liberty Global med portföljvikterna 4,4, 3,7 respektive 3,2 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Pareto Global Corporat... - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -