TELE2
UNDERLIGGANDE RÖRELSERESULTAT BÄTTRE ÄN VÄNTAT - SAMMANF (Direkt)

2019-04-24 10:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teleoperatören Tele2 levererade ett underliggande ebitda-resultat som var bättre än väntat för det första kvartalet, det första hela kvartalet där Com Hem ingår.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Underliggande rörelseresultat över förväntan. Tele2:s underliggande ebitda-resultat, det vill säga rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar jämförelsestörande poster samt resultat från andelar i joint ventures och intresseföretag, blev 2.340 miljoner kronor för första kvartalet 2019. Genomsnittet av tre analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt, var 2.256 miljoner kronor. Ebitda-marginalen på justerad bas blev 32,4 procent, mot snittestimatet på 30,8 procent.

Omsättning strax under. Försäljningen uppgick till 7.217 miljoner kronor för perioden, att jämföra med Infront Datas snittestimat på 7.324 miljoner kronor.

Kostnadsbesparingar biter. På kostnadssidan har Tele2 lagt ett kvartal bakom sig på väg mot målet att uppnå kostnads-synergier på 900 miljoner kronor inom tre år. I slutet av första kvartalet var besparingstakten på årsbasis uppe i 300 miljoner kronor.

"Starten har varit bättre än vi förväntat oss", säger Anders Nilsson till Nyhetsbyrån Direkt.

Integrationssynergierna med Com Hem har gått snabbare än bolaget hade räknat med.

Upprepar prognoser för 2019. Tele2 upprepar sina prognoser för helåret 2019.

"Vi är på god väg att nå vår guidning för helåret med oförändrade tjänsteintäkter från slutkund och stark underliggande ebitda-tillväxt exklusive IFRS 16. Detta är främst till följd av den pågående integrationsprocessen och omstruktureringen av kostnaderna", skriver bolaget.

Det justerade ebitda-resultatet väntas visa en medelhög ensiffrig tillväxt under 2019, jämfört med 2018, exklusive efter effekter från införandet av redovisningsstandarden IFRS16.

Plan kvar dela ut från affärer Holland, Kazakstan. Tele2 kvarstår vid sin plan att kunna göra en återföring till aktieägarna när avyttringarna i Holland och Kazakstan är klara. Förhandlingar kring Kazakstan pågår och bedömningen är att den affären ska kunna slutföras kring mitten av 2019, uppger vd Anders Nilsson.Tele2 A - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -