VOLVO
STARKT 1 KV I KORTEN, ORDERTAPP DISKONTERAT - ANALYTIKER (Direkt)

2019-04-18 10:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fordonskoncernen Volvo väntas kunna lägga fram en rapport för det första kvartalet med ett starkt resultat främst drivet av lastbilsdivisionen. På utsiktsfronten har marknaden redan diskonterat en avmattning, men frågan är hur stort tappet i orderingången blir, menar analytiker enligt en rad kommentarer inför rapporten.

"Rörelseresultatet väntas förbättras med 25 procent till 10,5 miljarder kronor och i tillägg kommer realisationsvinsten på 1,5 miljarder kronor från avyttringen av Wireless car. Uppsvinget beror primärt på en stark förbättring för lastbilsdivisionen. Produktionen verkar löpa på bra och priserna har ökat", sammanfattar Kepler Cheuvreux.

För det första kvartalet pekar genomsnittet av elva analytikerestimat, som Infront Data sammanställt, på ett justerat rörelseresultat för Volvokoncernen på 10,2 miljarder kronor (8,3) med en rörelsemarginal på 10,3 procent (9,3).

Snittestimatet för Volvo Lastbilars rörelsemarginal uppgår till 10,3 procent (8,8) för kvartalet.

Flera analytiker tar dock upp att orderingången på lastbilar väntas ha gått ned betydligt, jämfört med fjolårets starka jämförelsemånad. Nedgången är påtaglig i Nordamerika, vilket redan är relativt känt då den senaste tidens orderstatistik för marknaden från ACT varit svag.

"Ordernedgången för tunga lastbilar bör vara väl diskonterat och vi förväntar oss en nedgång på 25 procent jämfört med föregående år", skriver Nordea.

Snittestimatet enligt Infront Datas sammanställning indikerar att Volvos orderingång på lastbilar minskar drygt 20 procent till 57.227 fordon under första kvartalet.

Pareto framhåller emellertid att ett något lugnare orderklimat inte nödvändigtvis behöver vara odelat negativt.

"Vi är därför egentligen inte oroliga för en avtagande trend i orderingången för Nordamerika eftersom en tillbakagång till en lägre volymsituation för Lastbilar i Nordamerika potentiellt kan gynna marginalen för bolaget", skriver Pareto.

Nordea noterar att efterfrågan på anläggningsmaskiner, Construction Equipment, i Kina har varit bättre än väntat, och efterfrågan i Europa verkar vara stabil.

"Vi förväntar oss att Volvo upprepar sina utsikter för 2019 med undantag för Kina där vi förväntar oss att bolaget kommunicerar förbättrade marknadsutsikter", skriver Nordea.

Rapporten väntas onsdagen den 24 april klockan 7.20. En presskonferens, som också webbsänds, hålls klockan 9.00.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.Volvo B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -