IMMUNICUM
ETT VIKTIGT OCH AVGÖRANDE ÅR - VD (Direkt)

2019-01-09 15:36

STOCKHOLM (Direkt) Bioteknikbolaget Immunicum väntas i år genomföra flera kombinationsstudier samtidigt med cancerpreparatet ilixadencel.

"Mereca-studien blir viktig för oss eftersom det är den första studien då ett stort antal patienter ingår och där vi kan se skillnader för ilixadencel med Sutent jämfört med bara Sutent", säger vd Carlos de Sousa i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Mereca-studien inleddes i januari förra året och vänder sig till patienter med njurcancer. Det är en fas 2-studie i kombination med standardbehandlingen Sutent (sunitinib). Studien väntas bli klar i juni och därefter väntas data komma i det tredje kvartalet. I den studeras säkerhet, överlevnad och olika så kallade "endpoints".

Fjolåret blev en kurmässigt ganska trist historia för Immunicum. Aktien avslutade året där den startade ungefär, kring 7 kronor.

Behovet av kapital har tryckt ned aktien. Under tidig höst spekulerades aktiekursen visserligen tillfälligt upp i hopp om ett lukrativt samarbete. Senare tillkännagavs att bolaget ingått samarbete med tyska Merck KGaA och Pfizer, men utan några finansiella avtal.

"Samarbetet ger ingen ersättning i monetära former, men däremot förser våra partners oss med läkemedel, vi kan expandera till Europa och det blir lättare att rekrytera patienter. Det är ett nära samarbete där vi rapporterar data till dem, men vi har också full frihet att licensiera ut ilixadencel", säger Carlos de Sousa och fortsätter:

"Pfizer gör inte så många samarbeten av den här typen så det är betydelsefullt för oss och det validerar vår forskning."

I samarbetet med Merck KGaA och Pfizer ska Immunicums cancerläkemedelskandidat ilixadencel utvärderas dels i en kombinationsstudie med checkpointhämmaren Bavencio (avelumab) från Pfizer, dels i en monoterapistudie.

"En ny fas 1b/2-studie som vi kallar Iliad körs nu i gång. Den kommer att genomföras i USA och ha tre parallella spår; lungcancer, huvud- och halscancer samt magcancer", säger Carlos de Sousa.

I 1b-fasen med 21 patienter är det säkerheten som ska studeras i kombination med standarddoser med Keytruda, som utvecklas av Merck.

"Checkpointhämmaren Bavencio kommer att studeras i huvud- och halscancer samt magcancer i kombination med ilixadencel, jämfört med Bavencio som monoterapi", säger Carlos de Sousa.

"I fas 2 inkluderas upp till 150 patienter där det är tänkt att ilixadencel ska kombineras med Bavencio eller en annan checkpointhämmare beroende på indikation. Vi vet att vi har bra säkerhetsprofil så vi kommer även att titta på effektdata", säger Carlos de Sousa.

Ilixadencel fungerar så att den efter att ha injicerats i tumören aktiverar patientens eget immunförsvar. Effekten sprids genom hela kroppen.

"Vi har i en tidig studie med en patient med olika typer av metastaser, i hjärna, lunga och lever, med prognos på sex månaders överlevnad sett över fem års överlevnad", säger Immunicum-chefen.

"Vår substans aktiverar immunförsvaret och cellerna sprids till alla delar i kroppen, det är så den fungerar."

Tumörceller är väldigt svåra att komma åt och därför behövs det många olika kombinationer för att döda dem.

"En tumör kan ses som ett slott med ett starkt försvar. Checkpointhämmare öppnar upp, men sedan behövs det något som tar sig in och förstör tumörcellerna och det gör ilixadencel."

Checkpointhämmare, som Keytruda och Bavencio, utgör ett bra alternativ när cellgifter inte ger effekt, men det fungerar inte för alla patienter. En väg att gå är att kombinera dessa med andra cancerläkemedel.

Inom solida tumörer är potentialen för ett godkänt läkemedel stor. Marknaden väntas uppgå till 70 miljarder dollar 2020 och ett framgångsrikt läkemedel kan sälja för 2-3 miljarder dollar per år.

Konkurrensen inom området immunterapi är hård men Immunicum ser läkemedelsbolagen mer som möjliga samarbetspartners är direkta konkurrenter.

"Det finns ingen annan som gör det vi gör men likheter finns med onkolytiska virus", säger Carlos de Sousa.

Inom onkolytiska virus finns det ett antal bolag med kandidater i klinisk fas som riktat in sig på att döda cancertumörer. Ett av dessa är norska Targovax, noterat på Oslo Börs. Även Bioinvent har ett projekt tillsammans med franska Transgene.

"Onkolytiskt virus har en mer lokal effekt och används mer i samband med hudcancer och har inte den systemiska effekt i hela kroppen som ilixadencel har", säger Immunicums vd.

Carlos de Sousa kom till Immunicum 2016 och har haft som mål att få in institutionellt ägande i bolaget. Under hösten förra året genomfördes en emission på 351 miljoner kronor som till hälften var riktad till institutioner och som ska användas till bland annat Iliad-studien. Bland investerarna märks några AP-fonder och specialistfonder som Max Mittereggers Gladiator. Kapitalet är tänkt att räcka fram till och med 2021.Immunicum - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -