På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

IPO
INDUSTRIAL SOLAR SKA GE SOLVÄRME TILL INDUSTRIN - VD (Direkt)

2018-12-03 11:39

STOCKHOLM (Direkt) Solvärmebolaget Industrial Solar Europe, med en i grunden tysk verksamhet, ska genom sin solenergilösning tillhandahålla solvärme till industrin vars behov av värmeenergi är tre gånger större än behovet av elektricitet.

Det säger Industrial Solars vd Christian Zahler i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt som sammanfattas och kompletteras nedan.

Industrial Solars tyska bolag omsatte motsvarande 15 miljoner kronor under 2017. Nu ska det nuvarande svenska ägarbolaget listas på Spotlight i samband med en nyemission på 15,8 miljoner kronor.

"Vi levererar nyckelfärdiga energilösningar för industriföretag. Vårt huvudfokus är solvärmeprodukter och vår flaggskeppsprodukt är en linjärkoncentrerade Fresnel-solfångare som kan ge processvärme för industriapplikationer i temperaturer upp till 400 grader i megawatt-storlek, säger Christian Zahler.

Hur hjälps ni av klimatfrågan?

"Det är tråkigt att det ska vara så, men klimatfrågan hjälper oss. Allmänhetens medvetenhet om klimatförändringarna har vuxit betydligt på senare år och för närvarande ser vi flera effekter. Industrikunder uppvisar ett ökat intresse för att bli rena, gröna och i framtiden även koldioxidneutrala. Det innebär att det även finns ett växande intresse för vår tekniska lösning. På politisk nivå ser vi mer åtgärder och stöd för att bekämpa klimatförändringarna. Det finns mer och mer möjligheter till 'grön finansiering' och 'påverkansfinansiering' för industrivärme, vilket hjälper oss mycket."

image

Bild: Industrial Solars vd Christian Zahler till höger intervjuas av Nyhetsbyrån Direkts reporter Jan Glevén.

Vad vänder ni er till för kunder?

"Det finns en lång rad olika kunder inom bland annat processindustrin, läkemedelsföretag, kemibolag och däcktillverkare för att nämna några exempel. Industrin behöver tre gånger mer värmeenergi än elektrisk energi. Marknadsvolymerna mäts i miljarder euro."

image

Foto: Industrial Solars solenergisystem på ett industribyggnadstak. Bildkälla: Industrial Solar

I vilka länder avser ni växa?

"Vi har identifierat ett antal nyckelmarknader för oss. Det finns flera länder i MENA-regionen och även Latinamerika, men generellt adresserar vi länder med höga priser på fossila bränslen, mycket solstrålning, industrier och medvetenhet om klimatförändringar."

image

Foto: Beskrivning av Industrial Solars solenergisystem med speglar som koncentrerar solstrålar till ett rör vars vätska värms upp. Bildkälla: Industrial Solar

Hur ser konkurrensen ut?

"Det finns ett växande antal företag och konkurrenter. I den här tidiga fasen anser jag att det är mycket positivt eftersom det ger oss ett större momentum - vi är inte den enda aktör som adresserar solvärme för industriprocesser. Det blir allt fler, men vi är definitivt i en ledarposition eftersom vi började arbeta med frågan för 15 år sedan och vi har nu installationer i sju länder. Vi har utvecklat vår teknologi under det senaste decenniet och är mycket välpositionerade. Vi är glada om även andra inser att detta är en kommande marknad."

Ni hade problem med balansräkningen tidigare i år?

"Ja, under 2015 tecknade vi ett konvertibellån med en strategisk kinesisk investerare. De kunde bli majoritetsägare genom konvertering kombinerat med en ytterligare investering. Investeraren förmådde dock inte investera ytterligare med anledning av finansiella problem kopplat till investerarens kärnverksamhet. Vi slutförde förhandlingar med ytterligare en möjlig investerare, men tyvärr uppstod i slutet av april en intressekonflikt mellan dessa två investerare, baserat på konkurrerande affärsverksamhet, som inte kunde lösas och Industrial Solar behövde ansöka om insolvens i början av maj."

Det Spotlight-listade solenergiföretaget Absolicon köpte kort därefter Industrial Solars konkursbo. Absolicon har delat ut Industrial Solar till sina aktieägare, samtidigt som Industrial Solar gör en nyemission.

"Absolicon är kända för sina paraboliska solfångare och deras affärsidé nuförtiden är att sälja automatiserade produktionslinor för att producera dessa. Vi har känt varandra relativt länge. Absolicon hjälper till att omlansera Industrial Solar och att lista oss på Spotlight. Vi ser bra synergier mellan företagen eftersom vi har två produkter som är mycket komplementära. Vi adresserar båda efterfrågan på värme i industriella processer. De med paraboliska solfångare upp till 160 graders värme och vi med Fresnel-solfångare som kan gå till upp till 400 grader", säger Christian Zahler.

image

Bild: Skillnaden mellan Industrial Solars linjära Fresnel-solfångare till höger och Absolicons paraboliska solfångare till vänster. Bildkälla: Absolicon / Industrial Solar.

Kommer ni att ha dragit nytta av den korta tiden med Absolicon? Kommer de att vara en partner eller konkurrent framöver?

"Vi har definitivt dragit nytta. Faktumet att en del av aktierna delas ut till Absolicons aktieägare påverkar inte det långsiktiga partnerskapet mellan företagen. Absolicon och Industrial Solar har många synergier och är värdefulla partners till varandra. Inte bara är våra teknologier komplementära, utan det är även en tydlig win-win-situation när det gäller forskning & utveckling samt försäljnings- och marknadsaktiviteter. Vi räknar med starka synergieffekter."

Hur ska ni uppnå synergier med Absolicon när ni blir två separata bolag igen? Kommer ni att samarbeta och i så fall hur?

"Absolicon och Industrial Solar har tecknat ett samarbetsavtal. Båda företagen kommer att arbeta nära varandra för att utnyttja möjliga synergier närhelst det är möjligt - inte bara när det gäller marknadsbearbetning, utan även i termer av forskning & utveckling, produktion, inköp, projektutveckling, finansiering och implementationer."

Kommer Industrial Solar "bara" att sälja nyckelfärdiga lösningar eller kommer ni även att sälja produktionslinor, vilket delvis är Absolicons strategi?

"Vi kommer primärt att sälja våra nyckelfärdiga lösningar, men vi ser även möjlighet att sälja Absolicons produktionslinor på specifika marknader."

Varför bör en investerare köpa aktier i Industrial Solar?

"Om man beaktar alla de faktorer jag nämnde tidigare så kan man konstatera att solenergi är välpositionerat på den kommande marknaden. Vi räknar med att växa betydligt under det närmaste decenniet."

Är det en bra tid att gå till aktiemarknaden nu?

"Ja. Det är visserligen turbulenta tider, men det är spännande för oss att komma till aktiemarknaden. Traditionella företag lider för att investerare vill komma ur investeringar i företag inriktade på fossila bränslen. Företag som Industrial Solar är framtiden och det är en bra tid för folk att investera i företag som vårt därför att vi har en enorm potential. Vi tar några av de gamla spelarna in i en ny era som är koldioxidfri och grön."

Vilka är era mål och vilka är era största utmaningar för att nå dem?

"Vårt mål är att ytterligare utveckla och genomföra projekt, och att samtidigt sänka kostnaderna för vår solfångare och vårt system."

Kan du utveckla vilka era viktigaste utmaningar är när ni försöker nå dessa mål? Vad är svårigheterna?

"Som jag förklarat tidigare finns det en enorm marknadspotential för solvärme för industriprocesser. En av våra viktigaste utmaningar är att utveckla denna marknadspotential. Absolicon och Industrial Solar arbetar tillsammans med andra nyckelspelare i vår bransch för att stärka denna marknad, men vi är även beroende av växande medvetenhet bland konsumenter, industrin och regeringar när det gäller hållbarhet i industrin och koldioxidneutral produktion av de saker vi behöver i vårt dagliga liv - allt från mat och dryck till kläder och bilar", svarar Christian Zahler.

"Industrin har insett att ett snabbt växande antal kunder kräver hållbara produkter. Vissa företag följer denna marknadsefterfrågan och differentierar sig därmed från sina konkurrenter som fortfarande förlitar sig på fossila bränslen och inte bryr sig om utsläpp. Den marknadsvolym som genereras av dessa 'tidiga brukare' är redan enorm och vi förväntar oss en ytterligare acceleration av marknadstillväxten av ekonomiska incitament såsom koldioxidskatter", fortsätter han.

Ordförande för Industrial Solar är Absolicons vd och grundare Joakim Byström.

Teckningskursen i nyemissionen på 15,8 miljoner kronor uppgår till 6:20 kronor. Värderingen av Industrial Solar i erbjudandet uppgår till 31,5 miljoner kronor före kapitaltillskottet. Teckningsperioden pågår till den 4 december. Det finns även en övertilldelningsoption på 1,6 miljoner kronor.

Första beräknade handelsdag för Industrial Solar på Spotlight Stock Market är den 15 januari 2019.Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -