På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Coeli Sverige
+1,6% i juli, ökat i Billerud och Danske Bank (Direkt)

2018-08-10 11:52

Uppdragsartikel - finansierad av Coeli.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Storbanker och flertalet större verkstadsbolag utvecklades starkt i juli och ovanligt kraftiga kursrörelser kännetecknade den gångna rapportperioden.

Det skriver fondförvaltaren Mattias Eriksson i en månadskommentar.

Coeli Sverige noterade en uppgång om 1,6 procent i juli, vilket var svagare än dess jämförelseindex (SIXPRX), som steg 4,1 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning +2,6 procent per den 31 juli, medan jämförelseindex är +8,4 procent.

Mattias Eriksson konstaterar att de fyra storbankerna steg ungefär 10 procent under månaden och att fondens största bankinnehav, SEB, ökade 10,5 procent, samtidigt som verkstadsinnehaven SKF och Volvo steg 8,5 respektive 7,7 procent.

Fondens avkastning påverkades dock negativt av kraftiga marknadsreaktioner i samband med kvartalsrapporterna från Husqvarna, Billerud Korsnäs, NCC och Danske Bank.

Mattias Eriksson meddelar att dessa rapporter inte har fått Coeli att ändra sin långsiktiga syn på innehaven och att fler aktier har införskaffats i Billerud Korsnäs och Danske Bank efter rapporterna. Vad gäller Husqvarna och NCC är fondens utvärdering inte klar och utökning av innehaven kan eventuellt komma att ske "när dammet har lagt sig", framgår det.

Fastighetssektorn utvecklades starkt i juli och fondens två innehav Hemfosa och Kungsleden tog del av detta. Dessa innehav bedöms ha fortsatt potential samtidigt som sektorns positiva vinsttrend ser ut att hålla i sig, enligt Mattias Eriksson.

Utöver ökningar i Billerud Korsnäs och Danske Bank noteras köp av Attendo samt avyttring av Autoliv, Veoneer och Dustin.

Fonden uppges ha uppskattat kombinationen av det "tråkiga, stabila Autoliv" och förhoppningsbolaget Veoneer. Efter bolagets uppdelning ses Autoliv dock som relativt högt värderat och med risk för sämre bilförsäljning framöver. Samtidigt är Veoneer ett förhoppningsbolag med negativa kassaflöden, något fonden endast i undantagsfall investerar i, uppger förvaltaren.

Försäljningen av Dustin gjordes på värderingsgrunder då Coeli ser potentialen i denna som begränsad. Däremot uppges större värderingspotential finnas i omsorgsbolaget Attendo. Fondens tes är att Attendos tillväxt har hämmat marginalutvecklingen och att den låga lönsamheten som påverkat aktiekursen negativt sannolikt är av tillfällig karaktär. Mattias Eriksson pekar på att Attendos rörelsemarginal varit stabil historiskt och Coeli bedömer att den marginalhämmande tillväxtfasen förmodligen nådde sin kulmen i det andra kvartalet.

image

Coeli Sveriges största innehav per den 31 juli. (Källa: Coeli)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.Coeli Sverige R SEK - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -