MAKRO
HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA (Direkt)

2018-08-03 15:36

MÅNDAG DEN 6 AUGUSTI

====================

kl 9.15: KI: konjunkturuppdatering

En kortare prognosuppdatering inför regeringens nya prognoser som presenteras på Harpsund.

I den senaste prognosen i juni räknade KI med en BNP-tillväxt på 2,8% i år och 2,1% nästa år.

KI skrev då att den rådande högkonjunkturen kulminerar i år, medan nästa år präglas av en mer avtagande tillväxt bland annat på grund av minskade inhemska bostadsinvesteringar.

TISDAG DEN 7 AUGUSTI

====================

kl 6.30: RBA: räntebesked

Väntas lämnas oförändrad enligt Reuters prognosenkät.

Senaste gången Australiens centralbank ändrade styrräntan var den 2 augusti 2016, då den sänktes med 25 punkter till 1,50 procent.

Nomura skriver att de väntar sig en oförändrad ränta och att det mest intressanta i samband med mötet är observationer om bland annat fastighetsmarknaden.

kl 8.00: Tyskland: industriproduktion juni

Väntas ha sjunkit 0,5% i juni jämfört med föregående månad. I maj ökade siffran 2,6% i maj jämfört med föregående månad.

Enligt Nomura påverkas den tyska ekonomin fortsatt negativt av kapacitetsbegränsningar, handelsoro och politisk osäkerhet.

"Givet dessa faktorer tillsammans med effekter av en särskilt stark industriproduktionssiffra i maj räknar vi med att industriproduktionen minskar med 0,8% m/m", skrev Nomura.

kl 9.30: SCB: produktionsvärdeindex juni

Väntas ha stigit 3,9% i juni jämfört med motsvarande månad föregående år. Jämfört med föregående månad väntas produktionsvärdet ha stigit 0,2%, enligt SME Direkts prognosenkät.

I maj steg produktionsvärdet i näringslivet klart högre än förväntat, med 4,0% jämfört med samma månad föregående år och steg med 1,1% föregående månad, främst på grund av starkare byggproduktionsvärde än väntat.

Swedbank räknar med att produktiviteten, främst inom näringslivet, tuffar på i god takt och att byggsektorn, som väntas uppvisa blygsamma tillväxtsiffror, fortsätter dämpa den samlade produktiviteten.

ONSDAG DEN 8 AUGUSTI

====================

kl 8.00: Kantar Prospera: inflationsförväntningar - penningmarknadens aktörer

I juli räknade aktörerna på penningmarknaden med att såväl KPI- som KPF inflation kommer att vara nära Riksbankens mål på 2% om 1 år, 2,1% om 2 år och 2,0% om 5 år.

FREDAG DEN 10 AUGUSTI

=====================

kl 1.50: Japan: BNP 2kv (prel)

Väntas öka med 0,3% under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, och stiga med 1,4% i beräknad årstakt.

Nomura skriver att om förväntningarna slår in, innebär det att BNP-tillväxten steg för första gången på två kvartal. En återhämtning i hushållskonsumtionen och investeringar väntas driva tillväxten.

Under det första kvartalet sjönk Japans bruttonationalprodukt med 0,2% jämfört med föregående kvartal och sjönk med 0,6% i beräknad årstakt.

kl 9.30: SCB: KPI juli

KPIF-inflationen i Sverige väntas, enligt snittet i SME Direkts enkät, ha stigit 0,5% mellan juni och juli, och ha stigit 2,2% jämfört med motsvarande månad i fjol.

KPI-inflationen väntas enligt SME Direkts enkät uppgå till 0,5% för juli och 2,0% jämfört med motsvarande månad i fjol.

I juni steg KPIF-Inflationen till 2,2% från 2,1 procent i maj, vilket var i linje med vad som väntades enligt SME Direkts prognosenkät men lägre än de 2,4% som Riksbankens prognosbana pekade mot.

Riksbankens prognos, från den penningpolitiska rapporten som publicerades den 3 juli, pekar mot en KPIF-inflation på 2,1% i juli (2,12% med två decimaler) och en KPI-inflation på 2% (2,00). KPIF-inflationen exklusive energi väntas enligt Riksbanken ligga på 1,4% (1,44).

Enligt SME Direkts prognosenkät väntas KPIF exklusive energi uppgå till 1,3% jämfört med samma månad föregående året och 0,4% i juli.

kl 14.30: USA: KPI juli

I juni steg KPI-inflationen i USA till 2,9% jämfört med samma månad i fjol. Kärn-KPI-inflationen ökade 2,3% jämfört med samma månad i fjol, till den högsta nivån sedan efter finanskrisen. Nu i juli väntas inflationen ligga kvar på 2,3%. KPI-inflationen väntas även den vara oförändrad i juli.

"Medan en del av det cykliska momentumet i inflationen har toppat, pekar den underliggande inflationen mot att fortsatt ligga ovanför 2% kärninflation. Vi förväntar oss att fredagens inflationssiffror kommer bekräfta Fed i deras planer att höja räntan kvartalsvis framöver", skriver Nordea i ett marknadsbrev.Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -