VA AUTOMOTIVE
KOMMER FÅ RETROAKTIV RÅVARUKOMPENSATION - SO (Direkt)

2017-08-23 15:09

STOCKHOLM (Direkt) Den First North-listade fordonsunderleverantören VA Automotive har i år inte bara drabbats av stigande råmaterialpriser rakt av, utan det har förstärkts kraftigt på grund av en ändrad produktmix.

Det säger styrelseordförande Lars Thunberg till Nyhetsbyrån Direkt efter delårsrapporten för det andra kvartalet som har fått aktien att sjunka med över 20 procent.

Kvartalsresultatet på -7,8 miljoner kronor tyngdes av stigande råvarupriser inom framförallt komponenttillverkningen där råvaruandelen är särskilt hög. Stål, plåt och järn tillhör de metaller vars prisutveckling påverkar bolaget.

"Dagens produktion innehåller mer råvara än tidigare, så råvaruprisförändringar har inte bara slagit igenom ett-till-ett utan ett-till-fyra", säger han.

Bolagets kunder går dock med på att retroaktivt betala en del av den råvaruprisökning som har skett, uppger Lars Thunberg.

Har förhandlingarna gått i mål?

"Kraven är framställda och diskussionerna pågår. Av diskussionerna att döma har vi fått ett motbud."

Är det ett betydande belopp?

"Det är ett betydande belopp."

Ni har även tidigare pratat om att ni ska försöka föra vidare råvarukostnaderna till kund och det verkar inte ha fungerat hittills, men det kommer alltså att gå framöver?

"Ja. Bland våra kunder finns det en klar förståelse för detta. Det är ingenting man duckar för och det är helt naturligt i den här branschen. Motsvarande gäller för oss om det skulle ske en prisnedgång på råmaterial framöver", säger Lars Thunberg.

"Lönsamheten kommer definitivt att harmoniera med råmaterialpriserna framåt", konkluderar han.

Vidare betonar VA Automotive-ordföranden att bolaget hade engångsposter i kvartalet kring förvärvet av Uddevalla-baserade Noco och personella förändringar i koncernen inför förvärv.

"Det här ska vi balansera genom det kostnadsreduktionsprogram som vi har sjösatt".

När kan kostnadssänkningarna inom programmet slå igenom?

"Vissa kostnadsreduktioner slår igenom direkt. Andra tar viss tid".

Ni talar i delårsrapporten om att inför tredje och fjärde kvartalet "korrigera första halvårets negativa rörelseresultat" som var på -6,7 miljoner kronor. Innebär det en ambition att gå med vinst med samma belopp andra halvåret?

"Först och främst handlar det om att strypa den förlusttakt som har varit, det vill säga att få råvaruprisavtalet på plats. Hur mycket det kommer att göra på sista raden när vi stänger böckerna för året beror på förhandlingar."

Hur har försäljningen utvecklats jämfört med era förväntningar?

"Försäljningen är god. Det finns väldigt mycket projekt ute just nu", säger Lars Thunberg och framhåller att bolaget under andra kvartalet omsatte mer än under motsvarande kvartal i fjol. Kvartalsförsäljningen steg 14 procent till 120 miljoner kronor.

"Omsättningsmässigt ligger vi helt rätt och det ser väldigt bra ut inför 2018. Både verktygssidan och komponentsidan har bra försäljning och kunderna efterfrågar mer."

Du är inte oroad över att ni förlorar pengar trots att det går bra för fordonsbranschen för närvarande?

"Nej, absolut inte", svarar han.

"Affärsmässigt är det ett dåligt resultat - det kan vi inte komma ifrån. Men vi har identifierat vad vi ska göra för att komma till rätta med det och genomför det."

Lars Thunberg äger 50 procent av aktierna i ett bolag som i sin tur äger 25,3 procent av VA Automotive.Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -