IVISYS mottar repeat order från Logevo (del av Inter IKEA-gruppen) på en IVISYS Logistic Inspector.

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 1 Oktober 2019 IVISYS AB ('IVISYS') har fått en repeat order från Logevo på en IVISYS Logistic Inspector. Värdet på beställningen är ca. 50 000 euro och kommer att påverka resultatet under fjärde kvartalet 2019.

Publicerad: 2019-10-01 08:00 av Cision

IVISYS AB ('IVISYS') har fått en beställning från LOGEVO för ett visionsystem

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 30 September 2019 IVISYS AB ('IVISYS') har fått en beställning från LOGEVO för ett visionsystem. LOGEVO ägs av IKEA och fokuserar på innovativa automatiserade logistiklösningar. Visionssystemet kommer att användas i kvalitetskontrollen i IKEAs lager. Värdet på d ...

Publicerad: 2019-09-30 20:59 av Cision

IVISYS AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2019

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2019-08-26 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed halvårsrapport för det första halvåret 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av halvårsrapporten. Halvårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Publicerad: 2019-08-26 08:00 av Cision

Komplettering: IVISYS mottar repeatorder för inspektionssystem till Orkla.

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 08 augusti 2019 Komplettering avser tillägg av MAR hänvisning och kontaktuppgifter till Certified Adviser IVISYS ('IVISYS') har erhållit den fjärde repeatorder värd cirka 80.000 EUR för ett inspektionssystem för Orkla Home Care, levererat tillsammans med en ny p ...

Publicerad: 2019-08-08 10:08 av Cision

IVISYS mottar repeatorder för inspektionssystem till Orkla.

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 08 augusti 2019 IVISYS ('IVISYS') har erhållit den fjärde repeatorder värd cirka 80.000 EUR för ett inspektionssystem för Orkla Home Care, levererat tillsammans med en ny produktionslinje från Östrand & Hansen som kommer att vara IVISYS kund för denna leverans. ...

Publicerad: 2019-08-08 08:00 av Cision

Kommuniké från årsstämma i IVISYS AB (PUBL)

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2019-05-27 Idag, den 27 maj 2019, hölls årsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk ...

Publicerad: 2019-05-27 23:41 av Cision

IVISYS AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – mars 2019

IVISYS AB: IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Publicerad: 2019-05-13 10:40 av Cision

IVISYS genomför en riktad nyemission och välkomnar Athanase Industrial Partner som delägare.

IVISYS AB: Press Release IVISYS AB 556998-4981 26 februari 2019 IVISYS AB ("IVISYS", ”Bolaget”) har genomfört en riktad emission om 1 883 450 aktier och tillförs härigenom cirka 6,6 MSEK. Tecknare i nyemissionen är Athanase Industrial Partner (”Athanase”). Därutöver tar Athanase över det existerande lånet på 4 ...

Publicerad: 2019-02-26 08:03 av Cision

IVISYS AB offentliggör bokslutskommuniké för perioden januari – december 2018

IVISYS AB: IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av bokslutskommunikén. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil. Helår (2018-01-01 – 2018-12-31) -       ...

Publicerad: 2019-02-25 08:16 av Cision

IVISYS rapporterar inneliggande order inklusive avsiktsförklaring värd ca: 10,0 MSEK

IVISYS AB: Press Release IVISYS AB 556998-4981 06 Februari 2019 Per den 4 februari 2018 har IVISYS fastställd värdet av inneliggande order, inklusive avsiktsförklaring som publicerades den 31 januari, till strax över 10,0 MSEK för leverans jämnt över hela året 2019. Då återstår att säkra ytterligare minimum 10 ...

Publicerad: 2019-02-06 09:07 av Cision

IVISYS mottar order och avsiktsförklaring till ett värde över 5,0 MSEK.

IVISYS AB: Press Release IVISYS AB 556998-4981 31 January 2019 IVISYS ("IVISYS") har erhållit en första order kombinerad med en avsiktsforklaring värd mer än 5,0 MSEK. IVISYS ska leverera ett antal installationer till Nobel Biocare tillsammans med Goodtech AB, ett automationsföretag utvalt som Nobel Biocares l ...

Publicerad: 2019-01-31 08:23 av Cision

IVISYS mottar repeat order från Nobel Biocare.

IVISYS AB: Press Release IVISYS AB 556998-4981 22 January 2019 IVISYS ("IVISYS") har fått en repeatorder på en Implant Inspector 3D  till Nobel Biocare, liknande de två redan installerade system hos Nobels tillverkningsanläggning i Karlskoga. Ordervärdet är över 40.000 Euro och kommer att påverka Q1 av 2019. C ...

Publicerad: 2019-01-22 09:41 av Cision

IVISYS får order värd 500.000 SEK

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 28 November 2018 IVISYS (’IVISYS’) har mottagit en order från Gnosjö Automatsvarvning på uppgradering av ett befintligt IVISYS system för att utöka produktionskapaciteten med ca: 50 %. Därutöver har IVISYS fått en uppstartsorder (förstudie) från Pema Metall i et ...

Publicerad: 2018-11-28 14:34 av Cision

IVISYS AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – september 2018

IVISYS AB: IVISYS AB 556998-4981 2018-11-26 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil. Nio månader (2018-01-01 – 2018-0 ...

Publicerad: 2018-11-26 09:14 av Cision

IVISYS offentliggör målsättning för 2019

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 26 November 2018 IVISYS (’IVISYS’) har en målsättning om en omsättning på minimum 20,0 MSEK under 2019 med ett tillhörande resultat på 4,0 MSEK före avskrivningar. Order backlog (inneliggande order till fakturering) är mitten av november 2018 uppgjort till 5,5 M ...

Publicerad: 2018-11-26 07:28 av Cision

IVISYS passerar 1,0 MSEK i avtals värde på årliga serviceavtal

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 23 November 2018 IVISYS (’IVISYS’) har ingått nya serviceavtal med existerande kunder, och har därmed passerat 1,0 MSEK i återkommande årliga serviceintäkter. VD MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTERAR ”Denna utveckling ligger i linje med bolagets ambition om att 15 % av för ...

Publicerad: 2018-11-23 14:56 av Cision

IVISYS: Investor presentation i Stockholm med bolagsbeskrivning

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2018-10-24 På aktiesparanas "Aktiedagen" spelades in en företagspresentation av IVISYS, som ger aktionärerna en uppdatering på bolagets syn på marknaden och framtiden. Presentationen är tillgänglig på följande länk: https://youtu.be/LnvFYxM7DEk CERTIFIED ADVISER ...

Publicerad: 2018-10-24 10:17 av Cision

CTO Moatasem Chehaiber lämnar över sitt uppdrag till VD Mikael Sjöholm

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2018-10-17 CTO Moatasem Chehaiber har beslutat att lämna bolaget. Anledningen är att han vill ägna sig åt nya utvecklingsprojekt. Moatasem Chehaiber kommer sitta kvar i bolagets styrelse. ”Moatasem har varit en oerhört viktig del i skapandet och utvecklandet av ...

Publicerad: 2018-10-17 16:22 av Cision

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IVISYS AB (PUBL)

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2018-09-21 Idag, den 21 september 2018, hölls extra bolagsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

Publicerad: 2018-09-21 12:45 av Cision

IVISYS AB MOTTAR ORDER FRÅN TRELLEBORG

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2018-09-07 IVISYS AB (“IVISYS”) har fått en order från det svenska företaget Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB, en leverantör av ljudreduceringsprodukter till bilindustrin. Trelleborg Sealing Solutions är en del av Trelleborgkoncernen med nästan 6000 anstäl ...

Publicerad: 2018-09-07 07:48 av Cision

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IVISYS AB (PUBL.)

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-09-06 Aktieägarna i IVISYS AB, org.nr 556998-4981 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 21 september 2018 kl. 10:00 på bolagets kontor, Smedjevägen 2b i Alnarp, Sverige. Registrering börjar kl. 9:45.

Publicerad: 2018-09-06 08:19 av Cision

IVISYS AB MOTTAR ORDER FRÅN AB PEMA METALL

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2018-09-05 IVISYS AB ("IVISYS") har fått en order från det svenska företaget AB Pema Metall, en leverantör av specialiserade maskinlösningar för tillverkare inom alla branscher. Ordern är resultatet av ett samarbete om en systemlösning för Gnosjö Automatsvarvnin ...

Publicerad: 2018-09-05 08:14 av Cision

Styrelseledamot Lars Holmqvist lämnar sitt uppdrag på egen begäran

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2018-08-30 Styrelsen återgår därför till fem medlemmar som före uppköpet av Image-Control AB.

Publicerad: 2018-08-30 08:31 av Cision

IVISYS AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2018

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2018-08-27 IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed halvårsrapport för det första halvåret 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av halvårsrapporten. Halvårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil. Första halvåret ( ...

Publicerad: 2018-08-27 08:41 av Cision

Komplettering: IVISYS upptar konvertibelt lån på 5,0 MSEK

IVISYS AB: Till tidigare utskickade pressmeddelande, se nedan, tillkommer följande information: Lånet löper från 1 Augusti 2018 till 1. Augusti 2019. Möjligheten for långivarna till att konvertera är var varannan månad från 1 November 2018, dock högst 1,5 MSEK vid varje konvertering. Långivarna är Gerhard Dal ...

Publicerad: 2018-08-01 14:48 av Cision

IVISYS erhåller konvertibelt lån på 5,0 MSEK

IVISYS AB: IVISYS ökar sitt rörelsekapital genom ett konvertibelt lån från en grupp privata svenska investerare. Lånet tillför bolagets kassa 5,0 MSEK (exklusive finansieringskostnader). Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 1 augusti 2018

Publicerad: 2018-08-01 13:13 av Cision

IVISYS AB mottar order från LM Wind Power i Danmark

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 29 juni 2018 IVISYS AB (’IVISYS’) har mottagit en order från det danska företaget LM Wind Power A/S, världens största tillverkare av rotorblad för vindturbiner. IVISYS har valts för att utveckla och framställa ett standardiserat och automatiserat visionsystem so ...

Publicerad: 2018-06-29 17:19 av Cision

IVISYS AB mottar tre nya order

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 15 juni 2018 IVISYS AB (“IVISYS”) har mottagit tre nya ordrar från tre olika kunder, av det totala värdet ca. 660 TSEK. Dessa ordrar kommer att påverka resultatet i Q2 och Q3 2018.

Publicerad: 2018-06-15 08:33 av Cision

IVISYS AB mottager order från Octapharma i Sverige

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 31 maj 2018 IVISYS AB (’IVISYS’) har mottagit en order från det svenska dotterbolaget till Octapharma, ett Schweizbaserat läkemedelsföretag med flera fabriker över hela världen. Ordern avser ett visionssystem som plockar, inspekterar och därefter sorterar föremå ...

Publicerad: 2018-05-31 11:04 av Cision

IVISYS AB välkomnar ny CEO Mikael Sjöholm

IVISYS AB: Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2018-05-29 IVISYS AB tillkännager att företaget välkomnar Mikael Sjöholm som ny CEO. Mikael Sjöholm har precis anslutit sig till IVISYS som en del av det nyligen godkända förvärvet som IVISYS AB har gjort av Image Control Systems AB. IVISYS tidigare CEO, Jakob K ...

Publicerad: 2018-05-29 08:30 av Cision