Sensys Gatso: New contract of SEK 44m verifies the TRaaS strategy

Sensys Gatso Group: Sensys Gatso today announced a contract in Maryland, US of SEK 44m. Here is a quick comment.

Publicerad: 2019-05-21 15:02 av Redeye

TECKNAR 5-ÅRSKONTRAKT I USA VÄRT CA 44 MLN KR

SENSYS GATSO: STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sensys Gatso, verksamt inom trafiksäkerhetslösningar, har tecknat ett kontrakt i USA under en femårsperiod värt 4,3 miljoner dollar, motsvarande 44 miljoner kronor.Det framgår av ett pressmeddelande. Enligt kontraktet kommer Sensys Gatso USA att förse staden Mount Rain ...

Publicerad: 2019-05-21 13:36 av Direkt

Sensys Gatso USA vinner TRaaS kontrakt i Mount Rainier, Maryland, till ett värde av cirka 44 MSEK

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, kommer via sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, att förse staden Mount Rainier med Trafikövervakning som tjänst (TRaaS). Kontraktet löper under en period av 5 år. Lösningen inom TRaaS inkluderar hastighets- och rödljusövervakning inom ...

Publicerad: 2019-05-21 13:32 av Cision

FÅR FEMÅRIGT KONTRAKT I IOWA VÄRT 5,8 MLN KR

SENSYS GATSO: STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sensys Gatso, verksamt inom trafiksäkerhetslösningar, har ingått ett femårigt avtal med den amerikanska staden Chester i Iowa. "Detta fasta hastighetsövervakningsprograms förväntade värde är cirka 5,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 600.000 dollar under kontraktets l ...

Publicerad: 2019-05-10 09:48 av Direkt

Sensys Gatso tilldelas ett kontrakt från Chester, Iowa, USA till ett värde av 5,8 miljoner kronor

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA ingått ett 5-årigt avtal med staden Chester, IA. Detta fasta hastighetsövervakningsprograms förväntade värde är cirka 5,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 600 000 dollar under ...

Publicerad: 2019-05-10 09:41 av Cision

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Sensys Gatso Group AB: Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 9 maj 2019 i Jönköping

Publicerad: 2019-05-09 17:46 av Cision

Valberedningen i Sensys Gatso Group uppdaterar förslaget till styrelse inför årsstämman

Sensys Gatso Group AB: Valberedningen i Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, uppdaterar förslaget avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter inför årsstämman. Förslaget avser punkterna 2, 12-15 i kallelsen inför årsstämman.

Publicerad: 2019-05-08 09:50 av Cision

Sensys Gatso: Introducing TRaaS – Traffic Enforcement as a Service

Sensys Gatso Group: This is an updated reseach following the Q1 report. Our take is that the company is moving straight in the right direction. Most notably, we like the focus on recurring revenues and the separate reporting of TRaaS. We believe about 95 % of our 2019 sales estimates are covered by the order book, comi ...

Publicerad: 2019-05-03 07:30 av Redeye

Penser Access: Sensys Gatso Group - Fördubbling av TRaaS till 2021e ger stöd åt värderingen

Sensys Gatso Group AB: Omsättningen på 78 mkr i Q1’19 blev svagare än väntat då Systemförsäljningen tyngdes av längre än normala leveranstider efter branden hos en underleverantör av T-serien i december 2018. Det ska dock ha normaliserats under Q2. Orderingången ökade med 89 % y/y där 36% utgjordes av återkommande intäkte ...

Publicerad: 2019-04-26 07:00 av Cision

LEVERANTÖRSBRAND TYNGDE 1 KV, SER ÅTERHÄMTNING

SENSYS GATSO: STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sensys Gatsos nettoomsättning, som ökade med 8 procent första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol, påverkades negativt av att en brand hos en leverantör.Det skriver vd Ivo Mönnink i delårsrapporten.Leveranserna av T-serien, som försenades av branden hos Se ...

Publicerad: 2019-04-25 08:49 av Direkt

Sensys Gatso Q1'19: Delays in Oklahoma

Sensys Gatso Group: These are our first quick reflections considering today's earnings report from Sensys Gatso.

Publicerad: 2019-04-25 08:46 av Redeye

RES E SKATT -2,1 MLN KR 1KV, ÖKAD ORDERINGÅNG

SENSYS GATSO: STOCKHOLM (Direkt) Sensys Gatso Group, som utvecklar system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, redovisar ett resultat efter skatt på -2,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (-1,7). Resultatet per aktie uppgick till -0:01 kronor (-0:02).Rörelseresultatet blev -12,2 miljoner kronor (- ...

Publicerad: 2019-04-25 08:36 av Direkt

Delårsrapport Januari - mars 2019

Sensys Gatso Group AB: MSEK Januari - Mars 2019 Nettoomsättning 78,4 (71,7) Orderingång 100 (52,8) Rörelseresultat (EBIT) -12,2 (-14,9) Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) -0,1 (-6) Totalresultat -2,1 (-1,7) Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,01 (-0,02) Kassaflödet från den löpande verksamheten ...

Publicerad: 2019-04-25 08:31 av Cision

FÅR TILLÄGGSORDER VÄRD 21,5 MLN KR ÖVER 5 ÅR

SENSYS GATSO: STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sensys Gatso har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA tecknat ett femårigt kontraktstillägg för operatörstjänster med staden Albany i New York. Det automatiserade övervakningsprogrammet för rödljus startade 2015 och kommer att förlängas i fem år. Kontraktet har unde ...

Publicerad: 2019-04-16 11:53 av Direkt

Sensys Gatso erhåller femårigt kontraktstillägg i Albany, New York till ett värde av 21,5 miljoner kronor

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso USA tecknat ett femårigt kontraktstillägg för operatörstjänster med staden Albany, New York. Det automatiserade övervakningsprogrammet för rödljus startade 2015 och kommer att förlängas i fem ...

Publicerad: 2019-04-16 11:45 av Cision

Kallelse till årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Sensys Gatso Group AB: Aktieägarna i Sensys Gatso Group AB (publ), org. nr 556215-4459, kallas härmed till årsstämma torsdagen den  9 maj 2019 klockan 15.00 i Elite Stora Hotellet, Hotellplan, Jönköping.

Publicerad: 2019-04-10 18:00 av Cision

Sensys Gatso Group publicerar årsredovisning för 2018

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso Group AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har offentliggjort sin årsredovisning för 2018 och denna finns tillgänglig på företagets webbplats:

Publicerad: 2019-04-10 15:01 av Cision

TA PÅ TITTARÖNSKEMÅL & BILL BROWDER OM BANKERNA

TRADING DIREKT: I tisdagens Trading Direkt tog vi upp den fortsatta konsolideringen i teleoperatörsbranschen, Sernekes slopade utdelning och Scandidos kursrusning. Tobbe Rosén gjorde teknisk analys på bland annat Powercell, Oasmia och Etrion. Mikael Sandbladh gästar studion och pratar om bland annat IMFs vårprognos ...

Publicerad: 2019-04-09 11:13 av Direkt

AVTAL AUSTRALIEN 12 MLN KR, EV TOTALT 75 MLN 6 ÅR

SENSYS GATSO: STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sensys Gatso har fått en order på 12 miljoner kronor, för underhåll och support av fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem. Ordern kommer från Serco Traffic Camera Services och gäller delstaten Victoria och de kommande sex åren. Som en del av avtalet förväntas ytterliga ...

Publicerad: 2019-04-05 09:53 av Direkt

Sensys Gatso Australien får order för underhållstjänster värda 12 miljoner kronor

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australia, erhållit en order på 1,8 miljoner AUD, motsvarande 12 miljoner kronor, för underhåll och support av fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem. Ordern kommer från Serco Traffic Camera S ...

Publicerad: 2019-04-05 09:51 av Cision

FÖRLÄNGT KONTRAKT I AUSTRALIEN VÄRT 46 MLN KR

SENSYS GATSO: STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sensys Gatso har förlängt ett kontrakt i Australien till ett värde av cirka 46 miljoner kronor, för leverans av fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem och tjänster till delstaten Victoria.Det framgår av ett pressmeddelande.Ordern avser ytterligare fordonsmonterade traf ...

Publicerad: 2019-03-22 09:27 av Direkt

Sensys Gatso förlänger kontrakt i Australien till ett värde av 46 miljoner kronor

Sensys Gatso Group AB: Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australia, förlängt ett kontrakt till ett värde av 7 miljoner AUD, motsvarande 46 miljoner kronor, för leverans av fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem och tjänster till delstaten Victoria.

Publicerad: 2019-03-22 09:25 av Cision

Börsens småbolag har halkat efter

Börskommentar: Småbolagen har de senaste kvartalen tydligt halkat efter de stora och medelstora bolagen på Stockholmsbörsen.

Publicerad: 2019-03-19 14:08 av Per Ericson

Sensys Gatso: Many strings to its bow

Sensys Gatso Group: We update our research of Sensys Gatso and raise our base case. Sensys Gatso has many strings to its bow with orders coming in from various geographies and growing recurring revenue streams. In addition, we see a solid potential for new use cases on the new FLUX platform.

Publicerad: 2019-03-11 07:30 av Redeye

Penser Access: Sensys Gatso Group - Resultatet laggar på resan mot ny, uthålligt högre nivå

Sensys Gatso Group AB: En omsättningstillväxt på 49% till 124 mkr i Q4’18, och rekordhög orderingång för helåret vittnar om ett starkt operationellt momentum för Sensys just nu. Resultattillväxten laggar dock då Operatörstjänster var svagare än vi räknat med och dessutom visade en sekventiell inbromsning jämfört med Q2 oc ...

Publicerad: 2019-02-22 08:00 av Cision

Sensys Gatso Q4'18: Sales below estimates but minimal fire impact

Sensys Gatso Group: These are our first comments on the Q4 report.

Publicerad: 2019-02-21 09:29 av Redeye

STOR ORDERBOK BEDÖMS DRIVA TILLVÄXT 2019 - VD

SENSYS GATSO: STOCKHOLM (Direkt) Sensys Gatsos fokus på försäljningsaktiviteter under 2018 resulterade i att orderingången ökade till 480 miljoner kronor under helåret (349). "Den stora orderboken vid utgången av året bedöms fortsätta att driva vår tillväxt under 2019. När försäljningen ökar så uppskattas kostnad ...

Publicerad: 2019-02-21 08:56 av Direkt

BRAND HOS LEVERANTÖR PÅVERKADE MINIMALT 4 KV

SENSYS GATSO: STOCKHOLM (Direkt) Sensys Gatso uppger att branden som drabbade bolagets leverantör Prodrive i början av december påverkade leveranserna i slutet av 2018 "minimalt".Det skriver Sensys Gatsos vd Ivo Mönnink i bokslutsrapporten."Vi förväntar oss att produktionen ska startas upp helt i april 2019. Vi f ...

Publicerad: 2019-02-21 08:45 av Direkt

RESULTATET EFTER SKATT 7,8 MLN KR 4 KV

SENSYS GATSO GROUP: STOCKHOLM (Direkt) Sensys Gatso Group, som utvecklar system för trafiksäkerhet och trafikinformatik, redovisar ett resultat efter skatt på 7,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (-12,6). Rörelseresultatet blev 7,3 miljoner kronor (-4,7).Nettoomsättningen uppgick till 124 miljoner kronor ( ...

Publicerad: 2019-02-21 08:36 av Direkt

Rapportfloden: Blandade resultat

Q4: Net Gaming, Sensys, ÅAC, Alcadon, Clavister, Pledpharma, B3, Kopparbergs, Softronic, AQ Group, Engelska skolan, Saltx, Saniona, BTS, FM Mattsson, Volati, Recipharm, SSM, Besqab, Railcare, Magnolia, Coor, Cavotec, Zutec, Ngex: Här är resultaten. (Uppdaterad)

Publicerad: 2019-02-21 08:33 av Nyhetsbyrån Direkt/Placera.