Kvinnors inkomster ökar – men bara hälften har tillräcklig lön för att klara en separation

Swedbank: Kvinnors inkomst från arbete ökar, men uppgår ändå bara till 77 procent av männens. Med samma takt är kvinnor ikapp först år 2080. Trots lägre inkomster är åtta av tio kvinnor trygga med sin privatekonomi och över hälften har ett eget sparande på över 100 000 kronor. Men jämfört med män har de en me ...

Publicerad: 2021-06-22 09:30 av Cision

Efter ett dramatiskt år ser småföretagen en tydlig vändning

Swedbank: Årets Småföretagsbarometer från Swedbank, Företagarna och Sparbankerna visar att landets småföretag har drabbats hårt av coronapandemin. Konjunkturen försvagades kraftigt under det senaste året. Konjunkturindikatorn föll till minus 15, jämfört med fjolårets utfall på 37. Det är den lägsta nivån i ba ...

Publicerad: 2021-06-17 07:30 av Cision

Påminnelse om sista dag för teckning i pågående företrädesemission

Tangiamo Touch Technology AB: EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER AN ...

Publicerad: 2021-06-11 08:30 av Cision

New Equity Ventures Internationals ABs "passiv" flaggning

New Equity Venture: Stockholm 2021-06-10    Mandel Design har genomfört en riktad emission och därmed har NEVI:s andel minskat till att äga 23,98 %, tidigare ca 29 %. NEVI äger 4208008 aktier. PM Mandel Design: Länk // För mer information, kontakta bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140 ir(at)newequityventure.com www ...

Publicerad: 2021-06-10 10:05 av Cision

Brighters revisor förordar speciella rekommendationer i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020

Brighter AB (publ): Brighter (publ) meddelar idag att bolagets revisor i revisorsberättelsen för 2020 avstyrker att bolagsstämman beviljar den under räkenskapsåret verksamme verkställande direktören Henrik Norström och den tidigare styrelseordföranden Truls Sjöstedt (verksam den 1 januari–10 augusti 2020) ansvarsfrihet ...

Publicerad: 2021-05-31 22:00 av Cision

Dometic förvärvar Zamp Solar

Dometic Group: Den 26 maj 2021 förvärvade Dometic Zamp Solar – en ledande nordamerikansk tillverkare av innovativa och hög-kvalitativa mobila solenergilösningar för frilufts-marknaden.

Publicerad: 2021-05-26 23:19 av Cision

Nexar Group: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2021

Nexar Group: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2021 JANUARI - MARS 2021 Koncernens omsättning uppgick under perioden till 1 323 (2 170) KSEK Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -544 (-712) KSEK. Den minskade omsättningen och det förbättrade resultatet under perioden beror på främst lägre aktivitet fö ...

Publicerad: 2021-05-26 22:00 av beQuoted

Handelsbanken: En fastighetsmarknad i förändring

Handelsbanken: Vad händer efter pandemin? Kommer hemarbete och e-handel prägla hela fastighetsmarknaden? ”Vi tror det. Detaljhandelsfastigheter är riskfyllt, kontor kanske inte så farligt som man befarade, hyresbostäder en trygg hamn och industrifastigheter är hetare än hett.” säger Handelsbankens chefsekonom Chri ...

Publicerad: 2021-05-25 06:00 av Cision

Specialplaceringsfonden Impakti blir en del av Aktias produktsortiment

Aktia Bank Abp: Aktia Bank AbpPressmeddelande17.5.2021 kl. 14.15 Specialplaceringsfonden Impakti blir en del av Aktias produktsortiment Den 30 april 2021 meddelade Aktia om förvärvet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet. I och med arrangemanget blir specialplaceringsfonden Taaleri Impakti en del av Aktias prod ...

Publicerad: 2021-05-17 13:15 av GlobeNewswire

Allt större intresse för hållbart sparande – män står för den största ökningen

Swedbank: Intresset för att spara hållbart har ökat sedan 2017, och allt fler uppger också att de placerar sitt sparande på ett hållbart sätt. Männen står för den största ökningen och är nu nästan i nivå med kvinnorna. 

Publicerad: 2021-05-17 09:00 av Cision

ArcAroma AB: 210517 ArcAroma inleder industriell utvärdering av oliveCEPT® för framställning av avokadoolja hos kund i Sydafrika

ArcAroma: Pressmeddelande 2021-05-17 ArcAroma AB (publ) inleder en industriell utvärdering av oliveCEPT® för framställning av kallpressad avokadoolja hos en kund i Durban, Sydafrika. Utvärderingen pågår under hela skördesäsongen, från juni fram till mitten av november i år. Under perioden utvärderas enhetens ...

Publicerad: 2021-05-17 09:00 av GlobeNewswire

Nexar Group: Nexar Football tecknar samarbetsavtal med fotbollsagenten Patrick Mörk

Nexar Group: NEXAR FOOTBALL TECKNAR SAMARBETSAVTAL MED FOTBOLLSAGENTEN PATRICK MÖRK Samarbetet med fotbollsagenten Patrick Mörk innebär att Nexar Football får tillgång till spetskompetens när det gäller att marknadsföra och placera spelare från tv-programmet Football Dreamz i professionella fotbollsklubbar. Sama ...

Publicerad: 2021-05-10 10:01 av beQuoted

MAFSI-återförsäljare, region 20 i USA signad– täcker sju delstater

EatGood Sweden AB: Eatgood har via vår distributör, HB Specialty Foods i USA, signat ytterligare en stor MAFSI-återförsäljare, avseende region 20. Finn mer info på www.mafsi.org om delstaterna och områdena som ingår i respektive region, där region 20 omfattar 7 delstater i USA, New Mexico, Colorado, Utah, Wyoming, Mon ...

Publicerad: 2021-05-07 10:56 av Cision

AAC Clyde Space: AAC Clyde Space vinner 0,2 MEUR (ca 2 MSEK) order på datorsystem till en månfärd

AAC Clyde Space: AAC CLYDE SPACE VINNER 0,2 MEUR (CA 2 MSEK) ORDER PÅ DATORSYSTEM TILL EN MÅNFÄRD 2021-05-04 AAC Clyde Space AB (publ) AAC Clyde Space har valts ut av UAE:s Mohammed Bin Rashid Space Center (MBRSC) för att leverera ett datorsystem för ca 2 MSEK (0,2 MEUR) till månrovern Rashid. Detta är den fjärde må ...

Publicerad: 2021-05-04 13:00 av beQuoted

Safe Lane Gaming - Battle Camp når 200% ROI under april.

Safe Lane Gaming AB: Stockholm 30 April Den 24e mars 2021 meddelade vi här att Battle Camp ökar sina inkomster i början av Q1 jämför med Q4 (2020) och att SLG Operations arbetar med att utveckla annonseringen för att locka nya och gamla spelare. Vi ser preliminärt att under april uppgick ROI (return of investment) på ne ...

Publicerad: 2021-04-30 10:02 av Cision

Färre arbetstillfällen men fler möjligheter i landets småföretag

Swedbank: Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året. Småföretag inom handel, transport, hotell och restaurang har drabbats hårdast. Där har vart fjärde företag minskat personalstyrkan jämfört med i fjol. Däremot ser företagen en ljusning inför det kommande ...

Publicerad: 2021-04-28 08:00 av Cision

Handelsbanken: Uneven race towards common goal

Handelsbanken: During the pandemic, many Swedes have had the opportunity to increase their savings, so we expect there will be a real bounce, especially in the consumption of services, once restrictions are relaxed. “Most people will likely be content to return to a similar consumption pattern as before the pandem ...

Publicerad: 2021-04-28 06:00 av Cision

Handelsbanken: Svensk ekonomi närmar sig en snabb uppryckning – samtidigt som klyftorna växer

Handelsbanken: Under pandemin har många svenskar haft möjlighet att spara i ladorna. Räkna med att det blir en rejäl studs i framförallt konsumtion av tjänster när restriktionerna väl lättas. – De flesta nöjer sig med att gå tillbaka till ett liknande konsumtionsmönster som innan pandemin, säger Handelsbankens che ...

Publicerad: 2021-04-28 06:00 av Cision

NOWO inleder samarbete med Svenska Fribrevsbolaget

Nowonomics AB (publ): Nu inleder NOWO och Svenska Fribrevsbolaget ett samarbete. Från och med idag kommer Svenska Fribrevsbolagets och NOWOs kunder kunna välja att placera sina gamla tjänstepensioner, också kallat fribrev i NOWO Fund.

Publicerad: 2021-04-19 08:50 av Cision

Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-mars 2021 och telefonkonferens

Elanders B: Elanders publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021 onsdagen den 28 april kl. 07:30 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 09:30 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonk ...

Publicerad: 2021-04-14 09:00 av GlobeNewswire

Nowonomics lanserar nytt reklamkoncept

Nowonomics AB (publ): Efter en kraftigt övertecknad unitemission noterades NOWO (Nowonomics AB) på NGM Nordic SME den 7 april. Med nya medel satsar NOWO på en tillväxtresa som inleds den 13 april genom en satsning på ett nytt marknadsföringskoncept samt att Nowo erbjuder kunderna att placera sitt sparande på ett ISK.

Publicerad: 2021-04-13 10:51 av Cision

Tre stycken nya MAFSI-återförsäljare i USA – täcker åtta delstater

EatGood Sweden AB: Eatgood har via vår distributör, HB Specialty Foods i USA, signat ytterligare tre nya återförsäljare , MAFSI reps - se mer på www.mafsi.org om delstaterna och områdena som ingår i region 14, 15 och 17 - som täcker i sin helhet eller delar av 8 delstater i USA inkluderandes bl.a Texas och mycket tätb ...

Publicerad: 2021-04-09 15:58 av Cision

CR Ventures Delårsrapport för första kvartalet 2021

CloudRepublic: Delårsrapport CR Ventures AB (publ) Q1-2021   Sammanfattning Q1 2021 (jämfört med samma period föregående år) ● Nettoomsättningen i koncernen var 5 224 TSEK (6 747 TSEK) ● EBITDA i koncernen var -653 (985) ● Rörelseresultatet i koncernen uppgick till -904 TSEK (536 TSEK) ● Resultatet efter skatt upp ...

Publicerad: 2021-04-09 09:00 av Cision

Finländarnas ekonomiska välstånd står på en svag grund, i Sverige vågar man placera

Aktia Bank Abp: Aktia Bank Abp Pressmeddelande 31.03.2021 kl. 8.00 Svenskarna sparar och placerar aktivare och mångsidigare än finländarna framkommer det av undersökningen som Aktia låtit göra. Få finländare har en förmögenhetsplan och ännu färre har verktyg för att bli förmögnare, så som investeringar eller övrig ...

Publicerad: 2021-03-31 07:00 av GlobeNewswire

Slotorder Dominican, 1,1 MSEK

Tangiamo Touch Technology AB: Tangiamo Touch Technology AB (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) har fått en order om 1,1 MSEK från Grupo Caribant. Det är en första serieorder av 10 st TNG Slot med spelet DiceRoulette. Caribant har som mål att i första hand placera en TNG Slot i alla sina 250 egna spelhallar och de ca 250 de sköter drift ...

Publicerad: 2021-03-30 14:40 av Cision

Carbiotix ska utvärdera nytt enzym från potentiell strategisk partner

Carbiotix: Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att företaget under andra kvartalet kommer att påbörja en omfattande utvärdering av ett nytt enzym från en potentiell strategisk partner. Enzymet har potential att påskynda erhållandet av FDA GRAS No Objection och EFSA Novel Foods-status i USA respektive ...

Publicerad: 2021-03-24 08:45 av Cision

Forskningsprojekt med Fluicells bioprinting-plattform Biopixlar ® har inletts

Fluicell:  Fluicell AB (publ.) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att det tidigare kommunicerade forskningsprojekt som erhållit EU-anslag om totalt 3 miljoner EUR nu har inletts. Ett uppstartsmöte har hållits med en representant för EU och Bolagets samarbetspartners, Maastricht University (Holland), ...

Publicerad: 2021-03-11 08:30 av Cision

Ny koncernstruktur i Crunchfish

Crunchfish: Crunchfish AB (”Crunchfish”) meddelar idag att bolaget inlett en omstrukturering av koncernens bolagsstruktur, i syfte att tydliggöra de olika verksamhetsområdena och placera dessa i relevanta dotterbolag. Med den nya koncernstrukturen kommer Crunchfishs olika verksamheter att bedrivas i separata he ...

Publicerad: 2021-03-10 14:30 av Cision

Kvinnors pensioner ökar- men fortsatt oro hos många kring ekonomin som pensionär

Swedbank: Kvinnors pensioner ökar för varje år, men ligger fortfarande långt efter männens. Många kvinnor uppger också att de kommer ha svårt att få ihop ekonomin som pensionär. En orsak till lägre pension är att fler kvinnor deltidsarbetar än män. Bland kvinnor som deltidsarbetat i över fem år säger nära fyr ...

Publicerad: 2021-03-08 11:00 av Cision

Waystream deltar i nytt europeiskt AI-forskningsprojekt

Waystream Holding AB: Pressmeddelande den 2 mars 2021:  ”Med det nya forskningsprojektet får vi möjlighet fortsätta utveckla våra idéer kring AI-användning och nästa generations bredbandsnät. Nu tillsammans med företag och organisationer i både Sverige, Tyskland och andra europeiska länder”. Det säger Johan Sandell, tekn ...

Publicerad: 2021-03-02 10:00 av Cision