Städerna avgörande för att stärka den biologiska mångfalden

SWECO: Den biologiska mångfalden är nödvändig, både för att bromsa klimatomställningen och för att förebygga pandemier. Samtidigt minskar den varje år. Nu kan städerna vara lösningen: genom medvetna val i stadsplaneringen är staden en nyckel till att stärka den biologiska mångfalden, det visar Sweco i en n ...

Publicerad: 2020-10-14 07:45 av Cision

Elanders ändrar datum för delårsrapporten januari-september 2020 samt bjuder in till telefonkonferens

Elanders B: Elanders styrelse har beslutat att ändra datumet för offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 till fredagen den 23 oktober kl. 07.30 (svensk tid), istället för torsdagen den 22 oktober 2020, som tidigare aviserats. Offentliggörandet den 23 oktober 2020 följs av en telefonkonfer ...

Publicerad: 2020-10-08 09:00 av GlobeNewswire

Rättelse: Handelsbanken: Finanspolitiken i förarsätet när räntan är noll

Handelsbanken: Uppdaterad tabell. Handelsbanken fokuserar sin nya konjunkturrapport på fyra av de viktigaste osäkerhetsfaktorerna för svenska hushåll och företag - just nu. Efter det stora fallet i BNP första halvåret räknar Handelsbankens ekonomer nu med en kraftig tillväxt i Sverige under hösten samtidigt som ar ...

Publicerad: 2020-10-07 07:30 av Cision

Handelsbanken: Finanspolitiken i förarsätet när räntan är noll

Handelsbanken: Handelsbanken fokuserar sin nya konjunkturrapport på fyra av de viktigaste osäkerhetsfaktorerna för svenska hushåll och företag - just nu. Efter det stora fallet i BNP första halvåret räknar Handelsbankens ekonomer nu med en kraftig tillväxt i Sverige under hösten samtidigt som arbetslösheten fortsä ...

Publicerad: 2020-10-07 06:00 av Cision

Handelsbanken: Fiscal policy in the driving seat when the policy rate is zero

Handelsbanken: Handelsbanken focuses its new Global Macro Forecast on four of the major uncertainties for Swedish households and companies at present. Following the sharp fall in GDP in the first half of 2020, Handelsbanken’s economists now expect vigorous growth in Sweden during the autumn, but for unemployment t ...

Publicerad: 2020-10-07 06:00 av Cision

SeaTwirl: SeaTwirls Bokslutskommuniké för perioden 2019.09.01 - 2020.08.31

SeaTwirl: SEATWIRLS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 2019.09.01 - 2020.08.31 Väsentliga händelser under perioden (2020-06-01-2020-08-31) - SeaTwirl meddelar att Vindkraftverket SeaTwirl S2 beräknas installeras under år 2022. - För att utveckla verksamheten och förstärka organisationen inför kapitalisering senar ...

Publicerad: 2020-10-02 08:00 av beQuoted

MultiDocker slutför avtal om försäljning av dotterbolag i Nordamerika

Multidocker Cargo Handling: MultiDocker Cargo Handling AB informerade i ett pressmeddelande den 14 september 2020 att man tecknat en avsiktsförklaring om att sälja 80% av aktierna i sitt amerikanska dotterbolag. Affären slutfördes den 30 september 2020. Den innebär att det egna kapitalet återställs i MultiDocker genom den reav ...

Publicerad: 2020-10-01 08:00 av Cision

HOYLU AB: HOYLU LÄGGER TILL RÖSTNING OCH TIMER FUNKTIONER I ARBETSYTORNA

Hoylu: Stockholm, Sverige, 28 september 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, tillkännagav idag det omedelbara tillskottet av två kraftfulla nya funktioner i Hoylu-workspaces för alla användare. Voting (röstning) och Timer är tillgängliga nu för alla registrerade Ho ...

Publicerad: 2020-09-28 08:45 av GlobeNewswire

iCandy Interactive genomför en riktad emission mot strategisk investerare

Abelco Investment Group: iCandy Interactive (”iCandy”) genomför en riktad emission på AUD 1,2M till Acorn Managed Investment Pty Ltd, värdet på bolaget vid emissionen är en ökning med 125% från den senaste kapitalanskaffningen.

Publicerad: 2020-09-21 09:17 av Cision

Kungsleden fortsätter att emittera grönt

Kungsleden AB: Kungsleden har under sitt MTN-program emitterat en ny grön 6-årig obligation till ett nominellt belopp om 700 Mkr. Samtidigt återköper Kungsleden kortfristiga obligationer med förfall under 2021 med ett sammanlagt nominellt belopp om 218 Mkr.

Publicerad: 2020-09-21 07:30 av Cision

Aspire Global förvärvar ledande B2B sportboksleverantören BtoBet

Aspire Global: Aspire Global (https://aspireglobal.com/) har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i BtoBet Ltd, en ledande sportboks- och teknikleverantör. Förvärvet av sportboken utgör en central del av Aspire Globals tillväxtstrategi eftersom det är ett stort steg i att skapa ett erbjudande som ...

Publicerad: 2020-09-17 15:45 av Cision

Nyskapande cancerbehandling till Belgien med installationen av RayCare och RayStation vid Particle Therapy Interuniversity Centre Leuven

RaySearch Laboratories: Det avancerade dosplaneringssystemet RayStation®* och nästa generationens onkologiinformationssystem RayCare®* är nu i drift vid nyöppnade Particle Therapy Interuniversity Centre Leuven (PARTICLE). Centret är den första protonterapikliniken i världen som kombinerar RayCare och IBA’s protonterapienhe ...

Publicerad: 2020-09-16 08:46 av Cision

MultiDocker ingår avtal om försäljning av dotterbolag i Nordamerika

Multidocker Cargo Handling: MultiDocker Cargo Handling AB har tecknat en avsiktsförklaring om att sälja majoriteten av aktierna i det amerikanska dotterbolaget med syfte att öka försäljningen i Nordamerika. ”Detta är i grunden ett koncept som vi använde oss av med det Brasilianska dotterbolaget, där i det fallet den operativa ...

Publicerad: 2020-09-14 10:15 av Cision

Aegirbio AB ökar takten på produktutvecklingen

AegirBio: Styrelsen i AegirBio har valt att investera mer i produktutveckling och startar nu projekt för att placera Remicade och Retuximab på MagniaReader POC-plattformen. De första testerna produceras för verifiering av funktion och initial optimering. Vi förväntar oss att se de första resultaten från denna ...

Publicerad: 2020-08-28 08:30 av Cision

Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1 april–30 juni 2020

Polygiene AB: Succé för ViralOff och rekord i antal nytecknade avtal  

Publicerad: 2020-08-27 08:00 av Cision

Shortcut Media Group: Första halvåret 2020

Shortcut Media AB: Om Shortcut Media Group Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärken ...

Publicerad: 2020-08-27 08:00 av Cision

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), halvårsrapport januari - juni 2020

CLS: Sammanfattning av halvårsrapport (avser koncernen) Första halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30) Nettoomsättning uppgick till 559 KSEK (364).  Projektbidrag uppgick till 0 KSEK (4 053). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -33 224 KSEK (-19 977). Resultatet per aktie före utspädning uppgick ...

Publicerad: 2020-08-26 08:50 av Cision

Handelsbanken: Recovery in sight

Handelsbanken: There are signs of recovery after the historic drop in GDP and employment figures. “In the short term, GDP should rise sharply as more and more people return to work, but given the depth of the crisis, we expect the road to recovery to be rather long,” says Handelsbanken’s Chief Economist Christina ...

Publicerad: 2020-08-26 08:00 av Cision

Handelsbanken: Återhämtning i sikte

Handelsbanken: Nu syns tecken på återhämtning efter det historiska fallet i BNP och sysselsättning. – På kort sikt kommer BNP att öka starkt när alltfler människor går tillbaka till jobbet, men krisens djup gör att vi räknar med en lång resa tillbaka, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman. Trots djupet ...

Publicerad: 2020-08-26 08:00 av Cision

ALM Equity AB (publ:) Halvårsrapport Januari- juni 2020

ALM Equity: Väsentliga händelser Svenska Nyttobostäder förbereds för notering under hösten 2020. Emission av icke säkerställd obligation till ett sammanlagt belopp om 600 Mkr. I samband med obligationsemissionen återköptes obligationer motsvarande ett nominellt belopp om drygt 200 Mkr i bolagets utestående obli ...

Publicerad: 2020-08-25 08:00 av Cision

Energimyndigheten beviljar SaltX Technology AB stöd på 5 miljoner kronor

SaltX Technology Holding AB: SaltX Technology AB (publ) har beviljats stöd från Energimyndigheten på 5 miljoner kronor. Stödet ska gå till vidareutveckling och verifiering av SaltX Technologys lösning för energilager, EnerStore, med en ny uppdaterad urladdningsreaktor baserad på fluidbäddsteknologi. Denna teknik möjliggör stors ...

Publicerad: 2020-08-24 09:18 av Cision

Kungsleden emitterar grön obligation om 750 Mkr

Kungsleden AB: Kungsleden har under sitt MTN-program emitterat en ny grön 5-årig obligation till ett nominellt belopp om 750 Mkr. Samtidigt återköper Kungsleden kortfristiga obligationer med förfall under 2021 med ett sammanlagt nominellt belopp om 412 Mkr.

Publicerad: 2020-08-21 13:00 av Cision

Styrelsen i LifeAssays AB (publ) meddelar att bolagets rörelsekapital är säkerställt för minst 12 månader

LifeAssays: Den 28 februari 2019 offentliggjordes via bokslutskommunikén att bolagets styrelse har funnit skäl att anta att det egna kapitalet understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet och en kontrollbalansräkning upprättades. Mot bakgrund av detta beslutade då NGM-börsen att placera LifeAssays aktie ...

Publicerad: 2020-08-17 12:38 av Cision

Delårsrapport januari - juni 2020

Consensus: April – juni - Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 47,6 Mkr (26,1). - Rörelseresultatet uppgick till 24,4 Mkr (6,2). - Resultat per aktie uppgick till 0,0251 kr (0,0062). Januari – juni - Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 79,1 Mkr (39,3). - Rörelseresultatet uppgick till 37,4 Mkr ( ...

Publicerad: 2020-08-14 08:00 av Cision

Stora regnmängder väntas – så undviker du översvämning

Länsförsäkringar: Vi är nu i den tiden på året då det är störst risk för åska och kraftiga skyfall med risk för lokalt stora regnmängder. I veckan har bland annat Dalarna drabbats med översvämningar som följd. – Med lite förberedelser kan du undvika risken för översvämning och tråkiga följder av att till exempel regn ...

Publicerad: 2020-07-21 10:08 av Cision

Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

Elos Medtech AB: SNABB OMSTÄLLNING OCH EFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER GER RESULTAT April - juni 2020   • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 118,3 MSEK (184,1), en minskning om 35,7 procent jämfört med samma period föregående år. Efter hänsyn tagen till förändringar i valutakurser uppgick förändringen till ...

Publicerad: 2020-07-16 08:00 av Cision

Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-juni 2020 och telefonkonferens

Elanders B: Elanders publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2020 onsdagen den 15 juli kl. 08:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 09:00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkon ...

Publicerad: 2020-07-01 09:00 av GlobeNewswire

Kvinnors inkomster i nivå med männens år 2086

Swedbank: Kvinnors inkomster ökar och de knappar in på männens. Men går det i samma takt som de senaste 25 åren dröjer det till 2086 innan kvinnors genomsnittliga löner är i nivå med mäns. Löneskillnaderna får också effekt på många kvinnors framtida pensioner – och för deras möjligheter att spara. Det visar e ...

Publicerad: 2020-06-29 09:00 av Cision

Småföretagsbarometern 2020: Småföretagarna spår mörkare tider – men det finns ljusglimtar

Swedbank: För tredje året i rad föll den samlade konjunkturindikatorn [1] för landets småföretagare, vilket innebär att den är på den lägsta nivån sedan 2013. I skuggan av coronapandemin är företagarna mycket pessimistiska om utvecklingen det närmaste året. Samtidigt uppger sex av tio småföretagare att det fi ...

Publicerad: 2020-06-10 08:00 av Cision

Idag inleds teckningstiden i Initiator Pharmas företrädesemission

Initiator Pharma: Idag, den 2 juni 2020, inleds teckningstiden i Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget") företrädesemission av units. Teckningstiden avslutas den 16 juni 2020. Den sammanlagda emissionslikviden från företrädesemission och de vidhängande teckningsoptioner som emitteras genom företräde ...

Publicerad: 2020-06-02 08:30 av Cision