På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Sök på Placera

Synact Pharma: Emission teckningsoptioner ska driva två projekt genom fas II

CISION PROMOTED: När immunförsvaret överreagerar, och därmed orsakar sjukdom, är ett vanligt behandlingsalternativ att trycka ner immunförsvaret, så kallad immunosuppression. Immunosuppression innebär dock att både de önskade och oönskade effekterna av immunförsvaret dämpas, vilket medför flertalet biverkningar. Ist ...

Publicerad: 2020-07-03 08:21 av Cision Promoted

Pen Concept: Nytt kapital ska hjälpa bolaget möta ökad efterfrågan

Cision Promoted: Pen Concept, som är en komplett leverantör av inredningar till restauranger, mässor och showroom och som är listat på Spotlight, ska genomföra en företrädesemission om 13,1 miljoner kronor med sista teckningsdag 18 februari. I en intervju berättar bolagets vd Magnus Hjorth hur han ser på bolagets fr ...

Publicerad: 2020-02-05 13:20 av Placera.

Opus: "I aktieägares intresse att acceptera bud" - Searchlight

CISION PROMOTED: Searchlight Capital Partners, ett private equity-bolag som grundades 2010, anser att det är i resterande aktieägares bästa intresse att acceptera det bud på 8:50 kronor per aktie som de lagt på bilbesiktningsbolaget Opus. Det menar François Dekker, partner på Searchlight, i en intervju.

Publicerad: 2020-01-10 08:32 av Cision Promoted

Diamyd Medical: Nytt stöd för effekt av diabetesvaccin

CISION PROMOTED: Vid typ 1-diabetes förstörs kroppens insulinproducerande celler av immunsystemet. Genom att skola om immunförsvaret hoppas biotech-bolaget Diamyd Medical att bromsa sjukdomsförloppet, eller kanske till och med bota sjukdomen helt.

Publicerad: 2019-12-18 10:54 av Cision Promoted

Insplorion: Går in i kommersiell fas med luftkvalitetsensorer

CISION PROMOTED: Göteborgsbaserade sensorteknikbolaget Insplorion tar nu steget in i kommersiell fas med sin luftkvalitetsensor. Det berättar bolagets vd Patrik Dahlqvist i en intervju.

Publicerad: 2019-12-13 14:20 av Cision Promoted

Adverty: Partnerskap i USA och Polen startskott för global försäljning

CISION PROMOTED: Adtech-bolaget Adverty har inlett samarbeten med både amerikanska Smaato samt polska Mobiem Polska för att accelerera försäljningen av sömlösa annonser inbyggda i spel.

Publicerad: 2019-12-13 10:43 av Cision Promoted

Nordic Iron Ore: ”Efter emission och finansiering börjar vi bygga”

CISION PROMOTED: Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore, noterat på First North Growth Market, genomför en företrädesemission med sista teckningsdag 9 december. I en intervju berättar bolagets vd Lennart Eliasson hur han ser på framtiden.

Publicerad: 2019-12-06 10:54 av Cision Promoted

Adverty: ”Först i världen med annonser som en integrerad del av spelupplevelsen”

Cision Promoted: Adtech-bolaget Adverty genomför i december en företrädesemission som ska hjälpa bolaget att växla upp försäljningen under nästa år. Bolagets vd Niklas Bakos berättar i en intervju om planerna:

Publicerad: 2019-12-02 10:15 av Cision Promoted

Bammer: Lanserar plattform för räntebärande värdepapper utanför börsen

CISION PROMOTED: Bammer lanserar en plattform som enligt bolaget erbjuder individer möjligheten att investera i utvalda projekt till en fast avkastning under en förbestämd löptid.

Publicerad: 2019-11-28 08:11 av Cision Promoted

Nordic Iron Ore: ”Projektet har alla tillstånd och en positiv genomförbarhetsstudie”

CISION PROMOTED: Gruvutvecklingsbolaget Nordic Iron Ore har, med en positiv genomförandestudie i bagaget och alla tillstånd för gruvdrift redan på plats, för avsikt att starta byggprojekt för gruvbrytning till sommaren:

Publicerad: 2019-11-26 09:25 av Cision Promoted

H&D Wireless: Effektiviseringsprogram ska minska kostnader och öka försäljningen

CISION PROMOTED: Med kort tid kvar av pågående företrädesemission presenterade Kista-baserade H&D Wireless ett effektiviseringsprogram som enligt bolaget ska ge resultat på flera håll.

Publicerad: 2019-11-18 08:50 av Cision Promoted

Oboya Horticulture: Kinesiskt ramavtal öppnar upp för växande marknad

CISION PROMOTED: Oboya Horticulture, som är leverantör till odlingsindustrin samt till konsument för hemmaodling, ser ett ökat intresse från kunder inom segmentet industriell cannabis och tecknade ett ovillkorat ramavtal med ett kinesiskt odlingsbolag tidigare i november.

Publicerad: 2019-11-13 08:15 av Cision Promoted

Oboya Horticulture: Närmar sig lönsamhetsmål med nytt kapital

Cision Promoted: Oboya Horticulture, leverantör till odlingsindustrin samt till konsumenter för hemmaodling, räknar med att nå sitt långsiktiga mål om en nettomarginal kring 5-7 procent inom en snar framtid i och med företrädesemissionen.

Publicerad: 2019-11-05 09:08 av Cision Promoted

Nanexa: närmar sig kliniska prövningar för unik drug delivery-metod

Cision Promoted: Drug delivery-bolaget Nanexa säger sig nu ha nått en vändpunkt efter många års slit. I en intervju berättar VD David Westberg vad den senaste tidens framsteg både i eget utvecklingsprojekt och med samarbetspartner har inneburit för bolaget:

Publicerad: 2019-10-22 14:10 av Cision Promoted

Ecoclime: Tar sats för nästa steg med ny strategi och marknadsplats

Cision Promoted: Klimatteknikbolaget Ecoclime Group spänner på nytt bågen för nästa steg, med utökad strategisk inriktning och även ett aviserat byte av marknadsplats. Beskeden mottogs väl av marknaden och aktien steg samma dag och fick en extra skjuts strax därefter efter att utfallet för det första kvartalet lagts ...

Publicerad: 2019-05-21 11:04 av Cision Promoted

Ascelia Pharma: Vårt kontrastmedel fyller ett tomrum

Cision Promoted: Med årets första notering på Stockholmsbörsen räknar Ascelia Pharma att kunna finansiera hela fas III för kontrastmedlet Mangoral. Produkten förväntas kunna nå försäljning på marknaden under 2022. I en intervju berättar Magnus Corfitzen, VD, och Carl Bjartmar, medicinsk chef (CMO), om hur de ska ta ...

Publicerad: 2019-02-22 08:01 av Cision Promoted

Insplorion: tidsplan i batterisensorprojekt accelereras efter beviljat EU-anslag

Cision Promoted: Spotlightlistade sensorteknikbolaget Insplorion och brittiska partnern AGM Batteries har fått anslag från EU på 860.000 euro, nära 9 miljoner kronor, för finansiering av batterisensorprojektet inBAT Sensing och bolagen ligger nu i startgroparna för att komma i gång med projektet.

Publicerad: 2019-01-21 09:36 av Cision Promoted

Optifreeze: Stora möjligheter för Optiflower

CISION PROMOTED: Spotlightlistade Optifreeze deklarerade i mitten av november att bolaget skiftar fokus mot applikationsområdet Optiflower. Bolagets vd Eda Demir Westman berättar i en intervju om bakgrunden till skiftet och bolagets möjligheter inom segmentet och på blomstermarknaden.

Publicerad: 2018-11-29 09:11 av Cision Promoted

Parans Solar Lightning: Tredje kvartalets affärer kvitto på leveransförmåga

Cision Promoted: Parans Solar Lightning, som är listat på Spotlight Stock Market, presenterade idag årets tredje kvartalsrapport. Bolaget levererar solljuslösningar för inomhusmiljöer och har nyligen gått in i en kommersialiseringsfas med fokus på tillväxt. Bolagets vd Anders Koritz berättar i en intervju om intress ...

Publicerad: 2018-11-22 09:49 av Cision Promoted

Ecoclime Group: Tar höjd för högre finansiella mål

Cision Promoted: Spotlightlistade Ecoclime har kraftigt skruvat upp de finansiella målen till 2021. Därtill har bolaget annonserat att de genom två nyemissioner avser att ta in 66,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Vd Lennart Olofsson berättar i en intervju om bakgrunden till de nya målen och marknadens poli ...

Publicerad: 2018-11-15 09:56 av Cision Promoted

Hanza Holding: investerarintresse bakom listflytt

Cision promoted: Hanza Holding rapporterade idag sitt tredje kvartal för året, där såväl omsättning som rörelseresultat var högre än tredje kvartalet från föregående år. Bolagets grundare och vd Erik Stenfors berättar i en intervju om planerna på listbyte från First North till Nasdaq Small Cap samt varför Hanza är e ...

Publicerad: 2018-11-12 14:13 av Cision Promoted

ESEN eSports: Turneringspremiärer på nya plattformen

Cision promoted: ESEN eSports har på sin nya plattform arrangerat två turneringar under innevarande vecka med ett utfall över förväntan, enligt bolagets vd Joakim Stenberg. E-sportchefen berättar i en intervju om turneringspremiärerna samt om vad det kommande världsmästerskapet i e-sport betyder för bolaget.

Publicerad: 2018-11-01 13:28 av Cision Promoted

ESEN eSports: Nya plattformen nav för tillväxt

Cision Promoted: E-sportbolaget ESEN eSports lansering av dess nya plattform har överträffat förväntningarna, enligt ett pressmeddelande i fredags. Bolagets vd Joakim Stenberg förklarar i en intervju bakgrunden till plattformen och vad resultatet av lanseringen innebär för ESEN eSports, som dessutom står inför en fö ...

Publicerad: 2018-10-30 08:00 av Cision Promoted

Diamyd Medical: Positivt utfall DIAGNODE-1, full fart i nästa studie

Cision Promoted: Läkemedelsbolaget Diamyd Medicals vd Ulf Hannelius uppskattar att bolagets läkemedelskandidat Diamyd, som behandlar typ 1-diabetes, kommer att vara ett färdigt preparat på marknaden om ungefär fem år om allt går väl.

Publicerad: 2018-09-17 12:26 av Cision Promoted

Sensori: Internationell uppmärksamhet och lyckade kliniska studier

Cision Promoted: Medicinteknikbolaget Sensori står inför en intressant och spännande period. Med framgångsrika resultat i sina kliniska studier har Antinitus, bolagets patenterade plåster för behandling av tinnitus, fått internationell uppmärksamhet via inbjudningar till konferenser i Regensburg och Jerusalem.

Publicerad: 2018-05-14 09:25 av Cision Promoted

Ecoclime Group: Analysguiden ser potential i tillväxtraketen

Cision promoted: Ecoclime Group på Aktietorget har fått rejäl skjuts i tillväxten, drivet av en stark produktportfölj och förvärv där bolaget även expanderar i värdekedjan. Dessutom växer bolaget med god lönsamhet.

Publicerad: 2018-04-20 13:19 av Cision Promoted

SBB i Norden: Ny kreditrating kan sänka finansieringskostnader

Cision Promoted: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, moderbolag till SBB i Norden, erhöll igår kreditrating BB av Standard & Poor's. Bolagets vd och grundare Ilija Batljan förklarar i en intervju vad detta innebär för koncernen.

Publicerad: 2018-01-16 08:58 av Cision Promoted

Sensori: Vetenskaplig publicering startskottet för Antinitus

Cision Promoted: Medicinteknikbolaget Sensoris fick igår sin placebostudie av tinnitusprodukten Antinitus publicerad i den vetenskapliga tidskriften The International Tinnitus Journal. Bolagets vd Torbjörn Kemper berättar i följande intervju bland annat vad denna publicering innebär för bolaget.

Publicerad: 2018-01-09 08:38 av Cision Promoted

Nytt kapital gör Impact Coatings redo för utlandsexpansion

Cision Promoted: Impact Coatings, listat på First North, genomför en fullt garanterad företrädesemission om 84,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Utöver detta genomförs en riktad emission om 25 miljoner kronor till fonden Accendo Capital SICAV SIF.

Publicerad: 2017-12-06 08:20 av Cision Promoted

Cantargia: Institutioner visar vägen i nyemission

Cision Promoted: Bioteknikbolaget Cantargia, som är specialiserat på antikroppsbaserad cancerterapi, är aktuellt med en nyemission. Likviden är tänkt att ta bolagets läkemedelskandidat CAN04 genom fas IIa-studier, mot en utlicensiering till ett större läkemedelsbolag.

Publicerad: 2017-11-28 08:48 av Cision Promoted

Visa fler resultat