På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Sök på Placera

Tre bra fonder för asiatisk tillväxt - Pär Ståhl

Fonder: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Många trender talar för Asien som en långsiktig placering och landet erbjuder en lång och strukturell tillväxt. Det skriver fondredaktören Pär Ståhl i ett inlägg på investeringssajten Placera."Över hälften av världsekonomin finns numera i Asien och fyra av de fem snabbast v ...

Publicerad: 2019-12-06 16:13 av Direkt

bästa hedgefonderna senaste kvartalet

Placera: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Spridningen mellan hedgefonderna som är vinnare och förlorare sett till avkastning de senaste tre månaderna är stor. Det skriver fondredaktören Pär Ståhl i ett inlägg på investeringssajten Placera.Placera har undersökt Avanzas fondutbud av hedgefonder för att se avkastninge ...

Publicerad: 2019-10-07 16:30 av Direkt

Spiltan Aktiefond Stabil in i oktoberportföljen

Placera: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Placera väljer att plocka in Spiltan Aktiefond Stabil i oktoberportföljen, samtidigt som småbolagsfonden C Worldwide Sweden Small Cap får lämna. Det framgår av Placeras senaste uppdatering av listan, signerad fondredaktör Pär Ståhl.Om börsen fick hjälp av centralbankerna i ...

Publicerad: 2019-10-01 14:17 av Direkt

Placera rekommenderar Danske Invest, SEB & Swedbank

Rysslandfonder: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det finns flera faktorer som talar för att en Rysslandsfond hör hemma i en långsiktig fondportfölj, bland annat låga värderingar och hög direktavkastning. Det menar Placeras Pär Ståhl, som i en fondanalys lyfter fram Danske Invest Russia, SEB Rysslandfond och Swedbank Robur ...

Publicerad: 2019-09-27 14:40 av Direkt

Infrastruktur det hetaste på finansmarknaden

Fonder: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det finns många fördelar med att äga börsnoterade infrastrukturbolag i en väldiversifierad investeringsportfölj. Infrastruktur har kommit att bli något av det hetaste på finansmarknaden i dag, ett resultat av en ökad jakt på avkastning i ett lågränteklimat. Det var budskape ...

Publicerad: 2019-09-20 11:40 av Direkt

Justerar ned risken i fondportföljen inför september

Placera: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Placera väljer att addera defensiva realtillgångsfonden PriorNilsson Realinvest, på bekostnad av indexnära Öhman Etisk Emerging Market i listan över köpvärda fonder i september. "Det är en fond som oftast presterar bra över tiden och oftast relativt bättre vid börsoro. Inve ...

Publicerad: 2019-09-03 10:47 av Direkt

Swedbank Robur Fastighet och Franklin Technology in på fondtopplista

Placera: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Placera utökar sin fondtopplista med två fonder, i form av Swedbank Robur Fastighet och Franklin Technology.Det meddelar fondredaktören Pär Ståhl i ett inlägg på investeringssajten Placera."Jag väljer att addera två olika branschfonder. En fastighetsfond med global inriktni ...

Publicerad: 2019-08-26 12:47 av Direkt

Robur-byte i fondportföljen inför semestern

Placera: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Placera byter ut blandfonden Swedbank Robur Access Mix mot aktiefonden Swedbank Robur Östeuropa i sin modellportfölj inför resten av sommaren.Det framgår av en kommentar från fondredaktören Pär Ståhl.Som fördelar med valet Östeuropa pekar redaktören på högre tillväxt i Öst- ...

Publicerad: 2019-06-25 11:03 av Direkt

Global tillväxtfond tar plats i majportfölj

Placera: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Placera tar in den globala aktiefonden MS INVF Global Opportunities i sin fondmodellportfölj på bekostnad av den mer defensiva infrastrukturfonden UB Infra.Det skriver Placeras fondredaktör Pär Ståhl."Fokus är att hitta lönsamma företag med ledande positioner inom tillväxto ...

Publicerad: 2019-05-02 11:43 av Direkt

C Worldwide Sweden Small Cap in i modellportfölj

Placera: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Placera tar hem vinsten i, och byter ut Sverigefonden Norron Active, vid sin genomgång av tio köpvärda fonder i april. In i stället kommer småbolagsfonden C Worldwide Sweden Small Cap 1A.Det meddelar Placeras fondredaktör Pär Ståhl."Det finns flera faktorer som talar för sm ...

Publicerad: 2019-03-29 13:52 av Direkt

Köpvärd spetsig Sverigefond - Placera

Lannebo Sverige Plus: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter en botanisering i kategorin Sverigefonder lyfter Placera fram Lannebo Sverige Plus som en intressant spetsfond för en långsiktig investering.Fondredaktör Pär Ståhl pekar i en artikel ut två faktorer som får fonden att sticka ut från mängden. Dels kan 10 procent av kap ...

Publicerad: 2019-02-19 13:58 av Direkt

Placera plockar in marknadsneutrala Atlant Opportunity i modellportfölj

Fonder: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Placera justerar marginellt upp risken i sin modellfondportfölj inför februari, då den marknadsneutrala hedgefonden Atlant Opportunity tar plats på bekostnad av lågriskhedgefonden Atlant Stability.Det skriver Placeras fondredaktör Pär Ståhl i sin genomgång "Tio köpvärda fon ...

Publicerad: 2019-01-31 16:27 av Direkt

Placera rekommenderar Danske Invest och Carnegie

Indienfonder: STOCKHOLM (Fonder Direkt) En snabbt växande medelklass i ett land med en ung och välutbildad befolkning på 1,3 miljarder människor, ett svagare oljepris och en amerikansk räntepolitik som närmar sig neutral nivå, är faktorer som talar för den indiska börsen och fonder med exponering mot denna.Placer ...

Publicerad: 2018-12-13 13:29 av Direkt

Placera adderar asiatisk touch till fondportföljen

Fonder: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Indexfonden Swedbank Robur Access Asien lyfts in i Placeras decemberportfölj, på bekostnad av Handelsbanken Nordiska Småbolag som får göra sorti. "Visst är det kanske lite av en högriskinvestering att handla Asien nu, men för den som tycker och tror som jag att det gått ner ...

Publicerad: 2018-12-04 11:50 av Direkt

Placera tar in UB Infra i novemberportföljen

Fonder: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Placera plockar in aktiefonden UB Infra (United Bankers) på bekostnad av MS INVF Global Opportunity i redaktionens modellportfölj.Det skriver fondredaktör Pär Ståhl i Placeras novemberutgåva av "Tio köpvärda fonder".Som motivering för portföljtillskottet pekar Pär Ståhl på ...

Publicerad: 2018-11-01 15:44 av Direkt

Tyskland leder Europa mot negativt börsår 2018

Fonder: STOCKHOLM (Fonder Direkt) 2018 var enligt många experter året då en relativt lägre värderad europeisk aktiemarknad skulle få ett uppsving, och var att föredra framför en dyrare amerikansk börs.Att agera i linje med denna tes har emellertid hittills varit en olönsam strategi, med aktieindexet MSCI Eu ...

Publicerad: 2018-10-25 14:21 av Direkt

Plockar in Norron Active RC i oktoberportfölj

Placera: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Norron Active RC gör verkligen skäl för namnet aktivt förvaltad och har avkastat betydligt bättre än såväl kategorisnitt som index varje enskilt år de senaste fem åren. Det skriver Placeras fondredaktör Pär Ståhl, som tar in Norron Active RC på listan över köpvä ...

Publicerad: 2018-10-03 12:36 av Direkt

Placeras fondskribent tar in Norron Active som köpvärd fond, tar hem vinsten i Swedbank Robur Ny Teknik

Fondrelaterat: "USA-börserna gör sitt bästa kvartal sedan 2013 och Stockholmsbörsen har stigit ännu mer. Samtidigt är det tydligt att kronans framfart har fått många utländska fonder att tappa i värde den senaste månaden. Jag gör ett fondbyte inför oktober", skriver Placeras fondskribent Pär Ståhl i ett utskick på ...

Publicerad: 2018-10-03 11:40 av Finwire

Dow Jones ett annorlunda och intressant index - Placera

Fonder: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det industriorienterade Dow Jones har en indexlista med bolag vars in- och uttåg från listan ofta får en positiv eller negativ effekt på aktiemarknaden. Senast i juni beslöt sig Dow Jones beslutsfattare för att exkludera General Electric, som gav plats åt apotekskedjan Walg ...

Publicerad: 2018-09-07 15:17 av Direkt

Indexfonders teknikexponering gynnsam - Ståhl/Placera

Fonder: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sex av de tio bäst presterande fonderna inom Morningstars kategori USA, mixbolag de senaste fem åren är indexfonder. Att indexfonder placerar sig så högt på listan har sannolikt att göra med deras exponering mot de amerikanska teknikbolagen, vars utveckling varit otroligt s ...

Publicerad: 2018-09-04 15:24 av Direkt

Placera byter ut Japan- mot Europafond inför hösten

Fonder: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sommaren har varit en gynnsam period för fondsparare med starka börser, trots geopolitisk oro. Placera plockar inför hösten in aktiefonden Jupiter European Growth på sin lista bland köpvärda fonder, samtidigt som Länsförsäkringar Japan Indexnära får lämna.Det framgår av Pla ...

Publicerad: 2018-08-30 12:02 av Direkt

juli 2018

Fonder Direkt Monthly Roundup: Klicka på länken för att se programmet: https://www.youtube.com/watch?v=ezZS1o9SZFY STOCKHOLM (Fonder Direkt) I juliutgåvan av tv-sändningen Fonder Direkt Monthly Roundup har vi gått igenom flödestrender på den svenska fondmarknaden, med kommentar från Fondbolagens förenings sparekonom Gustav Sjöhol ...

Publicerad: 2018-08-17 12:18 av Direkt

Placeras Pär Ståhl i videointervju om fondval

Fonder: STOCKHOLM (Fonder Direkt) I denna intervju berättar Pär Ståhl, som är fondredaktör på Placera, hur de väljer ut sina "Tio köpvärda fonder".Pär Ståhl ger tips på hur man kan tänka kring valutor, fondförvaltare och sparmetod. Klicka på länken för att se intervjun: https://www.youtube.com/watch?v=JX0q8 ...

Publicerad: 2018-07-20 09:50 av Direkt

minskar aktievikten, tar in MS INVF Global Opportunity

Placera: STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det sura börs- och handelsklimatet får Placera att återigen dra ned sin aktieexponering, nu från 45 till 40 procent. Samtidigt byts Storebrand Global Multifactor ut mot spetsfonden MS INVF Global Opportunity.Det framgår av Placeras artikel "Köpvärda fonder i sommar". Placer ...

Publicerad: 2018-07-03 12:20 av Direkt

Handelsbanken Amerika Småbolag in i portföljen

Placera: STOCKHOLM (Fonder Direkt) SEB Östeuropa Småbolag får lämna portföljen till förmån för Handelsbanken Amerika Småbolag, när Placera presenterar tio köpvärda fonder i juni.Det framgår av en kommentar från Placeras Pär Ståhl, som gör ovanstående fondbyte som ett led i att ta ned risken, då Placeras makr ...

Publicerad: 2018-05-31 17:37 av Direkt

RES F SKATT 105 MLN EUR VÄNTAS FÖR 1 KV-SME DIREKT

METSO: (Omsändning: sändes första gången 24 april) 1 kv 1 kv Helår Helår MLN EUR 2007 2006 2007 2006 ============================================================== Omsättning 1.367 1.078 6.114 4.955 -------------------------------------------------------------- Jmfstörande poster -4 - -11 - --------------- ...

Publicerad: 2007-04-26 17:38 av SME Direkt

RES F SKATT 105 MLN EUR VÄNTAS FÖR 1 KV-SME DIREKT

METSO: (Omsändning: sändes första gången 24 april) 1 kv 1 kv Helår Helår MLN EUR 2007 2006 2007 2006 ============================================================== Omsättning 1.367 1.078 6.114 4.955 -------------------------------------------------------------- Jmfstörande poster -4 - -11 - --------------- ...

Publicerad: 2007-04-25 22:50 av SME Direkt

RES F SKATT 105 MLN EUR VÄNTAS FÖR 1 KV-SME DIREKT

METSO: (Omsändning: sändes första gången 24 april) 1 kv 1 kv Helår Helår MEUR 2007 2006 2007 2006 ============================================================== Omsättning 1.367 1.078 6.114 4.955 -------------------------------------------------------------- Jmfstörande poster -4 - -11 - ------------------ ...

Publicerad: 2007-04-24 23:34 av SME Direkt

RES F SKATT 105 MLN EUR VÄNTAS FÖR 1 KV - SME DIREKT

METSO: 1 kv 1 kv Helår Helår MEUR 2007 2006 2007 2006 ============================================================== Omsättning 1.367 1.078 6.114 4.955 -------------------------------------------------------------- Jmfstörande poster -4 - -11 - -------------------------------------------------------------- ...

Publicerad: 2007-04-24 15:57 av SME Direkt

NOKIA OCH STATOIL BLAND NYKOMLINGARNA I SMEX30

SME DIREKT: STOCKHOLM (Direkt Premium) I samband med kvartalsskiftet var det återigen dags att uppdatera SMEX30-populationen. Under tredje kvartalet kommer 18 nya bolag med. De båda tungviktarna Nokia och Statoil är nykomlingar, vilket innebär att telekomleverantörer återigen kommer med och att energisektorn få ...

Publicerad: 2006-07-04 10:25 av SME Direkt

Visa fler resultat