På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Sök på Placera

Amnesty International och Rädda barnen i topp hos spararna i Swedbank Humanfond

Swedbank: Varje år skänker spararna i den ideella aktiefonden Swedbank Humanfond nära 45 miljoner kronor till välgörande ändamål. Fonden är avgiftsfri och två procent av kundens sparande går till en av kunden vald ideell organisation. Sedan starten 1992 har fondspararna skänkt totalt över en miljard kronor ti ...

Publicerad: 2020-02-17 10:11 av Cision

Netmore Group AB (publ) förvärvar Bredbandsson AB

Netmore Group AB (publ): Netmore Group AB har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Landskronabaserade Bredbandsson AB till en köpeskilling om 22,5 MSEK varav 18 MSEK kontant och 4,5 MSEK i nyemitterade aktier. Genom förvärvet kommer Netmore att öka sin kundbas samt stärka sitt nät och sin produktionsmiljö för e ...

Publicerad: 2020-02-03 11:35 av Cision

Marknadsvärdering av byggrättsportföljen inför bokslut

ALM Equity: Stockholm 2020-01-30 JLL har genomfört en marknadsvärdering av ALM Equity ABs byggrättsportfölj som förvaltas av dotterbolaget ALM Småa Bostad. Resultatet av värdering blev klar idag och portföljen skulle vid försäljning till extern köpare ge ett övervärde på cirka 2.0 Mdkr avseende ALM Equitys ande ...

Publicerad: 2020-01-30 18:50 av GlobeNewswire

Handelsbanken: Sunrise or a false dawn?

Handelsbanken: Following the worldwide slump in growth last year, we are now seeing green shoots of optimism. Nonetheless, Handelsbanken explains in a new macroeconomic forecast that it expects weak growth the Swedish economy, with unemployment set to rise. “Households and enterprises can count on low interest rat ...

Publicerad: 2020-01-22 08:00 av Cision

Handelsbanken: Soluppgång eller falsk gryning

Handelsbanken: Efter fjolårets inbromsning i global tillväxt syns tecken på ökad optimism. Handelsbanken bedömer ändå att svensk ekonomi går in i en mild lågkonjunktur med stigande arbetslöshet, i en ny konjunkturprognos. – Hushåll och företag kan räkna med fortsatt låga räntor, säger bankens chefsekonom Christina ...

Publicerad: 2020-01-22 08:00 av Cision

Swedbank Economic Outlook: Hygglig ekonomi trots nedgång – men investeringar behövs

Swedbank: Den globala ekonomin andas tillfälligt ut. Trots att riskerna och obalanserna finns kvar, väntas en försiktig optimism prägla världsekonomin det närmaste året. Också Sverige ser ut att få en hygglig utveckling, även om konjunkturen dämpas och arbetslösheten stiger. Det framgår av konjunkturrapporten ...

Publicerad: 2020-01-21 08:00 av Cision

Epiroc konsoliderar tillverkning av utrustning för blockstensindustrin till Indien

Epiroc: Stockholm: Epiroc AB, en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, kommer att konsolidera tillverkningen av utrustning för blockstensindustrin till Indien för att öka effektiviteten. Detta innebär att tillverkningen i Italien kommer att stängas.

Publicerad: 2020-01-15 14:30 av Cision

Elanders publicerar datum för bokslutskommuniké 2019 och telefonkonferens

Elanders B: Elanders publicerar bokslutskommuniké för 2019 tisdagen den 28 januari 2020 kl. 13:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15:00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonfere ...

Publicerad: 2020-01-14 09:00 av GlobeNewswire

XMReality AB genomför fullt garanterad företrädesemission om totalt 35,8 MSEK samt tidigarelägger offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2019

XMReality: EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. Styrelsen i ...

Publicerad: 2020-01-08 08:45 av Cision

Bara fyra av tio tycker att de sparar på rätt sätt

Swedbank: Bara fyra av tio sparare uppger att de har en sparform som är ändamålsenlig. Många tycker också att det är svårt att veta vad som påverkar avkastningen på sparandet. Det visar en ny undersökning som Sifo Kantar har genomfört på uppdrag av Swedbank och sparbankerna[1]. (http://#_ftn1)

Publicerad: 2020-01-03 12:30 av Cision

Inflationen tar ner ökad köpkraft 2020

Swedbank: Nästa år ökar inkomsterna för både löntagare och pensionärer, men inflationen spås äta upp det mesta av den ökade köpkraften för de allra flesta. De som får störst ökning av köpkraft är höginkomsttagare - studenter och arbetslösa får minst.

Publicerad: 2019-12-30 15:38 av Cision

Ferroamp: Ferroamp och Kraftpojkarna ingår samarbete

Ferroamp: FERROAMP OCH KRAFTPOJKARNA INGÅR SAMARBETE Ferroamp Elektronik AB och Kraftpojkarna Sverige AB har den 5 december 2019 signerat ett avtal med syfte att främja försäljning av Ferroamps produkter via Kraftpojkarnas återförsäljare, representerade i Sverige, Norge och Finland. Omfattningen av avtalet är ...

Publicerad: 2019-12-13 08:30 av beQuoted

Extra bolagsstämma godkänner Clines förvärv

Cline: En extra bolagsstämma i Liv Diagnostics hölls den 5:e december. Stämman röstade enhälligt för att godkänna avtalet med Cline Scientific, som innebär att Cline tar över Liv Diagnostics verksamhet och firmanamn.

Publicerad: 2019-12-11 08:45 av Cision

Varannan har dåligt samvete över privatekonomin – så här får du bättre koll

Swedbank: De flesta har koll på sin ekonomi, men trots det uppger ändå varannan svensk att de har dåligt samvete eller känner oro för sin privatekonomi. Mest bekymrade för ekonomin är 25–34-åringarna och det är pension och sparande som oroar mest, men också att de gör av med för mycket pengar på till exempel ...

Publicerad: 2019-12-05 08:00 av Cision

Emotra: Föreläsningar kring den bakomliggande biologin och nya kontakter

Emotra: Emotra AB (”Emotra”) har under senare tid, genom Lars-Håkan Thorell presenterat de biologiska grunderna till hyporeaktivitet på olika vetenskapliga möten. Fokus har legat på återkommande frågor om vad EDOR®-Testet identifierar, ursprunget till hyporeaktivitet och varför man kan associera risker till ...

Publicerad: 2019-11-27 13:27 av Cision

Swedbank Robur lanserar klimatsmart tillväxtmarknadsfond

Swedbank: Swedbank Robur fortsätter att utveckla sitt hållbarhetsarbete och lanserar nu Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets, en tillväxtmarknadsfond med klimatfokus. Fonden är den första i raden av kommande fonder med klimatsmarta exponeringar mot olika marknader.

Publicerad: 2019-11-22 12:00 av Cision

Sveriges största brandövning ska rädda liv

Länsförsäkringar: Vi övar på jobbet hur vi ska utrymma vid brand, men få familjer har övat praktiskt på vad de ska göra om det börjar brinna hemma. Länsförsäkringars undersökning visade att ingen hade brandövat och bara 2 av 10 pratat med familjemedlemmarna om hur de ska agera om det börjar brinna. Samtidigt omkommer ...

Publicerad: 2019-11-21 09:00 av Cision

Shortcut Media Group: Tredje kvartalet 2019

Shortcut Media AB: Om Shortcut Media Group Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, visuella effekter, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut ...

Publicerad: 2019-11-13 08:30 av Cision

Amido lanserar passagedokumentationssystem för fastigheter

Amido: Amido lanserar en öppen beta av ett nytt system där fastighetsägare, installatörer och andra på ett enkelt sätt kan dokumentera passersystem i fastigheter.

Publicerad: 2019-11-08 17:38 av Cision

Crown Energy AB: Delårsrapport januari-september 2019

Crown Energy: TREDJE KVARTALET – JULI-SEPTEMEBER 2019 · Omsättningen uppgick till 13 327 (18 260) TSEK. · Rörelseresultatet uppgick till 2 528 (5 468) TSEK. · Finansnetto uppgick till 27 361 (21 546) TSEK. · Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till 796 (-2 957) TSEK. · Resultate ...

Publicerad: 2019-11-08 08:30 av Cision

Förtydligande kring affären för övertaget av Liv Diagnostics

Cline: Göteborg, Sverige, 7 November, 2019: Cline förtydligar den nyligen publicerade affären med Liv Diagnostics AB

Publicerad: 2019-11-07 15:30 av Cision

Senarelägger kvartalsredogörelse

Cline: Cline Scientific senarelägger kvartalsredogörelsen för kvartal 3, från 8 november 2019 till 13 november 2019, med hänvisning till nyligen publicerat PM.

Publicerad: 2019-11-07 15:04 av Cision

Cline Scientific AB förvärvar Liv Diagnostics AB för att främja företagets satsning på cancerdiagnostik

Cline: Göteborg, Sverige, 7 November, 2019: Cline Scientific meddelar att man förvärvat det Göteborgsbaserade företaget Liv Diagnostics. Styrelserna för Cline Scientific och Liv Diagnostics har enats om en affär där Cline förvärvar Liv och dess verksamhet med kontanta medel samt en möjlig tilläggsköpeskill ...

Publicerad: 2019-11-07 14:04 av Cision

Smoltek Nanotech Holding AB, kvartalsrapport Q3 2019

Smoltek Nanotech Holding AB: "Smoltek flyttar fram positionerna."

Publicerad: 2019-10-30 17:31 av Cision

Fyra av tio förbereder sin ekonomi för eventuell lågkonjunktur

Swedbank: Efter en period av väldigt låga räntor och börsoro finns det nu flera tecken på att svensk ekonomi bromsar in och att vi går mot en period med lägre tillväxt. Fyra av tio uppger att de förbereder sig på en eventuell kommande lågkonjunktur, samtidigt som två av tio uppger att de inte förbereder sig f ...

Publicerad: 2019-10-30 13:15 av Cision

Verifieringsprojektet i Marocko med Azelios energilager tillsammans med solpaneler öppnar för etablering på nya marknader

Azelio: Azelios verifikationsprojekt i Marocko, som för närvarande är under uppbyggnad och förväntas producera el i slutet av året, kommer att använda el från solceller (PV) för att ladda bolagets egenutvecklade termiska energilager för produktion av förnybar el dygnet runt. Det står klart sedan Azelio slut ...

Publicerad: 2019-10-29 07:58 av Cision

Här är årets landslag i VM

ESEN eSports AB: E-sportbolaget ESEN eSports meddelar idag att årets svenska VM-kval är genomfört och att Sverige har ett nytt landslag i e-sport. Landslaget kommer representera Sverige i VM som i år arrangeras i Seoul, Sydkorea 11-15 december.

Publicerad: 2019-10-28 13:38 av Cision

EasyFill AB (publ), 556653–2924, Nyhetsbrev oktober 2019

EasyFill: Det vi kan konstatera är att mängden kunder som köper EasyFills produkter ökar i stor utsträckning och vi upplever något som kan liknas vid en början av en ketchupeffekt. Nedan följer en summering av vad som är på gång just nu i EasyFill koncernen samt kommentarer till information från tidigare pres ...

Publicerad: 2019-10-25 14:30 av Cision

Greater Than - Kvartalsrapport Q3, 2019

Greater Than: Koncernen Juli- September 2019 (TSEK) » Nettoomsättning 4 202 (3 506) +20% » Rörelseresultat -5 667 (-4 100) » Periodens resultat före skatt -5 797 (-4 173) » Resultat per aktie före och efter utspädning -0,57* (-0,44) Koncernen Januari - September 2019 (TSEK) » Nettoomsättning 11 919 (9 878) +21% » ...

Publicerad: 2019-10-24 09:00 av Cision

Q-linea flyttar fram starten för kliniska studier

Q-linea: Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att de kliniska studierna i USA och Europa för bolagets första produkt ASTar® beräknas påbörjas under andra halvåret 2020. Det är en senareläggning då studierna tidigare beräknats kunna starta under första kvartalet 2020. Orsaken är dels att Q-linea un ...

Publicerad: 2019-10-22 08:30 av Cision

Visa fler resultat