På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Sök på Placera

Embracer Group offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av B-aktier

Embracer Group AB: INSIDERINFORMATION: Embracer Group AB (“Embracer Group” eller “Bolaget”) offentliggör härmed en avsikt att placera cirka 5% av nya aktier av serie B (de ”Nya aktierna”) genom en nyemission riktad till institutionella investerare som avses genomföras med stöd av bemyndigande från årsstämman 17 Septem ...

Publicerad: 2020-04-07 17:39 av Cision

Carbiotix ansluts till Global Prebiotic Association (GPA)

Carbiotix: Carbiotix (publ) ("Carbiotix") meddelar idag att bolaget har accepterats som medlem i Global Prebiotic Association (”GPA”). Detta medlemskap gör det möjligt för Carbiotix att ansluta sig till en begränsad grupp företag som främjar tillväxten av prebiotiska industrin och exponerar Carbiotix potential ...

Publicerad: 2020-03-10 08:45 av Cision

ArcAroma AB: 200310 ArcAromas oliveCEPT® förbättrar produktionen hos Atlas Olive Oils i Marocko

ArcAroma B:                  Pressmeddelande 2020-03-10 ArcAromas första oliveCEPT®-enhet i Marocko såldes enligt upprättat avtal med producenten Atlas Olive Oils, som installerade enheten i september 2019. Vid slutet av olivoljesäsongen 2019-2020 konstaterades att oliveCEPT® väsentligt hade förbättrat produkti ...

Publicerad: 2020-03-10 08:30 av GlobeNewswire

Kvinnor har i genomsnitt 5 000 kronor lägre pension jämfört med män – så kan man påverka pensionen

Swedbank: Kvinnor har lägre inkomster än män och får till följd av det också lägre pensioner. Den genomsnittliga pensionen för kvinnor var 12 000 kronor per månad efter skatt år 2018. Det är 5 000 kronor mindre än den genomsnittliga pensionen för män. En nivå som många kvinnor upplever att de kommer ha svårt ...

Publicerad: 2020-03-09 08:00 av Cision

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), bokslutskommuniké januari – decemeber 2019

CLS: Sammanfattning av bokslutskommunikén (avser koncernen) Tolv månader (2019-01-01 – 2019-12-31) · Nettoomsättning uppgick till 1 426 KSEK (1808).  · Projektbidrag uppgick till 4 041 KSEK (5 965). · Resultatet efter finansiella poster uppgick till –42 326 KSEK (-32 859). · Resultatet per aktie uppgick ...

Publicerad: 2020-02-28 08:00 av Cision

Rättelse: Bokslutskommuniké 2019

Shortcut Media AB: Vissa av de finansiella talen i tidigare publicerad bokslutskommuniké för 2019 har korrigerats. SMG bifogar därför en uppdaterad bokslutskommuniké.

Publicerad: 2020-02-26 16:26 av Cision

Ny utmärkelse till Doros trygghetslarm

Doro: Doros nya trygghetstelefon Doro Eliza har vunnit designpriset IF Design Award i kategorin produkter. Doro Eliza är ett nytt och unikt trygghetslarm som Doro introducerar under 2020, som utnyttjar både dagens och morgondagens möjligheter inom välfärdsteknik och kan koppla samman enheter i hemmet ober ...

Publicerad: 2020-02-26 08:30 av MFN

Bokslutskommuniké 2019

AcouSort: Perioden i korthet

Publicerad: 2020-02-25 08:19 av Cision

Korrigering: Bokslutskommuniké 2019

AcouSort: Korrigering hänförs till borttagen hänvisning till marknadsmissbruksförordningen. Perioden i korthet

Publicerad: 2020-02-25 08:19 av Cision

Shortcut Media Group: Bokslutskommuniké 2019

Shortcut Media AB: Om Shortcut Media Group Shortcut Media Group (SMG) är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta, oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, Oddway Film ...

Publicerad: 2020-02-25 08:00 av Cision

Europeiska unionen placerar Panama på svarta listan

Tectona Capital: Panama har under två års tid genomfört omfattande förändringar i skattelagstiftningen för att undvika att hamna på EUs svarta lista. Svarta listan är en sammanställning över länder som anses utgöra skatteparadis eller som inte anses samarbeta tillräckligt med EU för att förhindra skatteflykt. EU ans ...

Publicerad: 2020-02-22 17:30 av Cision

Crown Energy AB: Bokslutskommuniké 2019

Crown Energy: FJÄRDE KVARTALET – OKTOBER-DECEMBER 2019 · Omsättningen uppgick till 9 923 (18 713) TSEK. · Rörelseresultatet uppgick till -8 388 (4 248) TSEK. · Finansnetto uppgick till 45 999 (44 894) TSEK. · Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till -10 511      (-33 283) TSEK. ...

Publicerad: 2020-02-21 08:30 av Cision

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2019

Corem Property Group: ”2019 har varit ett intensivt år med fokus på uthyrning och renodling. Den strukturaffär vi genomförde i somras har tillsammans med årets framgångsrika uthyrningsarbete och ökade fastighetsvärden i befintligt bestånd givit en stark balansräkning och goda finansiella möjligheter för framtida invester ...

Publicerad: 2020-02-18 12:30 av Cision

Bokslutskommuniké 2019 Bublar Group

Bublar Group AB (publ): Stora förutsättningar för tillväxt - Det har varit ett spännande år med förvärv, flera nya stora kunder och fortsatt utveckling av våra egna plattformar. Vi har satt fokus på utveckling inom områdena Work, Shop & Play, tre segment där vi ser att XR-teknologin först får genomslag. Det finns också möj ...

Publicerad: 2020-02-18 08:30 av Cision

Amnesty International och Rädda barnen i topp hos spararna i Swedbank Humanfond

Swedbank: Varje år skänker spararna i den ideella aktiefonden Swedbank Humanfond nära 45 miljoner kronor till välgörande ändamål. Fonden är avgiftsfri och två procent av kundens sparande går till en av kunden vald ideell organisation. Sedan starten 1992 har fondspararna skänkt totalt över en miljard kronor ti ...

Publicerad: 2020-02-17 10:11 av Cision

Netmore Group AB (publ) förvärvar Bredbandsson AB

Netmore Group AB (publ): Netmore Group AB har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Landskronabaserade Bredbandsson AB till en köpeskilling om 22,5 MSEK varav 18 MSEK kontant och 4,5 MSEK i nyemitterade aktier. Genom förvärvet kommer Netmore att öka sin kundbas samt stärka sitt nät och sin produktionsmiljö för e ...

Publicerad: 2020-02-03 11:35 av Cision

Marknadsvärdering av byggrättsportföljen inför bokslut

ALM Equity: Stockholm 2020-01-30 JLL har genomfört en marknadsvärdering av ALM Equity ABs byggrättsportfölj som förvaltas av dotterbolaget ALM Småa Bostad. Resultatet av värdering blev klar idag och portföljen skulle vid försäljning till extern köpare ge ett övervärde på cirka 2.0 Mdkr avseende ALM Equitys ande ...

Publicerad: 2020-01-30 18:50 av GlobeNewswire

Handelsbanken: Sunrise or a false dawn?

Handelsbanken: Following the worldwide slump in growth last year, we are now seeing green shoots of optimism. Nonetheless, Handelsbanken explains in a new macroeconomic forecast that it expects weak growth the Swedish economy, with unemployment set to rise. “Households and enterprises can count on low interest rat ...

Publicerad: 2020-01-22 08:00 av Cision

Handelsbanken: Soluppgång eller falsk gryning

Handelsbanken: Efter fjolårets inbromsning i global tillväxt syns tecken på ökad optimism. Handelsbanken bedömer ändå att svensk ekonomi går in i en mild lågkonjunktur med stigande arbetslöshet, i en ny konjunkturprognos. – Hushåll och företag kan räkna med fortsatt låga räntor, säger bankens chefsekonom Christina ...

Publicerad: 2020-01-22 08:00 av Cision

Swedbank Economic Outlook: Hygglig ekonomi trots nedgång – men investeringar behövs

Swedbank: Den globala ekonomin andas tillfälligt ut. Trots att riskerna och obalanserna finns kvar, väntas en försiktig optimism prägla världsekonomin det närmaste året. Också Sverige ser ut att få en hygglig utveckling, även om konjunkturen dämpas och arbetslösheten stiger. Det framgår av konjunkturrapporten ...

Publicerad: 2020-01-21 08:00 av Cision

Epiroc konsoliderar tillverkning av utrustning för blockstensindustrin till Indien

Epiroc: Stockholm: Epiroc AB, en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, kommer att konsolidera tillverkningen av utrustning för blockstensindustrin till Indien för att öka effektiviteten. Detta innebär att tillverkningen i Italien kommer att stängas.

Publicerad: 2020-01-15 14:30 av Cision

Elanders publicerar datum för bokslutskommuniké 2019 och telefonkonferens

Elanders B: Elanders publicerar bokslutskommuniké för 2019 tisdagen den 28 januari 2020 kl. 13:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15:00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonfere ...

Publicerad: 2020-01-14 09:00 av GlobeNewswire

XMReality AB genomför fullt garanterad företrädesemission om totalt 35,8 MSEK samt tidigarelägger offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2019

XMReality: EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND, ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. Styrelsen i ...

Publicerad: 2020-01-08 08:45 av Cision

Bara fyra av tio tycker att de sparar på rätt sätt

Swedbank: Bara fyra av tio sparare uppger att de har en sparform som är ändamålsenlig. Många tycker också att det är svårt att veta vad som påverkar avkastningen på sparandet. Det visar en ny undersökning som Sifo Kantar har genomfört på uppdrag av Swedbank och sparbankerna[1]. (http://#_ftn1)

Publicerad: 2020-01-03 12:30 av Cision

Inflationen tar ner ökad köpkraft 2020

Swedbank: Nästa år ökar inkomsterna för både löntagare och pensionärer, men inflationen spås äta upp det mesta av den ökade köpkraften för de allra flesta. De som får störst ökning av köpkraft är höginkomsttagare - studenter och arbetslösa får minst.

Publicerad: 2019-12-30 15:38 av Cision

Ferroamp: Ferroamp och Kraftpojkarna ingår samarbete

Ferroamp: FERROAMP OCH KRAFTPOJKARNA INGÅR SAMARBETE Ferroamp Elektronik AB och Kraftpojkarna Sverige AB har den 5 december 2019 signerat ett avtal med syfte att främja försäljning av Ferroamps produkter via Kraftpojkarnas återförsäljare, representerade i Sverige, Norge och Finland. Omfattningen av avtalet är ...

Publicerad: 2019-12-13 08:30 av beQuoted

Extra bolagsstämma godkänner Clines förvärv

Cline: En extra bolagsstämma i Liv Diagnostics hölls den 5:e december. Stämman röstade enhälligt för att godkänna avtalet med Cline Scientific, som innebär att Cline tar över Liv Diagnostics verksamhet och firmanamn.

Publicerad: 2019-12-11 08:45 av Cision

Varannan har dåligt samvete över privatekonomin – så här får du bättre koll

Swedbank: De flesta har koll på sin ekonomi, men trots det uppger ändå varannan svensk att de har dåligt samvete eller känner oro för sin privatekonomi. Mest bekymrade för ekonomin är 25–34-åringarna och det är pension och sparande som oroar mest, men också att de gör av med för mycket pengar på till exempel ...

Publicerad: 2019-12-05 08:00 av Cision

Emotra: Föreläsningar kring den bakomliggande biologin och nya kontakter

Emotra: Emotra AB (”Emotra”) har under senare tid, genom Lars-Håkan Thorell presenterat de biologiska grunderna till hyporeaktivitet på olika vetenskapliga möten. Fokus har legat på återkommande frågor om vad EDOR®-Testet identifierar, ursprunget till hyporeaktivitet och varför man kan associera risker till ...

Publicerad: 2019-11-27 13:27 av Cision

Swedbank Robur lanserar klimatsmart tillväxtmarknadsfond

Swedbank: Swedbank Robur fortsätter att utveckla sitt hållbarhetsarbete och lanserar nu Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets, en tillväxtmarknadsfond med klimatfokus. Fonden är den första i raden av kommande fonder med klimatsmarta exponeringar mot olika marknader.

Publicerad: 2019-11-22 12:00 av Cision

Visa fler resultat