Sök på Placera

Köpvärd installation trots rusning

Aktieanalys: Instalco förvärvar bolag i en rasande takt och omsättningen stiger snabbt. Det har även aktien gjort men värderingen är trots det relativt beskedlig och vi tror den har mer att ge.

Publicerad: 2019-09-19 15:15 av Per Ericson

När orderingången pekar fel

Aktieanalys.: Alfa Lavals aktie har historiskt rört sig åt samma håll som orderingången. Den väntas dessvärre knappt röra sig alls de närmaste åren.

Publicerad: 2019-09-18 10:19 av Per Ericson

Hög risk, men Magnolia värt ett köp

Aktieanalys: Magnolia Bostad ser ut att få ett bättre flöde av sålda och färdigställda projekt de kommande kvartalen. Risken är hög men vi tycker aktien är värd en chansning.

Publicerad: 2019-09-16 14:57 av Per Ericson

Se bortom svackan, tillväxten kommer

Aktieanalys: Dometics stabila marginaler och tydliga tillväxtagenda kompenserar för den motvind bolaget för tillfället drabbats av på sin största marknad.

Publicerad: 2019-09-13 08:19 av Per Ericson

Låg värdering talar för Bufab

Aktieanalys: Med låga fasta kostnader och en aktiv förvärvsstrategi är Bufab ett bra val för den som fortfarande vill ha cyklisk exponering. Värderingen är betydligt lägre än konkurrenternas.

Publicerad: 2019-09-12 09:19 av Per Ericson

Krävs en joker i Sweco

Aktieanalys: Swecos aktie har stigit kraftigt och värderingen är hög. Utrymmet för besvikelser är litet och med en svagare konjunktur i korten väljer vi att avvakta.

Publicerad: 2019-09-11 08:35 av Per Ericson

Loomis tickar på trots kontantdöden

Aktieanalys: Loomis-aktien har harvat sidledes sedan i våras. Halvårsrapporten bjöd på lite blandade besked men bolaget är optimistiskt om det andra halvåret och de närmaste åren.

Publicerad: 2019-09-10 08:37 av Per Ericson

Hembla sackar sektorn, aktien köpvärd

Aktieanalys: Hembla har halkat efter i fastighetsrallyt på börsen. Kostnaderna har ökat något men affärsmodellen fortsätter i stort att leverera. Vi tycker aktien är köpvärd.

Publicerad: 2019-09-09 09:46 av Per Ericson

Nent: Sportriskerna är för höga

Aktieanalys: Nents vinsttillväxt de kommande åren väntas vara beskedlig. Beroendet av sporträttigheter är fortsatt stort och vi ser inte riktigt att potentialen väger upp risken.

Publicerad: 2019-09-04 10:46 av Per Ericson

Aktierna med högst direktavkastning

Börskommentar: Ett omfattande guldregn väntas dra in över Stockholmsbörsen till nästa vår. Här är aktierna du ska satsa på för att få högst direktavkastning.

Publicerad: 2019-09-03 10:02 av Per Ericson

Utdelningen räcker inte för Nilörn

Aktieanalys: Nilörngruppens halvårsrapport var inte rolig läsning. Kurvorna pekar åt fel håll och även om aktien lockar med hög direktavkastning inväntar vi ett trendbrott för bolaget.

Publicerad: 2019-08-30 13:42 av Per Ericson

Lägre värderingar efter rapporterna

Börskommentar: : Halvårsrapporterna var överlag hyggliga och vinstprognoserna har inte behövt justeras särskilt mycket. På en allmänt svag börs har därmed värderingarna fallit.

Publicerad: 2019-08-28 14:42 av Per Ericson

Är allt inprisat i Tele2-aktien?

Aktieanalys: Tele2-aktien har gått bra i år, trots en trög vinsttillväxt. Många goda nyheter är redan inprisade och på kort sikt ser vi inte vad som ska driva en fortsatt kursuppgång.

Publicerad: 2019-08-28 10:09 av Per Ericson

Högvärderat Elekta värd risken

Aktieanalys: Elektas orderbok fylls snabbt upp av beställningar på bolagets nya Unity-system. Värderingen är hög och vinsttillväxten måste upp.

Publicerad: 2019-08-23 10:43 av Per Ericson

Högre risk men fortfarande bra köp

Aktieanalys: New Wave har bra fart i försäljningen och satsar nu för fortsatt tillväxt kommande år. Det drar kostnader i närtid men med lättare jämförelsetal framöver tror vi aktien kommer igen.

Publicerad: 2019-08-21 14:31 av Per Ericson

Nyfosa köpvärd om ångan hålls uppe

Aktieanalys: Nyfosas aktie har hämtat andan sedan i somras. Aktiviteten i bolaget är som utlovat hög och om man kan fortsätta i samma stil de kommande åren har aktien mer att ge.

Publicerad: 2019-08-20 12:55 av Per Ericson

Läge för långsiktiga i Securitas

Aktieanalys: De senaste veckornas kursfall i Securitas-aktien har öppnat ett bra köptillfälle för en lite mer långsiktig investerare.

Publicerad: 2019-08-13 13:03 av Per Ericson

Kallelse till extra bolagsstämma i LeoVegas AB (publ)

LeoVegas Mobile Gaming Group: Aktieägarna i LeoVegas AB (publ), org.nr 556830-4033, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 augusti 2019 kl. 17.30 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 17.00.

Publicerad: 2019-07-22 08:00 av Cision

Notice of Extra General Meeting in LeoVegas AB (publ)

LeoVegas Mobile Gaming Group: The shareholders of LeoVegas AB (publ), reg. no. 556830-4033, (the ”Company”), are hereby convened to an extra general meeting to be held on Wednesday 28 August 2019, at 5.30 p.m. at Baker & McKenzie’s premises on Vasagatan 7 in Stockholm. The doors to the meeting will open at 5.00 p.m.

Publicerad: 2019-07-22 08:00 av Cision

NCC med risk för besvikelser

Aktieanalys: En mer försiktig vinstframtagning i projekten tynger NCC:s marginaler. Med förväntningar om en stark lönsamhetsförbättring nästa år ser vi en risk för besvikelser.

Publicerad: 2019-07-19 14:36 av Per Ericson

JUSTERAD OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 11% 2 KV - FC

INTRUM: STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kredithanteringsbolaget Intrums omsättningstillväxt var 11 procent i det andra kvartalet, inte rapporterade 4 procent, om en större kompensationsbetalning i det andra kvartalet 2018 exkluderas.Det sade finanschefen Anders Engdahl under torsdagens rapportpresentation.De ...

Publicerad: 2019-07-18 13:09 av Direkt

FÖRBÄTTRAD KREDITHANTERINGSMARGINAL BIDRAR MOT MÅL - VD

INTRUM: STOCKHOLM (Direkt) Kredithanteringsbolaget Intrum hade en "tydlig förbättring av marginalen" i sin kredithanteringsverksamhet (CMS) under det andra kvartalet. Det var en bidragande orsak till att det gångna kvartalets resultat per aktie ökade till 6:26 kronor (5:33).Det skriver Mikael Ericson i halv ...

Publicerad: 2019-07-18 07:26 av Direkt

Delårsrapport april-juni 2019

Intrum: Solid utveckling, ledande position etablerad på alla nyckelmarknader i Europa

Publicerad: 2019-07-18 07:00 av Cision

Räkna med fortsatt svag utveckling för Ericssonaktien

Aktieanalys: Ericsson vinner mark inom 5G men det kostar på marginalerna. Bolaget flaggar för ökad press under andra halvåret i år och vi tror det kommer att tynga aktien en tid till.

Publicerad: 2019-07-17 14:49 av Per Ericson

JM: osäkerheten består

Aktieanalys: Efterfrågan har stabiliserats för JM och antalet nystartade bostadsprojekt ökar igen. Aktien har också rusat uppåt de senaste månaderna.

Publicerad: 2019-07-16 15:14 av Per Ericson

Lågvärderad aktie, hög direktavkastning

Aktieanalys: Nobina har fått en bra start på sitt nya räkenskapsår. Aktien har varit trög det senaste året men med låg värdering och hög direktavkastning gillar vi den fortfarande.

Publicerad: 2019-06-28 13:51 av Per Ericson

Därför är H&M-aktien köpvärd nu

Aktieanalys: H&M-aktien har stabiliserats och den negativa vinsttrenden ser ut att gå mot sitt slut. Risken är hög men vi tycker oss se en stigande formkurva och tycker aktien är värd en chans.

Publicerad: 2019-06-27 13:48 av Per Ericson

Vi väntar på nytt damsortiment

Aktieanalys: En svag damkollektion sänkte Kappahls vårförsäljning. Risken är stor att även sommaren påverkas. Aktien är pressad men vi håller oss borta.

Publicerad: 2019-06-26 15:09 av Per Ericson

Vi väntar på nytt damsortiment

Aktieanalys: En svag damkollektion sänkte Kappahls vårförsäljning. Risken är stor att även sommaren påverkas. Aktien är pressad men vi håller oss borta.

Publicerad: 2019-06-26 15:09 av Per Ericson

Vänta med aktien vinstmotorn hackar

Aktieanalys: En trög start på året för vinstmotorn Lesjöfors har tyngt Beijer Alma-aktien. Vi delar aktiemarknadens oro.

Publicerad: 2019-06-26 09:13 av Per Ericson

Visa fler resultat