På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Sök på Placera

Qlucore: Qlucore och Heidelberg University Hospital utvecklingsprojekt belönas av EU – Erhåller 5,1 MSEK för utveckling av RNA-seq-baserad cancerdiagnostik

Svenska mjukvaruföretaget Qlucore och tyska Heidelberg University Hospital erhåller ett finansiellt bidrag i sitt partnerskap från Eurostar joint European Programme – ett EU-program som genom finansiella bidrag ska främja europeisk innovation och konkurrenskraft. Bidraget uppgår till motsvarande cir ...

Publicerad: 2021-10-13 15:00 av MFN

Handelsbanken: Fysiska klimatrisker allt viktigare för fastighetssektorn

Handelsbanken: Fysiska klimatrisker – såsom skyfall och jordskred – blir en allt viktigare fråga för fastighetssektorn. För att begränsa potentiella kostnader krävs investeringar – till allt från att stabilisera sluttningar till att anordna flödesvägar för att minska risken för översvämning, enligt Chris ...

Publicerad: 2021-10-12 06:00 av Cision

AcouSort lanserar AcouWash 2 i dag

AcouSort: Idag lanserar AcouSort officiellt AcouWash 2, den nya versionen av företagets celltvätts- och separationssystem. AcouSort kommer att presentera systemet och dess applikationer i två presentationer på µTAS, en internationell konferens för forskare och företag inom Life Science.

Publicerad: 2021-10-11 08:30 av Cision

IRRAS erhåller nytt CE-godkännande för en uppdaterad IRRAflow dubbel-lumen kateter

IRRAS: · Den nya IRRAflow katetern har ökat knäckmotstånd, vilket förbättrar förmågan att placera katetern, och en uppgraderad dubbel-lumen design vilket ökar kateterns förmåga att både spola och dränera vätskor. · Den nya katetern används redan för behandling av neurointensivvårds patienter i USA.

Publicerad: 2021-10-07 08:30 av Cision

Elanders ändrar datum för delårsrapporten januari-september 2021 samt bjuder in till telefonkonferens

Elanders B: Elanders styrelse har beslutat att ändra datumet för offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 till fredagen den 15 oktober kl. 07.30 (svensk tid), istället för torsdagen den 14 oktober 2021, som tidigare aviserats. Offentliggörandet den 15 oktober 2021 följs av en telefonkonfer ...

Publicerad: 2021-09-30 09:00 av GlobeNewswire

myFC Outlook: Mikrobränsleceller löser flera av logistikbranschens dilemman – myFC:s teknologi ökar effektivitet och lönsamhet

myFC: myFC Outlook är omvärldsbevakande, ickeregulatorisk information från myFC:s kommunikationsavdelning. Innehållet speglar branscher och segment som ingår i eller tangerar bolagets intressesfär. Siffror och data i denna text ska ej ses som en prognos för kommande intäkter. Logistik är en bransch som de ...

Publicerad: 2021-09-27 12:25 av Cision

Fluicell AB ingår avtal med Hoffman—La Roche om nytt forskningsprojekt kring Biopixlar

Fluicell: Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) meddelar idag att bolaget ingått avtal med Hoffmann-La Roche (”Roche”) kring ett forskningsprojekt som involverar Biopixlar®. Projektet sträcker sig över sex månader och kommer att utforska hur Biopixlar® kan användas för att skapa bioskriven hjärtvävn ...

Publicerad: 2021-09-23 19:15 av Cision

Kollect on Demand Holding AB (publ) beställer nya BIGbins och lanserar en ny uppställningsplats för avfallsavlämnig

Kollect on Demand Holding: I dag, den 21:e september, meddelar Kollect on Demand AB (publ) att bolaget genom BIGbin beställt 10 nya avfallkomprimatorer -BIGbins – att placera ut i Galway Kollects helägda dotterbolag för avfallsavlämning, BIGbin Waste Technology Ltd (BIGbin), har i dag beställt ytterligare 10 nya högteknologis ...

Publicerad: 2021-09-21 12:40 av MFN

Qlucore: Qlucore tar första kommersiell order för ny lösning

Neoscreen väljer bolagets lösning för precisionsdiagnostik för leukemi. Svenska mjukvaruföretaget Qlucore har tecknat ett avtal med Neoscreen Medical Ltd, som är det första avtalet för Qlucores precisionsdiagnostik för cancer. Neoscreen kommer att använda Qlucores fullt konfigurerbara diagnostikprog ...

Publicerad: 2021-09-09 14:30 av MFN

Avanza breddar fondutbudet med indexnära Avanza Sverige

Avanza Bank Holding: Idag lanseras Avanza Sverige – en indexnära Sverigefond som placerar såväl i stora som små bolag med låga hållbarhetsrisker. Den nya fonden ger sparare möjlighet att investera billigt med en bred exponering mot hela den svenska marknaden. Avanza Sverige är en indexnära fond som följer Morningstar Sw ...

Publicerad: 2021-09-09 13:20 av MFN

FÖLJER TILLVÄXTPLAN – MYCKET HÖG TILLVÄXT I BÅDE OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Shortcut Media AB: Om Shortcut Media Group Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärken ...

Publicerad: 2021-08-27 08:30 av Cision

Bioextrax AB offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2021

Bioextrax: Bioextrax AB (publ) ("Bioextrax") offentliggör härmed delårsrapport avseende det andra kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bioextrax.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Publicerad: 2021-08-27 08:21 av Cision

Kvartalsrapport april-juni 2021 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB: Svenska Aerogel Holding AB rapporterar kvartal 2, 2021 med följande översikt av händelser: Nya avtal med distributörer för utveckling av nya marknadssatsningar i Australien, Nya Zeeland och östra Europa - nu totalt 12 utvalda distributörer för marknadssatsningar globalt. Utökad försäljningsorganisat ...

Publicerad: 2021-08-26 08:00 av Cision

Handelsbanken: Strong recovery, but by no means overheating

Handelsbanken: An easing of restrictions helped the recovery in Sweden gain new momentum over the summer, resulting in increased consumption. Housing prices are stable and the export industry is enjoying full order books, paving the way for a strong recovery. “We expect GDP growth at the beginning of next year to ...

Publicerad: 2021-08-25 06:00 av Cision

Handelsbanken: Stark återhämtning men långt ifrån överhettning

Handelsbanken: Minskade restriktioner bidrog till att återhämtningen i Sverige tog ny fart under sommaren med ökad konsumtion. Bostadspriserna är stabila och exportindustrins orderböcker välfyllda. Sammantaget bäddar det för en stark återhämtning. ”Vi räknar med att BNP i början av nästa år är tillbaka på den tren ...

Publicerad: 2021-08-25 06:00 av Cision

NanoEcho: Grundpatent beviljat i Europa och Sydkorea

NanoEchos nyskapande metod har som ambition att möta ett stort globalt behov av en mer tillförlitlig stadieindelning av rektalcancer. Metoden avser att möjliggöra kartläggning av cancerspridning till lymfkörtlarna innan operation vilket är en viktig markör på hur långt gången cancern är. Denna kartl ...

Publicerad: 2021-08-24 14:00 av MFN

Genetic Analysis AS godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market: Genetic Analysis AS (publ) (”Bolaget”) är ett diagnostikbolag baserat i Norge. Bolaget har mer än tio års erfarenhet inom forskning och produktutveckling inom diagnostik av det mänskliga mikrobiomet. GA-map®-plattformen är baserad på en förutbestämd målmultiplexmetod som är specialiserad för att ana ...

Publicerad: 2021-08-24 10:25 av Cision

Bahnhofs delårsrapport Q2 2021

Bahnhof: Rekord! Omsättning: 397 Mkr +10 procent! (jämfört Q2 2020) Vinst: 45 Mkr +8 procent! (jämfört Q2 2020)   Stort samarbete med fastighetsbolag! Bahnhof & Balder!

Publicerad: 2021-08-19 09:00 av Cision

Delårsrapport jan-juni 2021

NeoDynamics: Kliniker bygger erfarenhet

Publicerad: 2021-08-19 08:30 av Cision

Delårsrapport januari - juni 2021

Paradox Interactive AB: Andra kvartalet 2021 Omsättningen uppgick till 403,0 MSEK (464,9 MSEK), en minskning med 13% jämfört med samma period föregående år.   Rörelseresultatet uppgick till 111,4 MSEK (199,0 MSEK), en minskning med 44% jämfört med samma period föregående år.   Resultat efter finansiella poster uppgick till ...

Publicerad: 2021-08-10 08:00 av Cision

Kvartalsrapport andra kvartalet 2021

CR Ventures: Kvartalsrapport andra kvartalet 2021 Q2-2021 Sammanfattning Q2 2021 (jämfört med samma period föregående år) · Nettoomsättningen i bolaget var 154 TSEK (336 TSEK) ·  EBITDA i bolaget var -1 536 TSEK (116 TSEK) · Rörelseresultatet i bolaget uppgick till -1 539 TSEK (250 TSEK) · Resultatet efter skatt ...

Publicerad: 2021-07-06 10:04 av Cision

NanoEcho: Grundpatent beviljat i Japan

Grundpatentet för NanoEchos metod är nu beviljat i Japan. Vi har också fått positiv återkoppling på samma patent i Europa från Europeiska Patentmyndigheten som meddelat att de avser att bevilja patentet. Samma patent är även på granskning i Kanada och USA, även här fortlöper processen enligt plan. P ...

Publicerad: 2021-07-01 10:30 av MFN

Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-juni 2021 och telefonkonferens

Elanders B: Elanders publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2021 tisdagen den 13 juli kl. 07:30 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 09:30 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkon ...

Publicerad: 2021-06-29 09:00 av GlobeNewswire

Kinas ledande arena för nya livsmedel lyfter fram Veg of Lunds växtbaserade dryck DUG

Veg of Lund: Under tre dagar, från 30 juni till 2 juli 2021, samlas Kinas livsmedelsindustri i Hangzhou för att studera branschens innovationer, trender och marknadsföring. DUG[®] är ett av 13 utvalda varumärken som får möjlighet att visa upp sig för inköpare, agenter, investerare och branschkollegor som deltar ...

Publicerad: 2021-06-29 08:08 av Cision

MultiQ: Skånetrafiken fortsätter att satsa på infotainment och en förbättrad kundupplevelse

MultiQ: Skånetrafiken har beställt infotainment till bussar enligt ramavtal. Leverans kommer att ske löpande från mitten av september till årets slut. Ordervärdet är beräknat till cirka 5 MSEK.

Publicerad: 2021-06-28 15:20 av Cision

Smoltek siktar på att göra dagens elektrolysörer för fossilfri vätgasproduktion effektivare

Smoltek Nanotech Holding AB: Vätgas spås bli en av nycklarna i framtidens energiomställning, då bland annat stora satsningar görs på att använda vätgas för produktion av fossilfritt stål. Smolteks teknikkoncept för att skapa effektivare ytmaterialprestanda i dagens elektrolysörer för produktion av fossilfri vätgas kan medföra e ...

Publicerad: 2021-06-24 14:35 av Cision

Kvinnors inkomster ökar – men bara hälften har tillräcklig lön för att klara en separation

Swedbank: Kvinnors inkomst från arbete ökar, men uppgår ändå bara till 77 procent av männens. Med samma takt är kvinnor ikapp först år 2080. Trots lägre inkomster är åtta av tio kvinnor trygga med sin privatekonomi och över hälften har ett eget sparande på över 100 000 kronor. Men jämfört med män har de ...

Publicerad: 2021-06-22 09:30 av Cision

Efter ett dramatiskt år ser småföretagen en tydlig vändning

Swedbank: Årets Småföretagsbarometer från Swedbank, Företagarna och Sparbankerna visar att landets småföretag har drabbats hårt av coronapandemin. Konjunkturen försvagades kraftigt under det senaste året. Konjunkturindikatorn föll till minus 15, jämfört med fjolårets utfall på 37. Det är den lägsta nivån i ba ...

Publicerad: 2021-06-17 07:30 av Cision

Påminnelse om sista dag för teckning i pågående företrädesemission

Tangiamo Touch Technology AB: EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER AN ...

Publicerad: 2021-06-11 08:30 av Cision

New Equity Ventures Internationals ABs "passiv" flaggning

New Equity Venture: Stockholm 2021-06-10    Mandel Design har genomfört en riktad emission och därmed har NEVI:s andel minskat till att äga 23,98 %, tidigare ca 29 %. NEVI äger 4208008 aktier. PM Mandel Design: Länk // För mer information, kontakta bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140 ir(at)newequityventure.com www ...

Publicerad: 2021-06-10 10:05 av Cision

Visa fler resultat