På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Sök på Placera

Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence International AB

Confidence International AB: Aktieägarna i Confidence International AB (publ.), org. nr. 556291–7442 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma.

Publicerad: 2021-10-18 15:57 av Cision

Sensec: Transfer och Sensec föreslås fusioneras

Sensec: TRANSFER OCH SENSEC FÖRESLÅS FUSIONERAS Styrelsen för Transfer Group AB (publ) ("Transfer") och Sensec Holding AB (publ) ("Sensec") (tillsammans "Bolagen") har idag antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av Transfer och Sensec genom en aktiebolagsrättslig fusion ("Fusionen"). Fusione ...

Publicerad: 2021-10-18 08:30 av beQuoted

Transfer Group: Transfer och Sensec föreslås fusioneras

Transfer Group: TRANSFER OCH SENSEC FÖRESLÅS FUSIONERAS Styrelsen för Transfer Group AB (publ) ("Transfer") och Sensec Holding AB (publ) ("Sensec") (tillsammans "Bolagen") har idag antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av Transfer och Sensec genom en aktiebolagsrättslig fusion ("Fusionen"). Fusione ...

Publicerad: 2021-10-18 08:30 av beQuoted

Archelon Natural Resources: Rättelse: Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ) har beslutat om en partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 9,16 MSEK

Archelon Natural Resources: RÄTTELSE: STYRELSEN I ARCHELON NATURAL RESOURCES AB (PUBL) HAR BESLUTAT OM EN PARTIELLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 9,16 MSEK Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") har idag den 28 september 2021, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman ...

Publicerad: 2021-09-28 09:30 av beQuoted

Livihop: UPPDATERAD: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Livihop: UPPDATERAD: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org. nr. 556846-3136, ("Livihop") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 1 oktober 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga l ...

Publicerad: 2021-09-16 17:05 av beQuoted

Livihop: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Livihop: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org. nr. 556846-3136, ("Livihop") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 1 oktober 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. De ...

Publicerad: 2021-09-14 16:00 av beQuoted

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOUND DIMENSION AB

Sound Dimension AB (publ): Aktieägarna i Sound Dimension AB, 556940-9708, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 oktober 2021 kl. 10.00. Mot bakgrund av spridningen av Covid-19 kommer den extra bolagsstämman att hållas elektroniskt med stöd av tillfälliga lagregler.

Publicerad: 2021-09-13 19:00 av Cision

Analysguiden: Tillbaka till tillväxt

New Wave Group: New Wave Group levererar ett starkt andra kvartal där bolaget åter är tillbaka till att redovisa tillväxt. Analysguiden ser fortsatt uppsida i aktien med en riktkurs om 165 kronor per aktie.

Publicerad: 2021-09-01 12:30 av Cision

Capacent: Capacent Holding AB (publ) - ingår avtal om att avyttra Management Consulting verksamheten

Capacent: CAPACENT HOLDING AB (PUBL) - INGÅR AVTAL OM ATT AVYTTRA MANAGEMENT CONSULTING VERKSAMHETEN Capacent Holding AB (publ) meddelar att en överenskommelse idag har träffats med Knowit Aktiebolag (publ) om att avyttra samtliga aktier i de dotterbolag som bedriver verksamhet inom Management Consulting. Vid ...

Publicerad: 2021-09-01 08:00 av beQuoted

Papilly: Kallelse till extra bolagsstämma i Papilly AB (publ)

Papilly: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAPILLY AB (PUBL) Papilly AB (publ) håller extra bolagsstämma den 30 september 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras enbart genom förhandsröstning (poströstning). Någon s ...

Publicerad: 2021-08-31 19:18 av beQuoted

Meltron: Meltron AB (publ) kallar till årsstämma 1 oktober 2021 och justerar tidplan för företrädesemission

Meltron: MELTRON AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA 1 OKTOBER 2021 OCH JUSTERAR TIDPLAN FÖR FÖRETRÄDESEMISSION Meltron AB (publ) kallar härmed aktieägarna till årsstämma 2021-10-01 kl 10:00 enligt nedan. Meltron AB (publ) offentliggjorde 30 augusti styrelsens förslag till företrädesemission. Tidplanen för emiss ...

Publicerad: 2021-08-31 11:30 av beQuoted

Papilly: Delårsrapport Januari-Juni 2021

Papilly: DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2021 Papily AB (publ) - listat på Nasdaq First North growth market - släpper härmed delårsrapport avseende januari till juni 2021. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida, www.papilly.com. Nettoomsättningen uppgick till 253 (369) tkr R ...

Publicerad: 2021-08-31 08:10 av beQuoted

Transfer Group: Transfer Group Delårsrapport 1 januari 2021 - 30 juni 2021

Transfer Group: TRANSFER GROUP DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 2021 - 30 JUNI 2021 Ökad lönsamhet - Vänder till vinst Finansiell information i sammandrag Nettoomsättningen för perioden uppgick till 93 589 TSEK (7 119) Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 120 TSEK (-5 855), exkluderat noteringsrelaterade kostnader ...

Publicerad: 2021-08-31 08:00 av beQuoted

Kakel Max: Kakel Max AB (publ) Kvartal 2, 2021

Kakel Max: KAKEL MAX AB (PUBL) KVARTAL 2, 2021 Andra kvartalet: apr-jun 2021 Nettoomsättning: 42 125 (39 009) tkr Resultat efter skatt: 1 373 (2 177) tkr Resultat per aktie före/efter utspädning 0,45 (0,72) kr Rörelseresultatet uppgick till 1 925 (2 788) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4.6 (7.2) pr ...

Publicerad: 2021-08-31 08:00 av beQuoted

Sound Dimension AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market och offentliggör memorandum

Sound Dimension AB (publ): EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKUL ...

Publicerad: 2021-08-30 14:49 av Cision

Chordate: RÄTTELSE: Chordate Medical Holding AB:s (Publ) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2021

Chordate: RÄTTELSE: CHORDATE MEDICAL HOLDING AB:S (PUBL) DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2021 Rättelsen avser underrubriken på sida 3, samt i innehållsförteckningen, i delårsrapporten som offentliggjordes 30 augusti 2021 kl. 08:40. Rätt underrubrik ska vara "Sammanfattning av perioden januari-juni 2021". Sammanfattn ...

Publicerad: 2021-08-30 13:30 av beQuoted

Halvårsrapport Q2 2021

Calmark Sweden AB: Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin halvårsrapport för perioden januari – juni 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Publicerad: 2021-08-27 08:00 av Cision

EuroAfrica: Delårsrapport för andra kvartalet 2021

EuroAfrica: DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2021 Andra kvartalet (april - juni 2021) Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 6,8 MSEK Rörelseresultat före avskrivningar för andra kvartalet uppgick till -2,5 MSEK Rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till - 3,8 MSEK Resultat efter skatt och av ...

Publicerad: 2021-08-26 08:45 av beQuoted

Lipigon: Lipigon Pharmaceuticals publicerar delårsrapport för januari-juni 2021

Lipigon: LIPIGON PHARMACEUTICALS PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2021 Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2021. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer ...

Publicerad: 2021-08-26 08:30 av beQuoted

Tempest Security: Tempest Security AB (publ) delårsrapport för andra kvartalet 2021

Tempest Security: TEMPEST SECURITY AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2021 Tillväxten börjar ta fart och positiv utveckling på nya marknader Andra kvartalet 2021 Nettoomsättningen ökade med 13,6% till 82,7 (72,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 0,4 (4,8) MSEK. Röre ...

Publicerad: 2021-08-25 12:45 av beQuoted

Kallelse till årsstämma i Sectra AB (publ)

Sectra: Aktieägarna i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 september 2021.

Publicerad: 2021-08-13 08:20 av Cision

Q2 2021 revenue at US$318 million, up 5% year-on-year. Underlying operating profit at US$62.9 million, 1% above Q2 2020.

Dialog Semiconductor: DGAP-News: Dialog Semiconductor Plc. / Key word(s): Quarter Results 11.08.2021 / 07:30 The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Dialog Semiconductor reports results for the second quarter ended 2 July 2021 Revenue excluding legacy licensed PMICs was up 33% year-on-year. ...

Publicerad: 2021-08-11 07:30 av EQS Newswire

Dividend Sweden: Kommuniké från extra bolagsstämma 30 juli 2021

Dividend Sweden: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 30 JULI 2021 Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 30 juli 2021. Bolagsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut. Beslut om ändring av bolagsordningen De ...

Publicerad: 2021-07-30 13:51 av beQuoted

Xavitech: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XAVITECH AB (PUBL)

Xavitech: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XAVITECH AB (PUBL) Aktieägarna i Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 augusti 2021 klockan 10:00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09:30. Rätt ...

Publicerad: 2021-07-29 11:14 av beQuoted

Avensia AB delårsrapport, januari-juni 2021

Avensia AB: Avensia publicerar delårsrapport för januari-juni 2021.   

Publicerad: 2021-07-22 11:00 av Cision

78% lönsam organisk tillväxt i rekordkvartal (Halvårsrapport 2021)

Plejd: Andra kvartalet (apr–juni 2021) Nettoomsättning uppgick till 79 885 tkr (44 807), vilket är en ökning med 78,3% jämfört med samma period föregående år. Bruttomarginalen uppgick till 54,5% (57,0). Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 16 422 tkr (10 955), vilket motsvarar en rörels ...

Publicerad: 2021-07-16 08:30 av Cision

Delårsrapport januari-juni 2021: Stort lyft i orderingången ger stabil bas för högre försäljning och förbättrade resultat

Beijer Electronics Group: Andra kvartalet Orderingången steg med 53 procent till 514 mkr (335). Nettoomsättningen ökade med nio procenttill 390 mkr (357). Rörelseresultatet uppgick till 9,8 mkr (7,9). Resultatet efter skatt uppgick till 1,9 mkr (-0,8). Resultatet per aktie blev 0,07 kronor (-0,03).     Första halvåret Orderi ...

Publicerad: 2021-07-14 08:00 av Cision

Kallelse till extra bolagsstämma i Semcon AB (publ)

SEMCON: Aktieägarna i Semcon AB (publ), org. nr. 556539-9549, med säte i Göteborg, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 2 juli 2021.

Publicerad: 2021-06-01 11:15 av Cision

Calmark publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Calmark Sweden AB: Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 nu offentliggjorts.

Publicerad: 2021-05-28 08:00 av Cision

Kommuniké från årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Svenska Nyttobostäder: Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607 höll den 27 maj 2021 årsstämma genom enbart poströstning, varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Publicerad: 2021-05-27 12:45 av Cision

Visa fler resultat