På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Fortnox, Duroc, Holmen, Björn Borg, Beijer Alma, Green Landscaping, Catella och Attana finns bland bolagen som har publicerat sina kvartalsrapporter.

NGM-noterade Samtrygg, som bedriver en plattform för andrahandsuthyrning av bostäder, redovisar ett rörelseresultat på 0,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-0,9).

Försäljningsintäkterna ökade till 10 miljoner kronor (6,0). De totala intäkterna uppgick till 64,4 miljoner kronor (46,8).

Heliospectra, som säljer ljuslösningar till bland annat växthus, redovisar ett rörelseresultat på -10,2 miljoner kronor (-9,2) för det andra kvartalet 2022.

Nettoomsättning uppgick till 3,3 miljoner kronor (8,8). Orderingången under andra kvartalet uppgick till 5,3 miljoner kronor (-61,5).

Mjukvarubolaget Imint, noterat på Spotlight Stock Market, redovisar ett resultat efter skatt på 5,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (3,9).

Rörelseresultatet blev 1,8 miljoner kronor (3,7) och nettoomsättningen uppgick till 18,0 miljoner kronor (15,1).

Transfer Group, med verksamhet inom säkerhet och bevakning, rapporterar ett rörelseresultat på -10,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-2,4).

Nettoomsättningen ökade med 67 procent till 85,8 miljoner kronor, vilket till stor del kan hänföras till fusionen av Sensec och förvärvet av Altum. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -14,7 miljoner kronor (-14,0).

Spotlight-listade Vadsbo Switch Tech hade en nettoomsättning på 11,2 miljoner kronor under det andra kvartalet 2022 (10,6).

Ebitda-resultatet låg på -0,4 miljoner kronor (0,6). Nettoresultatet uppgick till -0,7 miljoner kronor (0,2). Ökade kostnader låg bakom det negativa resultatet.

Whiskyproducenten Mackmyra rapporterar en nettoomsättning på 20,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (21,1). Nettoomsättningen från försäljningen av flaskor och fat i Sverige uppgick för kvartalet till 13,6 miljoner kronor (12,8). Försäljningen till Systembolaget har under kvartalet varit något lägre än föregående år. Nettoomsättningen av flaskor och fat från exportförsäljningen uppgick för kvartalet till 5,1 miljoner kronor (6,7).

Bruttomarginalen uppgick till 54 procent (52). Till ökningen bidrar ett antal prishöjningar som gjorts under 2021 och som får full effekt under 2022, men även försäljningsfördelningen mellan flaskor/fat (Reserve)/upplevelser bidrar under kvartalet.

Cleantech-bolaget Cortus Energy hade ett rörelseresultat om -16,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-17,6).

Nettoresultatet blev -16,6 miljoner kronor, att ställa mot -19,0 miljoner för motsvarande kvartal året innan. Nettoomsättningen var 2,2 miljoner kronor (0).

Industri- och handelskoncernen Duroc redovisar ett resultat efter skatt på 30,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (38,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:77 kronor (0:98).

Nettoomsättningen uppgick till 1.033 miljoner kronor (942). Den organiska tillväxten blev 5 procent för perioden. Rörelseresultatet blev 26 miljoner kronor (54,4).

Durocs rörelseresultatminskning för det andra kvartalet påverkades av omfattande förluster i det franska Griffine Enduction, en del av Cotting Group, som för perioden redovisar en förlust om 31 miljoner kronor. Det skriver vd John Häger i rapporten.

Durocs rörelseresultat kom in på 26 miljoner kronor, att jämföra med 54,4 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Exkluderas Griffine från koncernen uppgår kvartalets rörelseresultat till 57 miljoner kronor.

"Griffine har drabbats hårt av det rådande omvärldsläget med halvledarbristen som ryckt sönder orderingången vilket lett till ett periodvis mycket lågt kapacitetsutnyttjande, franska arbetsmarknadsregler som i praktiken omöjliggör en snabb kostnadsanpassning, generella kostnadsökningar för råvaror, logistik med mera. Förlusterna har till slut nått en omfattning som gjort att vi flyttat fortsatt finansiering från moderbolaget till lokal finansiering", skriver vd John Häger i rapporten och tillägger:

Affärssystemsbolaget Fortnox redovisar ett rörelseresultat på 103 miljoner kronor (70,2) för det andra kvartalet 2022. Rörelsemarginalen var 33,5 procent (30,5).

Justerat för förvärv uppgick rörelseresultatet till 116 miljoner kronor, med en marginal på 39,1 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 74,4 miljoner kronor (54,3).

Nettoomsättningen uppgick till 308 miljoner kronor (230). Försäljningstillväxten var 33,8 procent, varav förvärv stod för 5,4 procentenheter.

Investmentbolaget Bure redovisar ett resultat efter skatt på -2.586 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (3.938).

Substansvärdet uppgick till 212:60 kronor per aktie den 18 augusti vilket motsvarar en minskning med 34,2 procent sedan årsskiftet.

Specialistläkemedelsbolaget Medivir redovisar ett ebitda-resultat för det andra kvartalet 2022 på -21,5 miljoner kronor (-17,1).

Nettoomsättningen uppgick till 0,5 miljoner kronor (0,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,6 miljoner kronor (-21,9) och de likvida medlen plus kortfristiga placeringar var vid periodens utgång 163 miljoner kronor (248).

Kundlojalitetsbolaget Awardit redovisar ett rörelseresultat på 18,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (7,9).

Rörelsemarginalen var 9,5 procent (7,1). Resultat efter skatt uppgick till 7,7 miljoner kronor (2,1), motsvarande 0:92 kronor per aktie (0:31). Nettoomsättningen uppgick till 194 miljoner kronor (111), varav förvärvad nettoomsättning var 60,7 miljoner kronor.

Bemanningsföretaget Ogunsen hade en nettoomsättning på 125 miljoner kronor (105) under det andra kvartalet 2022, en tillväxt på cirka 20 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Ebita ökade till 14,0 miljoner kronor (12,1) och ebita-marginalen blev 11,1 procent (11,6). Ebit uppgick till 13,6 miljoner kronor (11,8) vilket gav en rörelsemarginal om 10,9 procent (11,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 12,2 miljoner kronor (8,9).

Bio-Works redovisar ett rörelseresultat på -23,8 miljoner kronor (+9,3) i det första halvåret 2022. Omsättningen steg till 18,1 miljoner kronor (8,3), en ökning med 119 procent.

Under fjolårsperioden hade Bio-works övriga rörelseintäkter på 32,0 miljoner kronor. Bolaget redovisade då engångsintäkter från licensavtalet med Amicogen.

Orderingången låg på 22,2 miljoner kronor (11,7), en ökning med 90 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -27,2 miljoner kronor (+9,4) med likvida medel om 79,9 miljoner kronor (43,2) vid rapportperiodens utgång.

First North-bolaget Nepa, som gör mjukvara för marknadsundersökningar, redovisar ett resultat efter skatt på 9,0 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (10,7). Resultatet per aktie uppgick till 1:14 kronor (1:35). Rörelseresultatet blev 9,6 miljoner kronor (11,7).

Nettoomsättningen uppgick till 86,5 miljoner kronor (78,5). Försäljningstillväxten var 10,2 procent och valutajusterat var den 7,9 procent.

Karolinska Development redovisar ett resultat efter skatt på -22,3 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (216). Resultatet per aktie uppgick till -0:08 kronor (1:23).

Substansvärdet uppgick till 4:80 kronor per aktie i slutet av juni.

Image Systems, som utvecklar mjukvara och system inom beröringsfri mätteknik, redovisar ett ebitda-resultat på 4,2 miljoner kronor (3,6) för det andra kvartalet 2022.

Nettoomsättningen var 45,0 miljoner kronor (44,1). Orderingången uppgick till 39,8 miljoner (46,7). Resultatet efter skatt var -0,6 miljoner kronor (-1,3) och resultatet per aktie uppgick till -0:01 kronor (-0:01).

Online Brands, som driver e-handel, redovisar en nettoomsättning på 59,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (31,8).

Ebitda-resultatet uppgick till -1,0 miljoner kronor (4,5). Ökade frakt- och inköpspriser kombinerat med en avtagande tillväxt i efterfrågan och lageruppbyggnad har påverkat resultatet under perioden, uppger bolaget. Justerat ebitda-resultat uppgick till 2,3 miljoner kronor (4,3).

Forskningsbolaget Egetis Therapeutics redovisar ett resultat efter skatt på -33,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-34,3). Resultatet per aktie uppgick till -0:2 kronor (-0:2).

Rörelseresultatet blev -35,0 miljoner kronor (-33,9). Nettoomsättningen uppgick till 4,7 miljoner kronor (25,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -35,3 miljoner kronor (-38,2) med likvida medel om 233 miljoner kronor (207) vid rapportperiodens utgång.

Impact Coatings redovisar ett rörelseresultat på -13,3 miljoner kronor (-11,2) för det andra kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 4,4 miljoner kronor (14,3). Kassaflödet uppgick till -17,2 miljoner kronor (-16,1) och likvida medel vid periodens slut var 106 miljoner kronor (157).

Inission, som erbjuder produktions- och logistiktjänster till industrikunder, redovisar en nettoomsättning på 347 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (258).

Rörelseresultatet kom in på 12,8 miljoner kronor (-0,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -51,6 miljoner kronor (3,1). Nettoresultatet steg till 8,5 miljoner kronor (-4,9).

Precomp Solutions, verksam inom tillverkningsindustrin, hade en nettoomsättning uppgående till 60,7 miljoner kronor (54,7) under andra kvartalet 2022. Ebitda-resultatet blev 2,0 miljoner kronor (4,4) och ebit uppgick till 0,8 miljoner kronor (3,2).

First North-listade Scout Gaming, som levererar olika lösningar till bettingbolag och media, redovisar ett ebitda-resultat för det andra kvartalet 2022 på -23,3 miljoner kronor (-13,3).

Omsättningen från spelverksamheten uppgick till 4,2 miljoner kronor (8,0).

Skogsföretaget Holmen redovisar ett rörelseresultat på 2.101 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.686 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers prognoser.

Rörelsemarginalen uppgick till 34 procent. Väntat var en marginal på 27,3 procent.

Jämfört med första kvartalet ökade andra kvartalets rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande post, med 484 miljoner kronor till 2.101 miljoner kronor till följd av ytterligare prisökningar, uppger Holmen i rapporten. Försäljningen uppgick till 6.173 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 6.185 miljoner kronor.

Holmens egenförsörjning av ved och energi kombinerat med prishöjningar inom samtliga produktområden har gjort att skogskoncernen redovisat sitt "bästa kvartalsresultat någonsin".

På virkesmarknaden var efterfrågan på timmer fortsatt stor under det andra kvartalet och under våren tilltog även konkurrensen om massaveden med stigande priser som följd. Prishöjningarna ökade resultatet från skogen till 349 miljoner kronor. Högre försäljningspriser bidrog, skriver bolaget.

Efterfrågan på kartong för konsumentförpackningar var god och marknadspriserna steg när producenter förde vidare ökade råvarukostnader till nästa led.

"Prishöjningar i kombination med att vi är självförsörjande på energi i både Iggesund och Workington ökade resultatet till 274 miljoner kronor trots ökade kostnader för kemikalier och logistik", uppger vd Henrik Sjölund i rapporten.

Under fjärde kvartalet 2022 planeras för ett större underhållsstopp vid Iggesunds bruk vilket väntas påverka resultatet negativt med 180 miljoner kronor.

Papper-rörelsen stack ut extra mycket under kvartalet, i förhållande till analytikernas förväntningar. Utfallet var 84 procent bättre än förhandstipsen.

"På pappersmarknaden har priset, trots stora höjningar vid årsskiftet, fortsatt att stiga som en följd av brist på både energi och fiber i stora delar av Europa. Tack vare stigande papperspriser och en fördelaktig kostnadsposition kunde vi höja resultatet till 767 miljoner kronor", skriver Holmen-chefen.

Intresset för att bygga i trä beskrivs vara stort men efterfrågan inom affärsområdet Trävaror mattades under kvartalet till följd av osäkerhet kring byggkonjunkturen och välfyllda lager. Priserna, som stigit kraftigt under året, kulminerade och sjönk mot slutet av kvartalet i både Europa och USA.

It-bolaget Touchtech, inriktat på lösningar för detaljhandeln, hade en nettoomsättning på 3,1 miljoner kronor (1,9) och ett ebitda-resultat om -1,0 miljoner kronor (0,3) under det andra kvartalet 2022. Rörelseresultatet uppgick till -2 miljoner kronor (-0,3).

Touchtechs banktillgodohavanden uppgick efter första halvåret till 34,6 miljoner kronor (9,2 miljoner kronor per 30 juni 2021). Utöver detta finns det en outnyttjad checkräkningskredit på 1 miljon kronor att tillgå.

Klädbolaget Björn Borg redovisar ett rörelseresultat 5,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (19,3). Nettoomsättningen uppgick till 162 miljoner kronor (163).

Bruttomarginalen uppgick till 54,5 procent (56,3). Rensat för valutaeffekter skulle bruttovinstmarginalen varit 59,6 procent, det vill säga en ökning om 3,3 procentenheter jämfört med föregående år.

Rörelsekostnaderna ökade, planenligt enligt bolaget, i kvartalet med 11,8 miljoner kronor jämfört med föregående års andra kvartal, framför allt genom ökade marknadsföringsaktiviteter. Rörelseresultatet har också påverkats negativt med 3,9 miljoner kronor relaterat till bolagets incitamentsprogram.

Den huvudsakliga förklaringen till att försäljningen minskade med knappt 1 procent är enligt bolaget en tillfälligt minskad efterfrågan från e-tailers inom grossistverksamheten där framförallt Tyskland och Sverige minskar i kvartalet.

"2022 började starkt, men årets andra kvartal har varit fullt av utmaningar. Jag kan konstatera, igen, att vi lever och verkar i en orolig värld. Dyrare råvaror, högre fraktpriser, stigande inflation, ofördelaktiga valutakurser och en vikande framtidstro från konsumenter", skriver vd Henrik Bunge i delårsrapporten.

Industrigruppen Beijer Almas rörelseresultat uppgick till 190 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022. Väntat enligt analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten var ett rörelseresultat på 231 miljoner kronor.

Nettoomsättningen var 1.461 miljoner kronor, vilket kan jämföras med analytikersnittet på 1.472 miljoner kronor. Nettoresultatet var 180 miljoner kronor och resultatet per aktie blev 2:91 kronor. Väntat var 171 miljoner respektive 2:84 kronor per aktie.

Green Landscaping, verksamt inom park- och trädgårdsskötsel, redovisar ett ebita-resultat på 92 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (65). Ebita-marginalen uppgick till 8,0 procent (8,2).

Nettoomsättningen var 1.143 miljoner kronor (794). Försäljningstillväxten uppgick till 43,9 procent och den justerade organiska tillväxten uppgick till 5,4 procent.

Resultatet efter skatt blev 43 miljoner kronor (36) och resultatet per aktie uppgick till 0:81 kronor (0:74).

Bolagets orderbok är rekordstor på 6,7 miljarder kronor, enligt vd Johan Nordström.

Catella redovisar ett resultat efter skatt på 247 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-46).

De totala intäkterna uppgick till 861 miljoner kronor (483).

Rörelseresultat landade på 328 miljoner kronor mot föregående års 9 miljoner kronor.

Under det andra kvartalet ökade förvaltat kapital med 10 miljarder kronor till 135 miljarder.

Medicinteknikbolaget Attana redovisar ett rörelseresultat på -3,0 miljoner kronor (-4,5) för det andra kvartalet 2022. Nettoomsättningen ökade till 3,3 miljoner kronor (0,4). Resultatet efter skatt låg på -3,1 miljoner kronor (-4,5) eller -0:01 kronor per aktie (-0:02).

Kassaflödet under perioden var -5,4 miljoner kronor (-7,9) med likvida medel om 1,9 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

Gå till Placera.se för att läsa fler artiklar

Här hittar du alla våra aktieanalyser

Här finns alla våra fondanalyser

Här hittar du allt om privatekonomi

Här finns våra makrokommentarer

Här kan du lyssna våra poddar

Här hittar du det månatliga strategidokumentet

Här kan du se redaktionens aktieinnnehav

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -