På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Kopparbergs, Ferronordic, Sozap, Streamify och New Wave finns bland bolagen som publicerat sina kvartalsrapporter.

Amido, som utvecklar passagesystem som används av fastighetsägare, rapporterar intäkter på 7,0 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (5,9).

Aktiverat arbete stod för 2,3 miljoner kronor (1,9). Nettoförsäljningen ökade med 20 procent till 4,7 miljoner kronor, uppger Amido i rapporten. Ebitda-resultatet var -1,3 miljon kronor (-0,6) och resultatet före skatt var -2,7 miljoner kronor (-1,5).

Antalet digitala nycklar ökade till 1.001.841 (827.137) vid periodens slut.

Miljöteknikföretaget Organoclick redovisar en omsättning på 38,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (39,8).

Rörelseresultatet blev -6,7 miljoner kronor (-4,1) och nettoresultatet kom in på -7,5 miljoner kronor (-4,9). Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,5 miljoner kronor (-7,6).

Bolaget skriver att andra kvartalet fick blandat utfall för koncernen. Vikande försäljning i bygghandeln påverkade försäljningen av bolagets konsumentprodukter negativt.

Adverty, som erbjuder annonseringsteknik byggd för spel, hade intäkter på 2,8 miljoner kronor (1,1) under andra kvartalet 2022.

Det redovisade resultatet blev -7,0 miljoner kronor (-5,5), vilket i all väsentlighet är i linje med bolagets budget och plan, enligt delårsrapporten.

Kassaflödet under kvartalet var -8,8 miljoner kronor (+3,1). Bolaget hade vid periodens utgång 17,2 miljoner kronor (14,6) i likvida medel.

Fastighetsbolaget Genova Propertys hyresintäkter uppgick till 92,1 miljoner kronor i det andra kvartalet 2022 (78,2).

Driftöverskottet blev 68,8 miljoner kronor (58,7) och förvaltningsresultatet uppgick till 25,4 miljoner (23,2). Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade till 200 miljoner kronor (193).

Efter skatt blev resultatet 176 miljoner kronor (160), vilket motsvarade 3:87 kronor per stamaktie (3:71).

Sintercast, som levererar processtyrningssystem för produktion av kompaktgrafitjärn, redovisar ett rörelseresultat på 5,5 miljoner kronor (7,2) för det andra kvartalet 2022.

Resultatet påverkades negativt av hävningen av avbetalningsköpet med WHB, om 4,9 miljoner kronor, uppger bolaget i rapporten.

Resultatet efter skatt blev 6,4 miljoner kronor (11,4) och resultatet per aktie uppgick till 0:90 kronor (1:60). Nettoomsättningen var 27,9 miljoner kronor (28,2).

Affiliatebolaget Raketech redovisar ett justerat ebitda-resultat om 4,0 miljoner euro för det andra kvartalet 2022 (3,4).

Nettoomsättningen uppgick till 11,3 miljoner euro (8,8). Den organiska tillväxten var -4 procent (+26). Rapporterat bitda uppgick till 3,8 miljoner euro (3,4). Rörelseresultatet blev 2 miljoner euro (1,6).

Sintercast, som levererar processtyrningssystem för produktion av kompaktgrafitjärn, redovisar ett rörelseresultat på 5,5 miljoner kronor (7,2) för det andra kvartalet 2022.

Resultatet påverkades negativt av hävningen av avbetalningsköpet med WHB, om 4,9 miljoner kronor, uppger bolaget i rapporten. Resultatet efter skatt blev 6,4 miljoner kronor (11,4) och resultatet per aktie uppgick till 0:90 kronor (1:60). Nettoomsättningen var 27,9 miljoner kronor (28,2).

Ellwee redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2022 på -57,1 miljoner kronor (-7,2). I rörelseresultatet ingår en nedskrivning av elfordonsverksamheten, som avyttrades den 1 juli, om cirka 52,4 miljoner kronor.

Nettoomsättningen ökade till 78,7 miljoner kronor (3,3), omsättningen kopplad till den avyttrade elfordonsverksamheten uppgick till omkring 1 miljon under kvartalet.

Dotterbolaget EW fritid, som primärt säljer rekreationsfordon (husvagnar och husbilar), hade en omsättning om 78 miljoner kronor och en ebitda om cirka 6 miljoner kronor, skriver bolaget i rapporten.

Simris Alg, ett bioteknikbolag som utvecklar ingredienser från mikroalger, hade en nettoomsättning på 0,2 miljoner kronor (0,9) under det andra kvartalet 2022. Ebitda förbättrades till -4,0 miljoner kronor (-6,1) och rörelseresultatet ebit förbättrades till -4,8 miljoner kronor (-6,9).

AI-företaget Artificial Solutions, noterat på First North, omsatte 10,2 miljoner kronor (8,2) under det andra kvartalet 2022, motsvarande en tillväxt om 24 procent. Återkommande intäkter ökade med 44 procent till 9,1 miljoner kronor (6,3).

Justerat ebitda-resultat blev -22,4 miljoner kronor (-17,2). Bruttomarginalen var oförändrad och låg på 67 procent i kvartalet.

Kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolaget Magle Chemoswed hade en nettoomsättning på 35,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (33,5).

Ebitda-resultatet stärktes till 7,7 miljoner kronor (4,0) och nettoresultatet förbättrades till 3,8 miljoner kronor för perioden (0,7).

Bryggeriet Kopparbergs redovisar ett rörelseresultat på 92,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (122).

Resultatet före skatt uppgick till 90,1 miljoner kronor (119) och nettoresultatet blev 71,4 miljoner kronor (85,4). Resultatet per aktie uppgick till 3:46 kronor (4:14).

Nettoomsättningen uppgick till 636 miljoner kronor (589).

Ferronordic, återförsäljare av anläggningsmaskiner, redovisar ett rörelseresultat på 147 miljoner kronor (144) för det andra kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen var 8,7 procent (9,0), enligt delårsrapporten. Resultatet efter skatt uppgick till 32 miljoner kronor (86) och resultatet per aktie var 2:20 kronor (5:94). Nettoomsättningen uppgick till 1.691 miljoner kronor (1.590), motsvarande en tillväxt om 6 procent.

Mobilspelsbolaget Sozap redovisar en nettoomsättning på 4,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (5,0), Snittintäkt per spelare (ARPDAU) uppgick till 0:066 dollar (0:090), en minskning med 27 procent mot föregående år. Månatliga unika aktiva spelare (MAU) under perioden låg på 1,0 miljoner (1,0).

Rörelseresultatet i kvartalet var -1,3 miljoner kronor (-1,0).

Livevideobolaget Streamify, som handlas på Spotlight Stock Market, redovisar ett rörelseresultat på -3,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-2,0). Omsättningen under kvartalet uppgick till 0,7 miljoner kronor (0,2).

Detaljhandelsbolaget New Wave redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2022 på 351 miljoner kronor (241).

Bruttomarginalen uppgick till 51 procent (48,3). Resultatet efter skatt blev 265 miljoner kronor (188) och resultatet per aktie 3:99 kronor (2:84). Rörelsemarginalen uppgick till 17,4 procent (16,2). Nettoomsättningen uppgick till 2.019 miljoner kronor (1.487).

New Wave ser i nuläget inte någon minskad efterfrågan på sina produkter och varumärken, snarare tvärtom, uppger vd Torsten Jansson i delårsrapporten.

"Vår försäljning fortsätter öka. Vi har nu lyckats bygga upp lagret en del under det andra kvartalet men ytterligare lageruppbyggnad behövs för att möta den ökande efterfrågan. Vi vet också att vi har en god tillväxt i Crafts grundordrar för hösten, fler och fler kunder börjar sälja våra skor och Teamwear satsningen fortsätter ge goda resultat", skriver vd:n.

Biomaterialbolaget Promimic redovisar en nettoomsättning på 3,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (1,4) och ett rörelseresultat om -4,7 miljoner kronor (-4,4). Periodens kassaflöde uppgick till 71,4 miljoner kronor (-4,0).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -