På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rapportfloden: Blandade resultat

Börs Boozt och ACQ Bure finns bland bolagen som publicerat sina kvartalsrapporter.

Acucort redovisar ett resultat efter skatt om -3,5 miljoner kronor (-3,3) för det andra kvartalet 2022. Bolaget har ingen omsättning.

Kassan vid periodens utgång uppgick till 25,2 miljoner kronor.

För närvarande pågår arbetet med ansökningar om godkännande för Isicort på fler marknader inom EU och i USA.

"Vi har en regulatorisk strategi på plats för registrering i USA och ett initialt Pre-NDA (New Drug Application) möte har ägt rum med den amerikanska myndigheten FDA, U.S. Food and Drug Administration. Interaktionerna med FDA fortsätter och målet är att lämna in ansökan om registrering senast februari 2023. Vår målsättning är att kommersialisera Isicort globalt, det vill säga i EU, USA och på utvalda nyckelmarknader", skriver vd Jonas Jönmark i rapporten.

Drillcon, som utför borrningar i gruvsektorn, redovisar en omsättning på 105 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (95,1). Ebitda-resultatet försvagades till 3,6 miljoner kronor (5,4).

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Resultatet efter skatt kom in på -3,9 miljoner kronor (-2,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,3 miljoner kronor (17,8).

"Jag ser en fortsatt god efterfrågan och investeringsvilja från Drillcons kunder samtidigt som vi har haft ett kvartal med utmaningar och framflyttade uppstarter av nya kontrakt. Även om metallpriserna kommit ned i prisnivåer är de på fortsatt historiskt höga nivåer", skriver Patrik Rylander i vd-ordet.

Drillcon uppges se hur kostnadsinflationen ökat, vilket i sin tur påverkar bolagets lönsamhet och produktionskostnad per borrad meter. På toppen är det mycket långa leveranstider på reservdelar från OEM-leverantörer som resulterat i onormalt långa produktionstopp vid ett underhåll eller maskinfel, skriver bolaget i rapporten.

"Kunder inom befintliga kontrakt adresserar ökade produktionsvolymer. Vidare är det fortsatt historiskt höga metallpriser. Vi ser även en fortsatt god investeringsvilja på marknaden och med kontrakterade volymer samt de åtgärder vi initierar att genomföra kommer vår lönsamhet på sikt öka i takt med volymen", skriver Patrik Rylander angående framtiden.

Produktionsstopp på Irland släpper under tredje kvartalet så att produktion enligt kontrakt kan startas upp, framhåller han vidare.

Förvärvsbolaget ACQ Bure, som är ett så kallat SPAC-bolag, redovisar ett resultat efter skatt på -2,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-2,0).

Resultatet per aktie uppgick till -0:07 kronor (-0:06).

ACQ Bure uppger i rapporten att bolaget har ansökt om undantag från regeln för Spac-bolag om att deponerade medel ska finnas på ett spärrat bankkonto och därtill erhållit godkännande om att medlen ska kunna placeras i statliga räntebärande instrument.

"Vi anser att en omplacering av ACQs deponerade medel ligger i samtliga aktieägares intresse. Det är dock helt avgörande att en sådan omplacering ej skall påverka ACQs förmåga eller flexibilitet att genomföra en potentiell affärstransaktion", skriver vd Henrik Blomquist.

Kapitalförvaltaren Consensus Asset Management redovisar lägre intäkter under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet visade på en vändning till förlust.

De totala intäkterna uppgick till 14,9 miljoner kronor (45,8).

"När vi nu går in i andra halvåret så ser vi att börsen redan har prisat in sämre tider... Det här kan komma pågå fram tills dess att konsumenter och företag vet vad den nya räntenivån kommer landa på för att sedan anpassa sin standard och investeringar efter denna", kommenterar vd Patrik Soko.

Provisionsnettot blev 19,5 miljoner kronor (43,7).

Rörelsekostnaderna uppgick till 17,2 miljoner kronor (24,1).

Rörelseresultatet blev -2,28 miljoner kronor (21,7).

Nettoresultatet blev -3,1 miljoner kronor (17,4).

Resultatet per aktie blev -0,41 kronor (2,29).

"Consensus befinner sig som kapitalförvaltningsbolag mitt i den finansiella stormens öga...Vi på Consensus följer detta ytterst noga då det är avgörande frågor för hur kapital ska allokeras och vad som kommuniceras till kunder", förklarar Soko.

Medicinteknikbolaget Nexstim hade en omsättning på 6,8 miljoner euro för de första sex månaderna i år (3,0). Rörelseresultatet för perioden var 2,3 miljoner euro (-0,9).

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Nettoresultatet summerades till 3,2 miljoner euro, att jämföra med -0,9 miljoner euro för motsvarande period i fjol.

"Under det första halvåret 2022 fortsatte Nexstim sin rekordstarka tillväxt, vilket gav en historisk utveckling beträffande omsättning, rörelseresultat och resultat för rapportperioden", skriver vd Mikko Karvinen i rapporten och fortsätter:

"Den starka tillväxten gjorde också att vi för första gången nådde ett halvår med rörelsevinst".

Nexstims kassa per 30 juni 2022 var sammanlagt 6,6 miljoner euro.

Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att omsättningen kommer att fortsätta öka år 2022 och att räkenskapsperiodens rörelseresultat blir positivt, heter det.

Alcadon, leverantör av produkter för data- och telekommunikation och listat på First North, hade en nettoomsättning på 216 miljoner kronor (177) under andra kvartalet 2022. I oförändrad valuta ökade omsättningen med 19 procent.

Ebita-resultatet minskade till 11 miljoner kronor (18) inklusive negativ valutapåverkan om -3,2 miljoner (-0,1).

Kassaflödet från löpande verksamheten uppgår till -13 miljoner kronor (15).

Mjukvarubolaget Oneflow redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg 60,2 procent till 16,5 miljoner kronor (10,3).

Total ARR, årligt återkommande intäkter, steg med 66 procent till 74,7 miljoner kronor (45,1).

Rörelseresultatet blev -13,4 miljoner kronor (-11).

Resultatet efter skatt blev -14,3 miljoner kronor (-7,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,58 kronor (-0,39).

"Internationell expansion är ett annat stort fokus för oss. Vi har etablerat ett team i Storbritannien som var igång i maj i år, och vi har anställt våra första kollegor i Frankrike och Nederländerna. Att anställa fler talanger till dessa dotterbolag har hög prioritet under det tredje kvartalet och vi räknar med att öppna båda dessa kontor i början av september", säger bolagets vd och grundare Anders Hamnes.

Genovis, som marknadsför enzymer, antikroppar och reagenser för läkemedelsforskning och diagnostik, redovisar ett ebitda-resultat på 2,1 miljoner kronor (2,8) i det andra kvartalet 2022.

Rörelseresultatet var 0,2 miljoner kronor (1,4) med en omsättning på 21,1 miljoner kronor (19,5).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,2 miljoner kronor (-1,7) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 77,4 miljoner (41,7).

Teknikbolaget Irisity redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Dock ökade även rörelseförlusten

Omsättningen steg 143,5 procent till 31,9 miljoner kronor (13,1). Den organiska försäljningstillväxten var 60 procent.

Ebitda-resultatet blev 1,2 miljoner kronor (-2,6), med en ebitda-marginal på 3,8 procent.

Rörelseresultatet blev -27,2 miljoner kronor (-6,1).

Resultatet före skatt var -26,8 miljoner kronor (-6,2).

Resultatet efter skatt blev -24,2 miljoner kronor (-6,0).

Precise Biometrics, som levererar identifieringsmjukvara, redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet 2022 på -4,1 miljoner kronor (-4,6).

Ebitda, rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, blev 0,9 miljoner kronor (-0,8).

Resultat efter skatt blev -4,3 miljoner kronor (-4,6) och resultatet per aktie uppgick till -0:11 kronor (-0:13).

Nettoomsättningen uppgick till 24,6 miljoner kronor (18,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,0 miljoner kronor (-1,6).

E-handelsbolaget Boozt, som vinstvarnade i juni, redovisar ett justerat rörelseresultat på 80,9 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytikerna hade i snitt väntat sig ett justerat rörelseresultat på 74,0 miljoner enligt Infronts sammanställning av tre estimat.

När Boozt vinstvarnade i början av juni spåddes ett justerat rörelseresultat i intervallet 70-80 miljoner kronor för kvartalet.

Nettoomsättningen uppgick till 1.553 miljoner kronor, mot väntade 1.565 miljoner. Det motsvarar en tillväxt på 5,2 procent. I juni spådde Boozt en nettoomsättningstillväxt i det andra kvartalet på 5-8 procent.

Den justerade rörelsemarginalen blev 5,2 procent, mot väntade 4,7 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 41,3 procent, jämfört med 39,9 procent motsvarande kvartal året innan.

För helåret spår Boozt en nettoomsättningstillväxt på 10-15 procent och ett justerat rörelseresultat på 235-285 miljoner kronor. Det är i linje med vad som uppgavs i samband med vinstvarningen.

Det kanadensiska gruvbolaget Filo Mining redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Samtidigt ökade bolaget sin rörelseförlust.

Rörelseresultatet blev -23,7 miljoner kanadensiska dollar (-10).

Resultatet efter skatt blev -13,5 miljoner kanadensiska dollar (-4,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kanadensiska dollar (-0,04).

Likvida medel uppgick till 106,5 miljoner kanadensiska dollar (26,5).

"Prospekteringsresultaten från Filo del Sol fortsätter att utmärka sig på global nivå och visar att projektet är en av de mest betydelsefulla koppar-guld-silver-fyndigheterna i sin generation", säger bolagets vd och ordförande Jamie Beck.

Africa Energy rapporterar en ökad rörelseförlust under det andra kvartalet. Samtidigt steg nettoförlusten.

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner dollar (-0,7).

Resultatet efter skatt blev -1,36 miljoner dollar (-0,67).

Resultat per aktie hamnade på 0,00 dollar (0,00).

Likvida medel uppgick till 7,2 miljoner dollar (13,8).

Bolaget förväntar sig att borriggen Island Innovator förväntas påbörja sin borrning i Gazania-1-brunnen på Block B2 i september.

Haypp Group, en onlinebaserad återförsäljare inom snus och tobaksfritt snus, redovisar ett justerat rörelseresultat på 14,6 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (9,3).

Rörelseresultatet blev 5 miljoner kronor (-6,3). Bruttomarginalen i kvartalet var 12,5 procent (10,2).

Nettoresultatet kom in på 10,5 miljoner kronor (-8,6).

Nettoomsättningen för perioden blev 628 miljoner kronor (542).

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -