På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Så investerar du globalt i vattenbolag

Fondkommentar Vatten är en begränsad resurs och dagens vatten är detsamma som dinosaurierna drack. Rent vatten spås bli en kritisk faktor i takt med en ökad global population och allt snabbare klimatförändringar. Placera en hittat börshandlad fond som ger en global exponering i ledande vattenbolag.

Vatten är en begränsad resurs och det tillkommer inget nytt vatten. Tillgången till rent vatten är begränsat och uppgår sannolikt till under en procent. Stora mänger vatten finns i haven och stora mängder är förorenat vatten marken och sjöar.

Enligt prognoser spås vi vara 10 miljarder människor om 30 år. Redan idag har drygt 2 miljarder människor inte tillgång till rent vatten på ett enkelt sett, 60 procent av världens befolkning har inte tillräckligt bra vattenreningsanläggningar.

Men det har hänt mycket under de senaste 20 åren. Och runt 2 miljarder människor har fått det betydligt bättre med tillgång till rent vatten och vattenrening under den perioden.

I Kina uppskattar myndigheter att 80 procent av grundvattnet inte är tjänligt att dricka. Lägg till en alltmer åldrad och utdaterad vatteninfrastruktur i västvärlden så inser man att utmaningar kring vatten och vattenhantering är stora de närmaste decennierna – och inte minst livsviktiga.

Det kommer att krävas mer och effektivare vattenrening, effektivare vattenhantering inte minst inom jordbruket som är den största enskilda vattenkonsumenten och inte minst hos oss vattenkonsumenter.

Genomsnittsamerikanen förbrukar hela 575 liter vatten per dag, då inkluderas daglig dusch, köttbiten till middag och inte minst kaffet som kräver 140 liter vatten för att bli en kaffeböna och hamna i kaffekoppen på bordet.

Utmaningarna är många inom vatten men det finns många företag som fokuserade på innovation och förbättringar inom vattensektorn.

Vatten är brett och innehåller bolag som har olika typer av vattenexponering. Spännvidden är stor vi hittat allmännyttiga bolag inom vatteninfrastruktur för vattenhantering som leveranser och vattenrening, företag som tillverkar utrustning, bolag som tillverkar olika typer av kemiska- och andra nödvändiga insatsvaror.  

Bolag med vattenexponering går över flera industrisektorer som allmännyttiga bolag, industribolag, mjukvaruteknikbolag, kemibolag, till konsultbolag med specialitet på vatteneffektivisering.

Vill du inte leta vattenbolag på de globala börserna själv, så finns det några börshandlade fonder med exponering mot underliggande index.

Jag har valt den börshandlade fonden iShares Global Water UCIS ETF USD med börskoden IQQQ och ISIN kod: IE00B1TXK627. Det är en passiv fond som investerar efter S&P Global Clean Water Index.

S&P Global Water Index består av maximalt 50 bolagen som är noterade på de globala börserna. Det beräknas av den amerikanska indexleverantören S&P Dow Jones.

S&P Global Water Index ger aktieexponering till 50 av de största företagen som är involverade i vattenrelaterade verksamheter runt om i världen.

För att ge en väldiversifierad exponering mot vattenbolag består indexet av två olika kluster till lika delar. Det ena är vattenverk och infrastrukturbolag och det andra klustret är vattenutrustning och materialbolag.

Bolag identifieras utifrån GICS indexindelning. För att ingå i indexet måste bolagets börsvärde vara minst 250 miljoner dollar och ha en handelsbar andel på minst 100 miljoner dollar. Likviditeten i aktien måste under en tre månaders period uppgå till minst en miljon dollar mer handelsdag.

Indexet omfattar bara bolag noterade på utvecklade börser och inga tillväxtmarknadsaktier. Indexet består av 25 bolag från respektive kluster med en begränsning på 50 procents börsvikt till respektive del.

Inget bolag i indexet får väga mer än 10 procent om den primära intäktskällan för bolaget är vattenverksamhet. Företag med flera branschverksamheter men en betydande exponering mot vattenrelaterade verksamheter vägs endast till hälften av sitt marknadsvärde och kan bara nå en maxvikt på 5 procent av indexvärdet.

Indexet innehåller maximalt 50 aktier och det ombalanseras två gånger om året. Vid varje revideringstillfälle får varje kluster 50 procents vikt och 25 bolag vardera och på bolagsnivå är det maximalt 10 och 5 procents vikter som gäller.

Fonden är mycket USA tung, knappt 60 procent utgörs av USA-bolag, följt av 16 procent brittiska bolag. Schweiziska bolag kommer på en tredje plats med en vikt på 7 procent. Franska bolag intar fjärdeplatsen med en vikt på 4,5 procent. Totalt utgör euroepiska bolag runt en tredjedel av indexet.

Största sektor är så industribolag som utgör 58 procent av fondens värde. Allmännyttiga bolag väger drygt en tredjedel följt av materialsektorn på 3 procent. Indexet ger en bred exponering mot etablerade vattenbolag och flera intressanta industriledare.

Tio största innehaven 
Bolag vikt i % verksamhet
American Water Works 9,8 Infrastrukturbolag inom vatten och reningsverk 
Xylem 7,0 Industriteknikbolag inom vattenteknik
Essenstial Utilities 5,3 Levererar vatten och har reningsverk  i USA
Ferguson 5,1 Brittisk-amerikansk levernatör av VVS- och värmeprodukter 
Geberit 4,8 Schweizisk tillverkare av sanitetsprodukter
Halma 4,7 Brittisk industrikonglomerat inom säkerhet och återvinning
Severn Trent 4,7 Coventrybaserad levererantör av vatten och reningsverk
United Utilities Group 4,6 Brittisk levererantör av vatten och reningsverk
Veolia Environement 4,4 Franskbolag inom avfallshantering och vattentjänster 
Tetra Tech 4,1 Kalifornienbaserat teknikkonsultbolag
Källa: iShares 54,4  

 

De tio största innehaven i iShares Global Water UCIS ETF USD utgör precis som det underliggande indexet på 54 procent av fondens värde.

Vi hittar bland annat flera allmännyttiga bolag med tydligt vattenfokus bland de tio största innehaven. Bland de största bolagen finns det även tillverkare av sanditetsutrustning och kemikalier för vattenrening.

Största bolag är American Water Works med bas i New jJersey och grundat redan 1886. Bolaget sköter bland annat vatten– och reningsverk åt fler än 30 amerikanska delstater och den kanadensiska delstaten Ontario.

Danska infrastrukturentreprenörsbolaget Per Aarsleff Holding är det enda nordiska bolaget i indexet och hör till sektorn industribolag.

iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)
Avkastning % 3 år 18,2
Avkastning % i år -1,1
Risk % 3 år 18,4
Betyg* NA
Index S&P Global Water Index
Handelskod: IQQQ
ISIN: IE00B1TXK627
Avgift%/år 0,65
Rörlig avgift  nej
Utdelande: halvårsvis
Förvaltare: iShares-Blackrock
* Morningstar har 5-gradig skal där 5 är
högsta betyg  
Källa: Morningstar den 26 juli 2022  

 

Avkastningen för fondens tio största innehav det senaste året spänner från en uppgång på 25 procent för Tetra Tech till minus 30 procent för Schweiziska Geberit. Fondens innehav hade en direktavkastning på 2,1 procent det senaste året.

Värt att notera är att iShares Global Water UCIS ETF USD har haft en bra riskjusterad avkastning jämfört med fondkategorin vattenbolag som innehåller både aktivt- och passivt förvaltade fonder. Avkastningen den senaste tre årsperioden har varit högre än kategorisnittet och risken mätt som standardavvikelse lägre.

iShares Global Water UCIS ETF USD ger en bred exponering mot stabila allmännyttiga vattenbolag till mer snabbväxande industribolag inom vattensektorn.

Förvaltningsavgiften för iShares Global Water UCIS ETF USD är 0,65 procent. Det tillkommer courtage då en börshandlad fond handlas som en aktie över börsen. Fonden förvaltas av iShares - Blackrock är världens absolut största kapitalförvaltare.

Tematiska investeringar får en avkastning som inte avspeglar en bredare avkastning på aktiemarknaden. Det gör att det oftast kräver en långsiktig investeringshorisont hos investerare och bör ses som ett komplement i en bredare fondportfölj.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -