På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Här är månadens fondvinnare

Fondkommentar Den senaste månaden har de globala börserna rör sig mer i sidled och flera utländska fonders avkastning har räddats av en allt starkare US-dollar. Månadens fondvinnare är en brokig blandning av fonder. Förlorarfonderna har investerat i råvaror. Det visar Placeras senaste genomgång av fondvinnare och fondförlorare.

Trots att Stockholmsbörsen hade sin sämsta börsmånad sedan juni 2008 och de amerikanska börserna den sämsta på 50 år, hittar vi ett antal aktiefonder med hög avkastning den senaste månaden.

Riskaptiten är fortsatt rekordlåg, det bekräftade Bank of America Securities senaste förvaltarenkät. Nu är det fokus på den globala tillväxten, frågan är hur djup och lång en eventuell recession blir. Oavsett kommer en sjunkande global tillväxt att spilla även över med sjunkande bolagsvinster, vilket skapar stor osäkerhet.

Men trots den senaste månadens recessionsoro har börserna mest rört sig sidledes, samtidigt som råvaror med oljan i spetsen sjunkit.

Brentolja

Vändningen i den stora juninedgången på börserna infann sig i slutet på månaden. På sektorbasis är det en bred uppgång sju av tio sektorer på positiv avkastning för den senaste månaden. Bäst har den defensiva hälsovårdssektorn utvecklats på närmare 5 procents avkastning. Både dagligvarorsektorn och sällanköpsvaror placerar sig i toppen.

Klart sämsta sektorer är energisektorn och råvaror, båda har backat över 10 procent under månaden. Mindre nedgångar ser vi i industri- och finanssektor.

Bakom energisektorns stora nedgång har vi oljepriset som backat runt 20 procent den senaste månaden. Vi har även sett en betydande prisnedgång på flera viktiga råvaror i spåren av sämre förväntningar på konjunkturen.

Värt att notera är att energisektorn är den enda sektorn med positiv avkastning sedan årsskiftet. Men avkastningen landar nu på drygt 16 procent, vilket är betydligt lägre än toppnoteringen i början på juni då sektorn var upp drygt 50 procent sedan årsskiftet.

En globalaktieindexfond har stigit med drygt 3 procent den senaste månaden mätt i svenska kronor. Dollarn har fortsatt att ta mark och stärkts med närmare 4 procent mot kronan under månaden. Utan dollaruppgången skulle vi ha en liten nedgång i avkastning för en globalaktieindexfond.

USD/SEK

USA som utgör drygt 60 procent av en globalindexfond har avkastat i nivå med dollaruppgången på 4 procent.

En bred europaindexfond har en oförändrad avkastning mätt i svenska kronor. Euron har inte haft samma vind i segel som US-dollarn och handlas nu i paritet, vilket den senast gjorde för 20 år sedan. Mot den svenska kronan har euron sjunkit marginellt i värde den senaste månaden.

Stockholmsbörsen har haft negativ utveckling under månaden. En indexfond som följer de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen har klarat månaden med en nedgång på 1,3 procent. Små- och medelstora bolag på Stockholmsbörsen har klarat sig lite sämre med en nedgång på 1,9 procent.

Även en bred tillväxtmarknadsindexfond har backat runt 1 procent den senaste månaden. Men spridningen på tillväxtmarknaderna är som vanligt stor. Taiwan och Latinamerika har backat betydligt samtidigt som Indien har klarat sig betydligt bättre.

Placera har listat vinnar- och förlorarfonder från Avanzas fondutbud av aktiefonder. Avkastningen mellan vinnarna och förlorarna landar på 43 procentenheter, vilket är en stor skillnad. Månaden före var skillnaden normal på runt 28 procentenheter.

Vinnarfonder 1 mån i år
Pictet-Biotech R USD 22,1% −7,4%
UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc 21,7% −1,6%
Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD 19,1% −3,0%
SEB Bioteknikfond D EUR - Lux utd 17,2% −0,5%
SEB Bioteknikfond C EUR - Lux 17,2% −0,5%
C WorldWide Healthcare Select 1A 13,8% −3,0%
MS INVF US Growth A USD 13,2% −47,5%
MS INVF Global Insight A 12,7% −45,8%
BNP Paribas Env Abs Rtn Th Eq EAR Cl C 12,0% 5,4%
Allianz China A Opportunities AT USD 11,9% −7,5%
JPM Global Healthcare A (acc) USD 9,9% 2,7%
MS INVF US Advantage A 9,6% −45,2%
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) 9,6% 4,0%
DNB Health Care A 9,2% 7,8%
SEB Läkemedelsfond 9,2% 0,7%
Swedbank Robur Healthcare A 8,7% 4,0%
SEB Nordamerikafond Småbolag 8,6% −25,3%
Templeton China A(acc)USD 8,3% −7,2%
Allianz Pet and Animal Wlb AT EUR 8,1% −15,0%
Fidelity Sust China A Shs A Acc EUR 8,0% −10,6%
Källa: Avanza & Morningstar  13 juli    

 

Vinnarlistan innehåller en stor spridning av fonder med olika investeringsinriktning. I listans topp finns en uppsjö med smala bioteknikfonder. Vi hittar även ett antal bredare hälsovårdsfonder bland månadens vinnare.

Den fond som haft den starkaste utvecklingen den senaste månaden är Pictet-Biotech R USD. Fonden har stigit drygt 22 procent, men trots den starka månadsavkastningen lyser avkastningen sedan årsskiftet fortfarande rött. Fonden förvaltas sedan 2016 av Lydia Haueter och Tazio Storni.

Det är en aktivt förvaltad fond med fokus på små- och medelstora bioteknikbolag. Fonden har ett koncentrerat innehav på 58 innehav, främst USA-bolag på 84 procent, följt av schweiziska bolag med 5 procent.

Bioteknikbolag utgör 80 procent av fondens värde, 16 procent är läkemedelsbolag och 4 procent klassas som diagnostikbolag.

De tio största innehaven väger 41 procent av fonden. Amerikanska Argenx med terapier för behandling av allvarliga autoimmuna sjukdomar och cancer, har en vikt på 6,8 procent och är fondens största innehav. Den amerikanska specialisten på antikropp-läkemedelskonjugatsteknik Seagen följer efter med en vikt på 5,3 procent.

Värt att notera är att fem av fondens tio största innehav har stigit kraftigt det senaste året och visar på uppgångar mellan 20 och 140 procent. Största uppgång står biofarmaceutiska bolaget Cytokinetics för.

Näst bästa fond är UBS (Lux) EF Biotech med en uppgång på 22 procent och årets avkastning närmar sig nu noll.

Fonden har ett koncentrerat innehav på 38 innehav, främst USA-bolag på 88 procent, följt av danska bolag med 4 procent. Knappt två tredjedelar är bioteknikbolag. Läkemedelsbolag utgör 29 procent, följt av drygt 3 procent i diagnostikbolag.

De tio största innehaven väger knappt 60 procent av fonden. Amerikanska läkemedelsbolaget Abbvie som är specialister på svårbehandlade sjukdomar, är fondens största bolag med en vikt på 9,5 procent. Det amerikanska bioteknikbolaget Vertex följer efter med en vikt på 8 procent.

Abbvie har en 10-procentig uppgång den senaste månaden och Vertex har stigit hela 16 procent i lokal valuta. Alla fondens tio största innehav har stigit den senaste månaden, mellan 4 procent och 25 procent.

Bioteknikindex i USA har stigit kraftigt sedan bottennoteringen i mitten på juni, efter att ha nått den lägsta noteringen sedan december 2018. Det är en intressant signal då sektorern är förknippad med risk-på.

Nasdaq Biotechnology Index

På femte plats hittar vi den första hälsovårdsfonden. C WorldWide Healthcare Select 1A steg med knappt 14 procent den senaste månaden.

Fonden investerar globalt i ett begränsat antal bolag inom alla delsektorer i hälsovårdsuniverset. Investeringar sker i bolag i alla storlekar, från stora läkemedelsbolag till små forskningsdrivna bioteknologibolag, totalt är fonden investerad i 39 bolag.

De tio största innehaven väger tillsammans 52 procent. Fonden har störst exponering mot biotekniksektorn och medicinteknikbolag med 27 respektive 26 procent följt läkemedelsbolag på 20 procent

Brittisk-svenska Astrazeneca är fondens största innehav med en vikt på 9 procent, följt av danska insulinspecialisten Novo Nordisk med en vikt på 8 procent.

Vinnarlistan innehåller totalt 8 hälsovårdsfonder och fondkategorins snittavkastning den senaste månaden landar på 10 procent. Vi hittar även ett antal USA-fonder och några Kinafonder på vinnarlistan.

Förlorarfonder 1 mån i år
Invesco Gold & Special Mirls A USD Acc −20,0% −16,9%
Schroder ISF Global Energy A Acc USD −19,4% 26,3%
BGF World Mining A2 −17,5% −6,6%
Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD −15,5% −18,1%
Allianz Global Metals and Mining A EUR −15,2% −0,7%
Atlant Green Tech Metals −15,0% −16,2%
CPR Invest Global Gold Mines A USD Acc −14,8% −5,1%
BGF World Energy A2 −14,8% 35,3%
JPM Global Natural Resources A (acc) EUR −14,3% 13,8%
BGF World Gold A2 −14,3% −15,51%
CPR Invest Global Resources A USD Acc −14,2% 7,9%
Franklin Natural Resources A(acc)USD −13,9% 20,9%
BGF Natural Resources Gr & Inc A2 USD −13,1% 11,2%
Caprifol Nordiska Fonden −12,9% −22,7%
AuAG Silver Bullet A −12,92 −18,8%
BNP Paribas Brazil Equity C C −10,3% 10,0%
SEB Fastighetsfond Norden A −10,2% −42,8%
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq A USD AD −9,8% −19,4%
PriorNilsson Realinvest A −9,5% −27,6%
JPM Taiwan A (acc) USD −9,2% −25,5%
Källa: Avanza & Morningstar 13 juli    

 

Förlorarlistan är desto mer koncentrerad och innehåller en majoritet av råvarurelaterade aktiefonder. Några fastighetsfonder tar också plats på listan.

Ett antal ädelmetallfonder har backat betydligt när investerarna inte omfamnat dem som en säker hamn trots och den ovanligt volatila och stökiga miljön på finansmarknaden vi nu är inne i.

Tuffast har månaden varit för ädelmetallfonden Invesco Gold & Special Minerals med en nedgång på drygt minus 20 procent. Den senaste månadens stora nedgång gör att avkastningen sedan årsskiftet nu är på minus 17 procent.

Fonden investerar i medelstora och stora bolag som producerar guld- och ädelmetall på global basis. Investeringsuniverset utgörs av runt 300 bolag och totalt har fonden en diversifierad portfölj på 154 bolag.

De tio största innehaven väger tillsammans 38 procent. Kanadensiska bolag utgör hela 53 procent av fondens värde, följt av australiska bolag på 22 procent. Största europeiska land är Storbritannien med en vikt på 2,4 procent.

Fonden har störst exponering mot rena gruvbolag, men investerar även i royalty- och streamingbolag. Fondens största innehav är Newmont, världens största guldgruvbolag med huvudkontor i Greenwood Village, Colorado. Aktien har backat knappt 8 procent.

Kanadensiska Barric Gold som också är specialiserade på guldsektorn och fondens nästa största innehav, har haft en tuffare månad och tappat över 15 procent i värde.

Vi hittar även Wheaton Precious Metals bland fondens tio största innehav. Det räknas som ett av världens största streamingbolag.

Den stora skillnaden mot att investera i en ädelmetallfond i stället för att köpa underliggande tillgång mot guld är att gruvbolag fungerar som en hävstång på guldpriset.

Ädelmetallbolagens hävstång beror på bolagens balansräkning och skuldsättningsgrad samt produktionskostnaden för att bryta guld. Det gör att fondernas utveckling kan skilja mycket mot guldpriset över tid.

Vid uppgångar går oftast ädelmetallfonderna betydligt bättre och vice versa vid större guldprisfall.

Under den senaste månaden är det tydligt då underliggande guldpris sjunkit runt 6 procent men ädelmetallbolagen har i många fall sjunkit betydligt mer.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -