På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) var ned 1,5 procent under måndagen och stängde på 766 punkter. Indexet utvecklas fortsatt i en brant fallande trend på medellång sikt och testar stödnivån intill 768 punkter, identifierad i grafen på kort sikt. Motstånd närmast häröver vid 806 punkter. Stöd vid 730 punkter.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 34 efter att ha avancerat 14 punkter senaste veckan. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 21. Det är därmed en övervikt av pessimister bland investerarna på marknaden.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 469 köp och 84 sälj, vilket motsvarar en köpandel på 85 procent. Köpandelen på årsbasis är 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är tekniskt svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden. Närheten till stöd och motstånd gör att rekommendationen för indexet snabbt kan komma förändras.

 

B-aktien till Sectra AB som är ett svenskt bolag med verksamhet inom medicinsk teknik, har fått positiva tekniska signaler efter att ha brutit upp ur en fallande trend på medellång sikt och vidare upp genom motståndet vid 152 kronor. Trendbrottet har genererat köpsignal från omvänd huvudskuldra-formation (IHS), där den gröna pilen i kursgrafen visar förväntad uppgång utifrån teknisk analysteori. Med nästa motstånd först vid 244 kronor är uppsidan potentiellt stor från dagens kurs. Det finns flera stöd identifierade ned mot 136 kronor vilket kan hålla emot vid reaktion ned.

En negativ volymbalans är en försvagande omständighet i den sammanvägda bedömningen. Detta visar att omsättningen i aktien senaste månaden varit högre under dagar med kursnedgång än under dagar med kursuppgång. En etablering ovanför 152 kronor skulle stärka aktien ytterligare, särskilt om det sker i kombination med en positiv volymutveckling.

Sectra B är dock samlat sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Svenska CellaVision med verksamhet inom system för automatisk bildanalys av blod och andra kroppsvätskor, uppvisar positiva tekniska utsikter inför att resultatet för Q2-22 förväntas presenteras den 20 juli. Aktien har brutit upp ur en stigande trend på medellång sikt och har fått köpsignal efter att också ha brutit motståndet vid 377 kronor. Med en volatilitet på dagsbasis på i genomsnitt två procent, får brottet genom motståndet anses marginellt. Detta gör också att robustheten i köpsignalen kan anses begränsad i dagsläget. En vidare etablering ovanför 377 kronor skulle stärka de tekniska utsikterna framöver. Med nästa motstånd vid 490 kronor är uppsidan potentiellt stor.

Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont). Observera att den tekniska bilden snabbt kan komma förändras beroende på utfallet av resultatrapporten den 20 juli.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktien till teknikbolaget Sinch som erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster, var en av måndagens förlorare på Stockholmsbörsen. Efter att ha backat närmare 28 procent under mycket hög omsättning testar aktien golvet i den brant fallande trend Investtechs algoritmer identifierat på medellång- och lång sikt. Aktien befinner sig långt under närmsta motstånd och har som vi ser i grafen på lång sikt ovan, en bra bit ned till närmsta stöd vid 13,50 kronor. Aktien försvagas statistiskt vidare av en starkt negativ volymbalans, indikerande aggressiva säljare som pressar på och vill ur aktien när kursen faller.

En positiv omständighet i sammanhanget, och ett möjligt ljus i mörkret, är att aktien har maximal poäng i Investtechs insiderbarometer. Detta efter ett flertal insiderköp under maj. Insiderköp är en indikation på att aktien är fundamentalt billig och att marknaden straffat aktien för hårt.

Sinch är samlat sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månaders investeringshorisont). För stärkta tekniska utsikter bör vi i första hand se en stabilisering av kursen kring 30-38 kronor där aktien vänt tidigare.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

Lars-Göran Westerberg, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -