På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två italienska energijättar

Aktier Den europeiska energimarknaden är aktuell på många plan. På den italienska börsen finnes två stora aktörer med fokus på miljö och energi, som dessutom är stabila utdelningsbolag sedan lång tid tillbaka.

Efterfrågan på el är utan tvivel den största drivkraften för energimarknaden. Det övergripande elsystemet i sig kan delas in i produktion, överföring och distribution. Terna S.p.A. och Enel S.p.A. agerar inom de två sistnämnda, vilket gör dem till högst aktuella verksamheter oavsett vilken typ av energikälla som i framtiden regerar. 

Enel, som är en av världens största el- och gasleverantörer, var tidigare fullt ansvarig för Italiens elförsörjning. I samband med att den europeiska elsektorn avreglerades mot slutet på 90-talet bildades Terna, som 1999 officiellt separerades från Enel. Den italienska staten har dock förblivit storägare i båda bolagen.

Trots separationen är Enel fortfarande en energijätte. De har idag runt 66 000 anställda och är verksamma i över 30 länder. De var det näst största energibolaget i världen sett till omsättning 2018 och har idag ett börsvärde på 55 miljoner euro.

Liksom andra energibolag har Enel pressats hårt under våren på grund av den rådande krisen. Sedan årsskiftet har aktien fallit med 24 procent.

I det senaste kvartalet bjöds det på starka 73 procent i omsättningstillväxt i jämförelse med föregående år, vilket däremot beror på energiprishöjningarna till följd utav Rysslands invasion. Det är viktigt att notera att det är det som medfört den signifikanta ökningen i vinstmarginalerna, och att en sådan tillväxt normalt sett inte förekommer i ett så pass moget bolag som Enel. 

Jämför man Enel med andra eldistributörer som Fortum och EDP (Energias de Portugal) ser bolaget stabilt ut. Fortum har drabbats kraftigare av krisen och EDP ser betydligt dyrare ut sett till nyckeltalen nedan. 

  Enel (It) Fortum (Fi) EDP (Pt)
P/e 16,5 -5,2 31,1
Ev/sales 0,5 0,1 2
Ev/ebitda 12,3 -5,1 14

 

Terna är en transmissionsnätsoperatör som driver Europas största oberoende elöverföringsnät. Transmissionsnätet, som även kallas stamnät, binder samman länder och möjliggör importen och exporten av el. Elen transporteras från produktionsanläggningarna ut till de lokala näten där en eldistributör tar över, som t. ex Enel.

I sitt projekt ’Driving Energy’ ska de investera 10 miljarder Euro i syfte att utveckla infrastrukturen för att underlätta modern energiförsörjning i Europa.

Även EU främjar detta gränsöverskridande energiprojekt. Hållbarhetsmålen som de satt innefattar bland annat utökandet av sol- och vindkraftsenergi, varpå Ternas arbete är en nödvändighet för att den omställningen ska kunna ske.

Under konstruktion är idag sammankopplingen mellan Italien-Frankrike och Italien-Österrike. Men elnätet planeras även att byggas ut mot Schweiz och Slovenien.

Utav de 10 miljarder euro som Terna satsar är det framför allt kostnaderna för utvecklandet av själva transmissonsnätet som är störst (5,6 miljarder euro). Vidare förväntas 2,6 miljarder euro fördelas på kostnader kopplade till praktiska kostnader för infrastrukturen och 1,3 miljarder euro behövas för att anpassa systemets tekniska kapacitet. 

Projektet har pågått sedan 2021 och planeras vara färdigställt till 2025.

Relativt två andra internationella stamnätsföretag med utdelning ser Ternas värdering någorlunda neutral ut. Man måste även ta i akt att både EDF (Électricité de France) och Duke Energy även verkar som eldistributörer (vilket syftar till elförsäljning direkt till konsumenten), till skillnad från Terna som enbart agerar transmissionsnätsoperatör. 

  Terna (It) EDF (Fr) Duke (US)
P/e 18,9 6 22,1
Ev/sales 12,8 0,2 5,7
Ev/ebitda 9 0,8 13,6

 

Både Terna och Enel har en tillväxttakt på enbart mellan 3-4 procent per år i snitt, men bolagen har länge gett utdelning. Baserat på senaste helåret gav Enel ut en direktavkastning på 5,7 procent. Ternas låg på 2,2 procent, men utdelningskvoten är tänkt att höjas inom de närmaste 3 åren. 

Av de 22 analytiker som följer Enel sätter 18 köpstämpel. I Terna rekommenderar 7 av 19 analytiker köp.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -